Psykologmottagningen vid Linköpings universitet

Psykologmottagningen drivs som en del i utbildningen av blivande psykologer. Vi tar emot personer över 18 år och erbjuder både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Behandlingen genomförs av psykologkandidater som är under senare delen av sin 5-åriga psykologutbildning. Psykologkandidaterna har hela tiden kvalificerad handledning av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Tjejer som samtalar

Behandling sker vanligtvis individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. Exempel på vanliga problem som kandidater arbetar med är fobier, oro/ångest, stress, nedstämdhet låg självkänsla/självförtroende, sömnproblem, samt upplevda problem i relationer. Det krävs att du är myndig, det vill säga att du har fyllt 18 år, för att kunna ha möjlighet att komma till oss. Vi tar inte mot några remisser utan den som vill bli patient hos oss behöver själv söka till vår mottagning genom att själv ringa hit på telefon 013 - 28 15 99.

Vid Psykologmottagningen gäller rådande Hälso-och sjukvårdslagar, det vill säga samma lagstiftning som inom vanlig sjukvård. Det innebär bland annat att studenter och handledare är skyldiga att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Alla som är verksamma inom mottagningen är även skyldiga att följa rådande tystnadsplikt- och sekretesslagstiftning.

Deltagande i forskning och kvalitetssäkring ingår som en del av verksamheten, vilket till exempel kan innebära att besökare får fylla i formulär om sina problem och hur man upplever terapin. Samtalen filmas även i kvalitetssäkringssyfte.

Behandlingen är avgiftsfri. Eventuella kostnader som krävs för att ge dig en bra hjälp kan komma att debiteras dig, till exempel biljettkostnad eller eventuella utlägg som kandidaten måste göra. All eventuell debitering sker i samråd med dig som patient.

Eftersom terapeuterna på mottagningen är psykologkandidater under utbildning är vi mer restriktiva med vilka uppdrag vi kan ta än inom vanlig sjukvård. Exempel på faktorer som gör att vi bedömer att vi inte är rätt instans är exempelvis: att det finns behov av samarbete med andra vårdgivare, att problemen bedöms som svårare psykiatrisk problematik än vad kandidaterna har kompetens att behandla, när riskbruk av något slag föreligger eller om personen redan har haft upprepade samtalsbehandlingar. Den som blir patienter hos oss måste också ha möjlighet att komma en gång per vecka.

Är du student vid LiU?

Förutom Psykologmottagningen kan du även kontakta Studenthälsan.

Kontakta psykologmottagningen

Verksamhetschef