Bibliotekets publiceringsavtal

Biblioteket har läs- och publiceringsavtal med en rad olika förlag. Dessa avtal täcker både läsrättigheter på låsta artiklar och öppet tillgänglig publicering för LiU:s forskare. På den här sidan finns information om dessa och en söktjänst där du kan se om en tidskrift ingår i något av avtalen.

Det varierar om avtalen täcker hela eller delar av publiceringsavgiften (Article Processing Charge eller APC) i hybridtidskrifter och/eller rena open accesstidskrifter. Längst ned på sidan hittar du en fullständig lista över bibliotekets avtal med information om vad som gäller för respektive förlag.

Du kan läsa mer om hybridtidskrifter och andra typer av open accesstidskrifter på sidan Open access.

En grundförutsättning för att du ska kunna publicera dig under bibliotekets avtal är att du formellt tillhör Linköpings universitet. Som forskare har du en formell koppling till universitetet om du är anställd, forskarstudent/doktorand eller professor emerita/emeritus vid LiU. Utöver dessa kategorier är du även formellt kopplad till Linköpings universitet om du är affilierad enligt rektorsbeslut Riktlinjer för affiliering till Linköpings universitet, diarienummer LiU-2021-02223.

Kriterier för att bli publicerad under avtalen Visa/dölj innehåll

Utöver en formell koppling till LiU måste även följande krav vara uppfyllda för att du ska kunna publicera dig under avtalen:

 

Du är corresponding author.

Att vara corresponding author innebär även att du är den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

(I något undantagsfall gäller annat villkor, se avtal markerat  med * under Förlag nedan).

 

Du använder din LiU-affiliering i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

 

Du använder din @liu.se-epostadress i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

Har du LiU-affiliering men saknar @liu.se-epostadress? Då kan du behöva kontakta förlaget för att bekräfta din affiliering.

Viktigt att tänka på Visa/dölj innehåll

  • Genom att man anger en korrekt LiU-affiliering och @liu.se-epostadress i artikeln samt i manushanteringssystemet identifierar oftast förlagen automatiskt artikeln för att potentiellt publiceras under avtalen. Ibland kan man behöva ange särskild information. 
  • Notera att "colour charges", "page charges", ”submission fees” och andra eventuella kringkostnader kan tillkomma för den enskilde forskaren. Dessa kringkostnader ingår inte i avtalen.
  • Eftersom vi är i en övergångsperiod när det gäller transformativa avtal kan vilka tidskrifter som ingår i avtalen förändras över tid.  Informationen i söktjänsten SciFree nedan uppdateras kontinuerligt. Kontrollera vad som gäller innan du skickar in din artikel.
  • Det varierar vilka artikeltyper som olika avtal täcker. Kontrollera vad som gäller om du avser att publicera något som inte är en originalartikel (original research article).

Vilka tidskrifter ingår i våra avtal?

Använd sökrutan för att söka efter tidskrifter som täcks av våra avtal. Du kan söka på tidskriftens titel eller på förlagets namn.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Förlag Visa/dölj innehåll

Med vilka förlag har LiU avtal?

American Chemical Society

American Institute of Physics (AIP)

American Physical Society (APS)

Association for Computing Machinery (ACM)

British Medical Journals Publishing (BMJ)

Cambridge University Press (CUP)

Company of Biologists

Elsevier & Cell Press

Emerald

Institute of Physics (IoP)

IOS Press*

IWA Publishing

Karger

MDPI

Nature journals

Oxford University Press (OUP)

Public Library of Science (PLoS)

Royal Society of Chemistry (RSC)

Royal Society Publishing (RSP)

SAGE

SPIE

Springer

Taylor & Francis

Wiley

Här kan du få svar på vilka förlag Linköpings universitetsbibliotek har OA-avtal med och vad som gäller för respektive avtal.

Tidskrifter Visa/dölj innehåll

Med vilka enskilda tidskrifter har LiU avtal?

PNAS

Här kan du få svar på vilka enskilda tidskrifter Linköpings universitetsbibliotek har OA-avtal med.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se