Rabatt på publiceringsavgifter

Biblioteket har avtal med en rad förlag och tidskrifter om rabatter på publiceringsavgifter (APC) för LiU-författare. I samtliga fall gäller att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln. Särskilda villkor kan gälla.

Avtalen gäller följande förlag och tidskrifter:

American Institute of Physics

Forskare vid LiU som publicerar sig i dessa 6 hybridtidskrifter från American Institute of Physics har möjlighet till att även publicera artikeln open access (OA) utan extra avgift och utan fördröjning: 

  • Applied Physics Letters
  • Journal of Applied Physics
  • Journal of Chemical Physics
  • Journal of Mathematical Physics
  • Physics of Plasmas
  • Review of Scientific Instruments

OBS! Vid submission måste en adress som slutar på @liu.se användas annars kommer inte förlagets automatiska system att identifiera författaren som LiU-affilierad.

British Medical Journals Publishing (BMJ)

För artiklar i rena open access-tidskrifter ges 25 procents rabatt och biblioteket betalar den återstående kostnaden. För detaljer se Tillfälligt OA-stöd vid LiUB.

För artiklar i hybridtidskrifter ges 25 procents rabatt och författaren betalar den återstående kostnaden. När artikeln accepteras får författaren en unik kod som skall anges vid betalningen för att erhålla rabatten. Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Open access (BMJ Journals)

Cambridge University Press

Forskare vid LiU som publicerar sig i någon tidskrift från Cambridge University Press har möjlighet till att även publicera artikeln open access (OA) utan extra avgift och utan fördröjning.

Avtalet omfattar både förlagets hybridtidskrifter och rena open access-tidskrifter. Se titellista nedan.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln. Ange affiliering i ”Affiliation discount section”.

Titellista Cambridge University Press

De Gruyter

För artiklar i rena OA-tidskrifter ges 20 procents rabatt och biblioteket betalar den återstående kostnaden. För detaljer se Tillfälligt OA-stöd vid LiUB.

För artiklar i hybridtidskrifter samt e-böcker som publiceras open access (BPC) ges 20 procents rabatt och författaren betalar den återstående kostnaden. Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affiliering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Gör så här: Ange LiU-affiliering i De Gruyters manushanteringssystem. Om du ska publicera i en hybridtidskrift eller e-bok, kontakta biblioteket med information om kostnadsställe för vidarefakturering.

Om open access hos De Gruyter

Institute of Physics (IoP)

Som LiU-forskare har du när du publicerar dig i någon av IoP:s hybridtidskrifter möjlighet till att få artikeln publicerad open access utan extra kostnad. Avtalet gäller ej rena open access-tidskrifter.

Så här går det till: Corresponding author får när en artikel accepteras ett erbjudande om att publicera artikeln open access med möjlighet till återbetalning vid ett senare tillfälle. Förlaget debiterar då biblioteket, som står för kostnaden. Biblioteket får sedan ett avdrag med upp till 90 procent av kostnaden på sin prenumerationskostnad påföljande år.
Vid publicering av forskning finansierad av EU eller Vetenskapsrådet är IoP:s open access-erbjudande nödvändigt.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Lista över ingående tidskrifter

Om Open Access hos Institute of Physics

Oxford University Press

Som LiU-forskare har du, när du publicerar dig i någon av 313 hybridtidskrifter från Oxford University Press, möjlighet att få artikeln publicerad open access (OA) utan extra kostnad och utan fördröjning. Avtalet Oxford Open avser hybridtidskrifter, ej rena OA-tidskrifter eller titlar från lärda sällskap. (Rena OA-tidskrifter täcks dock av biblioteket, för detaljer se Tillfälligt OA-stöd vid LiUB.)

Så här går det till: När artikeln accepterats för publicering kan författaren på förlagets egen dashboard välja Refer Funds. Välj Swedish Universities (Bibsam-affiliated) i listan.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affiliering samt sin @liu.se-adress i artikeln. Författaren behåller sin upphovsrätt med en CC-BY-licens.

Lista över ingående tidskrifter

Om open access hos Oxford University Press

Royal Society of Chemistry

Forskare vid LiU som publicerar sig i någon av Royal Society of Chemistrys hybridtidskrifter har möjlighet till att även publicera artikeln open access (OA) utan extra avgift och utan fördröjning.

Avtalet omfattar förlagets 40 hybridtidskrifter. Rena open access-tidskrifter från förlaget ingår däremot inte. Se titellista nedan.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress  i artikeln. Vid submission måste en adress som slutar på @liu.se användas annars kommer inte förlagets automatiska system att identifiera författaren som LiU-affilierad.

Titellista 

Royal Society Publishing 

För artiklar i rena OA-tidskrifter ges 25 procents rabatt och biblioteket betalar den återstående kostnaden. För detaljer se Tillfälligt OA-stöd vid LiUB.

För artiklar i hybridtidskrifter ges 25 procents rabatt och författaren betalar den återstående kostnaden.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Efter ”acceptance” kommer författare att tillfrågas om de är medlemmar. Förlaget gör också en manuell kontroll för att se om en författare tillhör ett lärosäte som är medlem.

Open access publishing (Royal Society)

Nedsatt publiceringsavgift i vissa open access-tidskrifter 

Springer

Biblioteket är anslutet till två avtal med Springer Nature - ett för rena open access-tidskrifter (inklusive tidskrifter från Nature Research, BioMed Central och Palgrave Macmillan) samt ett för Springers prenumerationstidskrifter där man kan välja att publicera sig open access (hybridtidskrifter, av förlaget kallat Open Choice).

Forskare vid LiU som publicerar sig i en tidskrift som ingår i något av avtalen har möjlighet att publicera sig open access (OA) utan extra kostnad och utan fördröjning. Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Mer information från Springer (för författare) med tidskriftslista (Open Choice-tidskrifter)

Tidskrifter som ingår i avtalet (Excel, Open Choice-tidskrifter)

Väljer man att publicera sig i någon av de 576 tidskrifter som ingår i avtalet om rena OA-tidskrifter behöver man alltså inte ansöka om stöd från vår rena OA-fond:

Tidskrifter som ingår i avtalet (Excel, rena OA-tidskrifter)

Förlagets information om avtalet med rena OA-tidskrifter: Open access agreements for Sweden 

Taylor & Francis

Forskare vid LiU som publicerar sig i någon av Taylor & Francis hybridtidskrifter har möjlighet till att även publicera artikeln open access (OA) utan extra avgift och utan fördröjning. Avtalet omfattar förlagets cirka 2300 hybridtidskrifter, de som kallas Open Select. Rena open access-tidskrifter från förlaget ingår ej. Se titellista nedan.

Villkoren är att ”Corresponding author” ska vara LiU-affilierad och använder sin LiU-affilering samt sin @liu.se-adress i artikeln.

Mer information från Taylor & Francis (för författare)

Titellista (PDF)

Mer inom publicering
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se