Självförtroende, mognad och värdefulla referenser får du om du väljer att göra praktik under utbildningen. Och det är inte svårt att få praktikplats som student på Politices kandidatprogrammet.

Ung kvinna i glasögon ståendes framför byggnad med EU-flaggaLinnéa Gullarbergs, student på Politices kandidatprogrammet. Foto Privat

Praktiken är verkligen givande och ger en insyn i arbetslivet och olika karriärmöjligheter, säger Linnéa Gullarbergs som varit på praktik på Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel.

Studerande på Politices kandidatprogrammet har möjlighet att göra praktik på 15 eller 30 högskolepoäng under termin 5. Praktikplatsen ordnar man själv men det finns organisationer som söker praktikanter och gärna kommer tillbaka till programmet, så det är inte svårt att hitta en bra plats.

– När jag såg att Region Östergötlands EU-kontor sökte en praktikant kände jag direkt att praktiken skulle passa mig perfekt. Jag har länge varit intresserad av utrikes- och nationell politik, men jag hade ingen arbetslivserfarenhet inom området. Jag hade heller aldrig bott utomlands vilket var något som jag gärna ville prova på, fortsätter Linnéa.

Roligt och givande

Studenten ska under praktiken arbeta under de villkor och förhållanden som finns på arbetsplatsen och utföra en avgränsad arbetsuppgift, till exempel ett projekt, ett utredningsuppdrag eller liknande, som är till nytta för arbetsplatsen.

Jag fick bevaka den EU-politik som är relevant för Region Östergötlands utveckling. Informationen sammanfattade och publicerade jag som nyheter på Region Östergötlands hemsida. Jag deltog också på möten och konferenser för att sedan rapportera till mina kollegor och till kontorets samarbetspartners på hemmaplan. Jag samordnade också arbetet med att ta fram en årsöversikt med aktuella EU-frågor. Jag var verkligen integrerad i kontorets ordinarie bemanning vilket var väldigt roligt, säger Linnéa.

Alexander Fröderberg gjorde sin praktik på Socialdemokraterna i Östergötland där han hamnade genom kontakter i partiet.

Det var väldigt givande! Jag hamnade mitt i det politiska arbetet och fick väldigt hands-on se hur det kan vara att arbeta politiskt. Jag fick förbereda och genomföra dragningar av olika slag för bland annat partidistriktets styrelse i Östergötland. Jag gjorde en analys av valresultatet och vad som kan förväntas av de trender som varit. Jag skrev debattartiklar, pressmeddelanden och genomförde ett utredningsarbete som jag skrev en rapport om och som jag senare gjorde dragningar om vid flera tillfällen.  Det var väldigt roligt, även om det var tufft ibland. Arbetsuppgifterna skiftade hastigt och ibland fick jag snabbt byta fokus för att något annat aktuellt dök upp.

Erfarenheter och insikter

Målet med praktiken är att studenten ska få erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete.

På Politices kandidatprogrammet har EU varit ett återkommande ämne i många av kurserna. Det gav mig en god teoretisk grund för att förstå sambandet mellan institutionerna och EU:s lagstiftningsprocess. Men jag tror att oavsett hur mycket EU-kunskap man läst innan, lär man sig nya saker om EU bara av att befinna sig i ”Bryssel-bubblan”. Eftersom EU:s politik påverkar regioner i en så bred utsträckning som det faktiskt gör, blir arbetet mycket varierande. En kollega sa en gång att ”Det är via den regionala och lokala nivån som vi kan göra förändring på den globala nivån”. Att förstå det sambandet är nog den största lärdomen jag fått som praktikant.

Andra arbetsplatser som man kan få praktikplats på, och så småningom också arbete, är till exempel CERN, UNICEF, Utrikesdepartementets kommunikationsenhet, Europaparlamentets socialdemokratiska delegation i Bryssel, Svenskt Näringsliv och Energimyndigheten.

Praktikkursen är något av det finaste vi kan erbjuda studenten vad gäller att förbereda studenten för att gå ut i arbetslivet och motivera till fördjupade studier. Att inse värdet av den utbildning de gått igenom, erfarenheter av tillkortakommanden och insikt i egna begränsningar är något av de viktigaste lärdomarna från praktikkursen, säger Göran Hägg, programansvarig.

 

Linnéa blev kvar i Bryssel, då hennes praktikplats gick över i en visstidsanställning.

Politices kandidat