Biblioteket har läs- och publiceringsavtal med en rad olika förlag. Dessa avtal täcker både läsrättigheter på låsta artiklar och öppet tillgänglig publicering för LiU:s forskare. På den här sidan finns information om dessa och en söktjänst där du kan se om en tidskrift ingår i något av avtalen.

Det varierar om avtalen täcker hela eller delar av publiceringsavgiften (Article Processing Charge eller APC) i hybridtidskrifter och/eller rena open accesstidskrifter. Längst ned på sidan hittar du en fullständig lista över bibliotekets avtal med information om vad som gäller för respektive förlag.

Du kan läsa mer om hybridtidskrifter och andra typer av open accesstidskrifter på sidan Open access.

En grundförutsättning för att du ska kunna publicera dig under bibliotekets avtal är att du formellt tillhör Linköpings universitet. Som forskare har du en formell koppling till universitetet om du är anställd, forskarstudent/doktorand eller professor emerita/emeritus vid LiU. Utöver dessa kategorier är du även formellt kopplad till Linköpings universitet om du är affilierad enligt rektorsbeslut Riktlinjer för affiliering till Linköpings universitet, diarienummer LiU-2021-02223.

Kriterier för att bli publicerad under avtalen

Utöver en formell koppling till LiU måste även följande krav vara uppfyllda för att du ska kunna publicera dig under avtalen:

 

Du är corresponding author.

Att vara corresponding author innebär även att du är den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

(I något undantagsfall gäller annat villkor, se avtal markerat  med * under Förlag nedan).

 

Du använder din LiU-affiliering i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

 

Du använder din @liu.se-epostadress i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

Har du LiU-affiliering men saknar @liu.se-epostadress? Då kan du behöva kontakta förlaget för att bekräfta din affiliering.

Viktigt att tänka på

 • Ange korrekt LiU-affiliering och din @liu.se-epostadress i artikeln samt i manushanteringssystemet. Då identifierar oftast förlagen automatiskt artikeln för att potentiellt publiceras under avtalen. Ibland kan man behöva ange särskild information. Att skicka in artikeln på plats på campus eller uppkopplad via VPN kan också hjälpa förlag att automatiskt fånga upp att en artikel potentiellt kan täckas under avtal.
 • Notera att "colour charges", "page charges", ”submission fees” och andra eventuella kringkostnader kan tillkomma för den enskilde forskaren. Dessa kringkostnader ingår inte i avtalen.
 • Eftersom vi är i en övergångsperiod när det gäller transformativa avtal kan vilka tidskrifter som ingår i avtalen förändras över tid. Använd sökrutan nedan för att hitta kontinuerligt uppdaterad information om vilka tidskrifter som omfattas. Kontrollera vad som gäller innan du skickar in din artikel.
 • Det varierar vilka artikeltyper som olika avtal täcker. Kontrollera vad som gäller om du avser att publicera något som inte är en originalartikel (original research article).

Vilka tidskrifter ingår i våra avtal?

Använd sökrutan för att söka efter tidskrifter som täcks av våra avtal. Du kan söka på tidskriftens titel eller på förlagets namn.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Förlag

Med vilka förlag har LiU avtal?

American Chemical Society

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Licens: CC-BY

Artikeltyper: Alla sakkunniggranskade artiklar

Läs mer på förlagets webbplats

American Institute of Physics (AIP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).

Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter.

Licens: CC-BY eller CC-BY-NC.

Läs mer på förlagets webbplats

American Physical Society (APS)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Licens: CC-BY

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska kunna täcka APC:n måste corresponding author använda @liu.se-adress.

Association for Computing Machinery (ACM)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller publicering i alla förlagets seriella publikationer.

Licens: CC-BY är standard

OBS! För att avtalet ska kunna täcka APC:n måste corresponding author använda @liu.se-adress.

Brill

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).

Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Licens: CC-BY

OBS! Avtalet gäller artiklar som accepterats för publicering efter den 1 januari 2023. 

Avtalet ger 20 procent rabatt på öppen publicering av böcker (BPC).

