17 mars 2016

Matematikern Joseph Nzabanita från Rwanda har fått 2016 års Cramérpris för sin avhandling inom ämnet matematisk statistik. Han disputerade vid Linköpings universitet 2015.

Joseph Nzabanita, doktorand inom UR-Sweden programmet, från University of Rwanda. Från disputationen i matematisk statistik 2015-06-11.Joseph NzabanitaSedan flera år har Matematiska institutionen ett samarbete med University of Rwanda via SIDA. Joseph Nzabanita är en av flera doktorander som vistats i Sverige under delar av sin doktorandtid.

– Priset är en bekräftelse på att många har samarbetat för att få mina doktorandstudier att fungera bra. Mina handledare, University of Rwanda, Linköpings universitet och myndigheter i både Rwanda och Sverige som sett till att det här samarbetet växt fram, kommenterar Joseph Nzabanita, som nu påbörjar en postdoc tjänst i Toronto, Kanada.

Kontakterna med Sverige och LiU kommer han att behålla.

Djup kunskap inom ämnet statistik

– Samarbetet mellan Rwanda och Sverige betyder mycket både för mig personligen och för mitt universitet. Och Linköpings universitet har, trots att det är så pass ungt, etablerat sig som ett de bättre i världen. Både studenter och anställda har alla möjligheter där som behövs för att göra ett bra jobb.

I prismotiveringen står bland annat att Joseph Nzabanita ”har en djup kunskap inom ämnet statistik och speciellt multivariat statistik, och visar detta på flera sätt genom tekniskt kunnande och välformulerat budskap”.

Cramérsällskapet är en ideell förening vars syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik.

Foto: Karin Johansson

Forskning