Forskningssamarbete med University of Rwanda i tillämpad matematik och statistik

Gruppmedlemmar inom delprogrammet Strengthening Research Capacity in Mathematics, Statistics and Their Applications.
Martin Singull, Béatrice Byukusenge, Vincent Umutabazi, Froduald Minani, Denise Uwamariya, Paul Vaderlind, Emelyne Gasana och Bengt-Ove Turesson. Karin Johansson

Vårt mål är att stärka forskning och forskarutbildning i matematik, statistik och dess tillämpningar vid University of Rwanda, och att öka användningen av matematik och statistik i Rwanda och inom regionen. Samarbetet finansieras av Sida.

De matematiska institutionerna vid Linköpings universitet (LiU), University of Rwanda (UR) och Stockholms universitet (SU) är partners inom delprogrammet Strengthening Research Capacity in Mathematics, Statistics and Their Applications. Delprogrammet ingår i det bilaterala forskningsprogrammet UR-Sweden Programme som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Samarbetet mellan UR och LiU började 2007 och sedan 2012 är SU partner. Delprogrammet koordineras av Matematiska institutionen vid LiU och Matematiska institutionen vid UR.

Bygger forskningskapacitet vid University of Rwanda

Det främsta målet med delprogrammet är att utbilda masterstudenter och doktorander i matematik och statistik och att stödja UR med utvecklingen av sina egna program i matematik och statistik. Ett annat mål är att bidra till en gynnsam miljö för forskning inom matematik och statistik vid UR.

Projektet syftar också till att arrangera olika utåtriktade aktiviteter, främja användning av vetenskapligt grundad kunskap och tvärvetenskaplig forskning samt etablera ett hållbart samarbete med matematikinstitutioner i regionen.

University of Rwanda.University of Rwanda Foto Theresa Lagali Hensen

Insatser

Genom detta samarbete har kapaciteten inom undervisningen och forskningen stärkts och forskningens kvalitet och kvantitet har ökat. Exempel på insatser hittills:

 • Sex stycken anställda vid UR har genomgått utbildning i Sverige och doktorerat. Ytterligare fem har antagits och påbörjat sina doktorandstudier.
 • Ett masterprogram i tillämpad matematik utvecklades under 2007 och hittills har fyra årskullar utbildats inom programmet.
 • Ett masterprogram i matematisk statistik och ett doktorandprogram i matematik har utvecklats. Doktorandprogrammet i matematik ackrediterades i september 2018.
 • Publikationer och konferensbidrag har ökat.
 • Internationella konferenser, skolor och workshops har arrangerats.
 • Samarbetet mellan universitet i Östafrika har stärkts.
 • Utåtriktade aktiviteter som den internationella π-dagen och den första matematiktävlingen i Rwanda har arrangerats.

Långsiktiga och kortsiktiga utvecklingsmål

Delprogrammet har följande långsiktiga mål:

Att stärka forskning och forskarutbildning i matematik, statistik och dess tillämpningar och att främja användningen av matematik och statistik vid UR, i de statliga och privata sektorerna i Rwanda och inom regionen.

Det långsiktiga målet kompletteras med följande specifika kortsiktiga mål i linje med UR:s övergripande mål:

 • Att bidra till en hållbar forskarutbildning i matematik och statistik vid UR.
 • Att bidra till en gynnsam miljö för forskning och forskarutbildning i matematik och statistik vid UR och främja det internationella anseendet för matematiska institutionen vid UR.
 • Att öka användningen av matematik och statistik inom tvärvetenskapliga projekt vid UR och i statliga och privata verksamheter i Rwanda.
 • Att fortsätta utvecklingen av regional samverkan i matematik och statistik.

UR-Sweden Programme

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

UR-Sweden Programme har delprogram inom olika discipliner varav delprogrammet i tillämpad matematik och statistik är ett av dem.

Se filmen om UR-Sweden Programme (Youtube)

Kontakt

Forskare och medarbetare

Konferenser

Doktorander

Träffa våra doktorander

Denise Uwamariya och Emelyne Umunoza Gasana

En video som presenterar Denise Uwamariya och Emelyne Umunoza Gasana, doktorander vid Matematiska institutionen. De beskriver sin forskning och det bilaterala forskningssamarbetet mellan Rwanda och Sverige.

Se filmen med Denise Uwamariya och Emelyne Umunoza Gasana (länk till Youtube)

Nyheter

Relaterad information

Länkar