Läs mer på förlagets webbplats

British Medical Journals Publishing (BMJ)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller både förlagets hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter (från samlingarna BMJ Standard Collection Journals, BMJ non standard collection och BMJ Gold OA journals).

Licens: CC-BY (standard) och CC-BY-NC (undantag som gäller för vissa tidskrifter)

Artikeltyper: Artiklar av typen original research article. Dessa kan gå under olika namn i olika tidskrifter, kontakta biblioteket för mer information. 

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska kunna täcka APC:n måste corresponding author använda @liu.se-epostadress.

Cambridge University Press (CUP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter i Cambridge University Press Full collection.

Licens: CC-BY är standard

Artikeltyper: Research articles, review articles, rapid communications, brief reports och case reports

Läs mer på förlagets webbplats

Cogitatio Press

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).

Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
Licens: CC-BY
Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska kunna täcka APC:n måste corresponding author använda @liu.se-adress.

Company of Biologists

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller tre hybridtidskrifter: 

 • Development 
 • Journal of Cell Science
 • Journal of Experimental Biology 

Licens: CC-BY 

OBS! För att avtalet ska täcka publiceringskostnaden måste corresponding author använda @liu.se-epostadress.

Elsevier & Cell Press

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller ett urval hybridtidskrifter i Science Direct Freedom Collection (inklusive lärda sällskap) och Cell Press och alla rena OA-tidskrifter. 

Licens: CC-BY är standard

Läs mer på förlagets webbplats 

Emerald

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter, rena OA-tidskrifter samt publiceringar på plattformen Emerald Open Research. 

Licens: CC-BY (samt andra CC-licenser)

OBS! För att avtalet ska täcka publiceringskostnaden måste corresponding author använda sig av @liu.se-mejladress.

Institute of Physics (IoP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller ett urval av rena OA-tidskrifter och hybridtidskrifter.

Licens: CC-BY

Artikeltyper: Avtalet täcker typerna paper, special issue paper, review och letter

Läs mer på förlagets webbplats

Förlagets guide till det transformativa avtalet

IOS Press*

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets alla hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Licens: CC-BY, CC-BY-NC

OBS! Corresponding author måste vara affilierad till LiU och identifieras genom sin @liu.se-epostadress eller ORCID kopplad till LiU. Förlaget har på sin webbplats information om hur avtalet går till och en kort författarguide, där anger de även hur de definierar corresponding author. Vi rekommenderar att man läser den här informationen innan man skickar in sitt manuskript.

Läs mer på förlagets webbplats

John Benjamins

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. 

Licens: CC-BY

OBS! För att avtalet ska kunna täckas APC:n måste corresponding author använda ROR ID eller ORCID kopplat till LiU och @liu.se-epostadress. 

OBS! Avtalet gäller artiklar som accepterats för publicering efter den 1 januari 2023.

Läs mer på förlagets webbplats 

Karger

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. Avtalet gäller inte de sju tidskrifter vars namn börjar på Kompass.

Licens: CC-BY, CC-BY-NC-ND

MDPI

Medlemskapet ger 20 procent rabatt på avgift för öppen publicering (APC) och 10 procent rabatt på öppen publicering av böcker (BPC).

Medlemskapet gäller rena OA-tidskrifter och OA-böcker.

Licens: CC-BY

Läs mer på förlagets webbplats

Medical journals Sweden

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).

Avtalet gäller fyra av förlagets tidskrifter:

 • Journal of Rehabilitation Medicine
 • Journal of Rehabilitation Medicine - Clinical Communications 
 • Acta Dermato-Venereologica
 • Acta Orthopaedica

Licens: CC-BY

OBS! För att ta del av avtalet ska corresponding author vid insändning av manuskript ange att vederbörande hör till en organisation med förbetalda publiceringsavgifter. För att avtalet ska kunna täcka APC:n måste corresponding author även använda @liu.se-epostadress.

Nature journals

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller alla hybridtidskrifter i det tidskriftspaket som förlaget kallar Nature research. Det är en delmängd av de tidskrifter som ligger på plattformen nature.com. Nature protocols eller Nature Reviews Journals ingår ej. Kontakta biblioteket om du har frågor.

Licens: CC-BY

Artikeltyper: Original paper. Artikeltypen kan ibland gå under andra namn, vänligen kontakta biblioteket för mer information.

Läs mer på förlagets webbplats

Oxford University Press (OUP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller ett urval hybridtidskrifter (Oxford journals collection) och rena OA-tidskrifter (OUP fully open access).

Licens: CC-BY, CC-BY-NC och CC-BY-NC-ND

Artikeltyper: alla sakkunniggranskade forskningsartiklar av typen "research article", "review article", "brief report" och "case report".

Läs mer på förlagets webbplats

Public Library of Science (PLoS)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).

Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.

Licens: CC-BY

Läs mer på förlagets webbplats

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller alla förlagets hybridtidskrifter (RSC Gold Collection). Avtalet gäller även publicering i de rena OA-tidskrifterna RSC Advances och Nanoscale advances

Licens: CC-BY, CC-BY-NC

Royal Society Publishing (RSP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller åtta hybridtidskrifter och två rena OA-tidskrifter:

 • Biology Letters
 • Interface Focus
 • Journal of the Royal Society Interface
 • Notes and Records of the Royal Society
 • Philosophical Transactions of the Royal Society A
 • Philosophical Transactions of the Royal Society B
 • Proceedings of the Royal Society A
 • Proceedings of the Royal Society B                                                                       
 • Open Biology (ren OA-tidskrift)
 • Royal Society Open Science (ren OA-tidskrift)

Licens: CC-BY

SAGE

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n) i hybridtidskrifter i SAGE Premier-paketet (SAGE Choice-tidskrifter). 

Avtalet täcker 20 procent av avgiften för öppen publicering (APC:n) i ett urval av förlagets rena OA-tidskrifter, resterande del faktureras corresponding author.

Licens: CC-BY-licens varierar från tidskrift till tidskrift.

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Om du är dubbelaffilierad – ange Linköpings universitet som första affiliering. Man riskerar annars att inte få ta del av avtalet hos SAGE.

SPIE

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller förlagets samtliga tidskrifter.

Licens: CC-BY

Springer

Biblioteket har två publiceringsavtal med Springer. Båda avtalen täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Springer Compact-avtalet gäller ett urval av hybridtidskrifter (dessa tidskrifter kallar förlaget ”Open choice journals”).

Springer Nature fully OA-avtalet gäller ett urval av rena OA-tidskrifter (från BioMed Central, Springer Open Journals, Springer Nature, NatureResearch och Palgrave Mcmillan).

Licens: CC-BY (samt andra CC-licenser)

Artikeltyper som ingår: Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.

Läs mer på förlagets webbplats:

Springer compact (hybridtidskrifter)
Springer Nature Fully OA-avtalet (rena OA-tidskrifter)

Taylor & Francis

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter (Open Select Journals) och förlagets rena OA-tidskrifter (som tar ut en avgift för publicering).

Licens: CC-BY, CC-BY-NC-ND

Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet

Läs mer på förlagets webbplats

Wiley

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter (på plattformen Wiley Online Library).

Licens: CC-BY är standard

Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Notera att corresponding author måste vara LiU-affilierad när artikeln accepteras. 

Här kan du få svar på vilka förlag Linköpings universitetsbibliotek har OA-avtal med och vad som gäller för respektive avtal.

Tidskrifter

Med vilka enskilda tidskrifter har LiU avtal?

PNAS

Biblioteket prenumererar på tidskriften och LiU:s forskare får därför en prenumerationsrabatt på APC:n. Den rabatterade kostnaden faktureras corresponding author. För aktuellt rabatterat pris hänvisar vi till förlagets prisinformation

Licens: CC-BY eller CC-BY-NC-ND

OBS! För att få ta del av rabatten måste du ange att institutionell rabatt gäller.

Läs mer på tidskriftens webbplats

Här kan du få svar på vilka enskilda tidskrifter Linköpings universitetsbibliotek har OA-avtal med.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se