Biblioteket har läs- och publiceringsavtal med en rad olika förlag. Dessa avtal täcker både läsrättigheter på låsta artiklar och öppet tillgänglig publicering för LiU:s forskare. På den här sidan finns information om dessa och en söktjänst där du kan se om en tidskrift ingår i något av avtalen.

Det varierar om avtalen täcker hela eller delar av publiceringsavgiften (Article Processing Charge eller APC) i hybridtidskrifter och/eller rena open accesstidskrifter. Längst ned på sidan hittar du en fullständig lista över bibliotekets avtal med information om vad som gäller för respektive förlag.

Du kan läsa mer om hybridtidskrifter och andra typer av open accesstidskrifter på sidan Open access.

En grundförutsättning för att du ska kunna publicera dig under bibliotekets avtal är att du formellt tillhör Linköpings universitet. Som forskare har du en formell koppling till universitetet om du är anställd, forskarstudent/doktorand eller professor emerita/emeritus vid LiU. Utöver dessa kategorier är du även formellt kopplad till Linköpings universitet om du är affilierad enligt rektorsbeslut Riktlinjer för affiliering till Linköpings universitet, diarienummer LiU-2021-02223.

Kriterier för att bli publicerad under avtalen

Utöver en formell koppling till LiU måste även följande krav vara uppfyllda för att du ska kunna publicera dig under avtalen:

 

Du är corresponding author.

Att vara corresponding author innebär även att du är den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

(I något undantagsfall gäller annat villkor, se avtal markerat  med * under Förlag nedan).

 

Du använder din LiU-affiliering i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

 

Du använder din @liu.se-epostadress i artikeln och förlagets manushanteringssystem.

Har du LiU-affiliering men saknar @liu.se-epostadress? Då kan du behöva kontakta förlaget för att bekräfta din affiliering.

Viktigt att tänka på

 • Ange korrekt LiU-affiliering och din @liu.se-epostadress i artikeln samt i manushanteringssystemet. Då identifierar oftast förlagen automatiskt artikeln för att potentiellt publiceras under avtalen. Ibland kan man behöva ange särskild information. Att skicka in artikeln på plats på campus eller uppkopplad via VPN kan också hjälpa förlag att automatiskt fånga upp att en artikel potentiellt kan täckas under avtal.
 • Notera att "colour charges", "page charges", ”submission fees” och andra eventuella kringkostnader kan tillkomma för den enskilde forskaren. Dessa kringkostnader ingår inte i avtalen.
 • Eftersom vi är i en övergångsperiod när det gäller transformativa avtal kan vilka tidskrifter som ingår i avtalen förändras över tid. Använd sökrutan nedan för att hitta kontinuerligt uppdaterad information om vilka tidskrifter som omfattas. Kontrollera vad som gäller innan du skickar in din artikel.
 • Det varierar vilka artikeltyper som olika avtal täcker. Kontrollera vad som gäller om du avser att publicera något som inte är en originalartikel (original research article).

Vilka tidskrifter ingår i våra avtal?

Använd sökrutan för att söka efter tidskrifter som täcks av våra avtal. Du kan söka på tidskriftens titel eller på förlagets namn.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Tillgängliga publiceringsavtal

LiU:s avtal

American Chemical Society

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 
 • Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Alla sakkunniggranskade artiklar

Läs mer på förlagets webbplats

American Institute of Physics (AIP)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n).
 • Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter.
 • Licens: CC-BY.

Läs mer på förlagets webbplats

American Physical Society (APS)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY, CC-BY-NC-ND

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

Association for Computing Machinery (ACM)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC). 
 • Avtalet gäller publicering i alla förlagets seriella publikationer.
 • Licens: CC-BY är standard, men annan licens kan efterfrågas vid behov

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

Brill

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC). Avtalet ger 20% rabatt på öppen publicering av böcker (BPC).
 • Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter. 
 • Licens: CC-BY

Läs mer på förlagets webbplats 

OBS! Avtalet gäller artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2023.

British Medical Journals Publishing (BMJ)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter (från samlingarna BMJ Standard Collection Journals, BMJ Non Standard Collection och BMJ Gold OA Journals).
 • Licens: CC-BY (CC-BY-NC i undantag som gäller för vissa tidskrifter)
 • Artikeltyper: Original research article, dessa kan kallas olika namn i olika tidskrifter. Kontakta biblioteket vid frågor. 

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Avtalet gäller artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2023.

Cambridge University Press (CUP)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter i Cambridge University Press Full Collection. 
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Research articles, review articles, rapid communications, brief reports och case reports.

Läs mer på förlagets webbplats

Cogitatio Press

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY 

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

Company of Biologists

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Original research papers.

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

Elsevier & Cell Press

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller hybridtidskrifter i Freedom Collection (inklusive lärda sällskap), helt öppet tillgängliga tidskrifter samt Cell Press.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Data in brief, full-length article, insights, micro-article, original software publication, protocols, review article, short communication, short review och video article

Läs mer på förlagets webbplats

Emerald

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller förlagets samtliga hybridtidskrifter, helt öppet tillgängliga tidskrifter samt publiceringar på plattformen Emerald Open Research.
 • Licens: CC-BY 
 • Artikeltyper: Forskningsartiklar.

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

Institute of Physics (IoP)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller ett urval av hybridtidskrifter helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY 
 • Artikeltyper: Paper, special issue paper, review och letter

Läs mer på förlagets webbplats

Förlagets guide till det transformativa avtalet

IOS Press*

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Avtalet täcker alla artikeltyper.

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Corresponding author måste vara affilierad till LiU och identifieras genom sin @liu.se-epostadress eller ORCID kopplad till LiU. Förlaget har information på sin hemsida om hur avtalet går till och en kort författarguide. Vi rekommenderar att man läser den här informationen innan man skickar in sitt manuskript. Avtalet gäller artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2023.

John Benjamins

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Avtalet täcker alla artikeltyper. 

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! För att avtalet ska kunna täckas APC måste corresponding author använda ROR ID eller ORCID kopplat till LiU och @liu.se-epostadress. Avtalet gäller för artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2023.

Karger

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet gäller inte de sju tidskrifter vars namn börjar på Kompass.
 • Licens: CC-BY, CC-BY-NC

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress.

MDPI

 • Medlemskapet ger 20 procent rabatt på avgift för öppen publicering (APC) och 10 procent rabatt på öppen publicering av böcker (BPC).
 • Licens: CC-BY
 • Artikel typer: Original research, review article

Läs mer på förlagets webbplats

Nature journals

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller alla hybridtidskrifter i tidskriftspaketet Nature Research. Det är en delmängd av de tidskrifter som ligger på plattformen nature.com. Nature Protocols och Nature Reviews Journals ingår ej. 
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Original paper. Artikeltypen kan ibland gå under andra namn, vänligen kontakta biblioteket för mer information.

Läs mer på förlagets webbplats

Oxford University Press (OUP)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter (Oxford Journals Collection) och helt öppet tillgängliga tidskrifter (OUP Fully Open Access).
 • Licens: CC-BY, CC-BY-NC och CC-BY-NC-ND
 • Artikeltyper: Alla sakkunniggranskade forskningsartiklar av typen research article, review article, brief report och case report.

Läs mer på förlagets webbplats

Royal Society of Chemistry (RSC)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets hybridtidskrifter (RSC Gold Collection) och ett urval av deras rena öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY, CC-BY-NC
 • Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet.

Läs mer på förlagets webbplats

Royal Society Publishing (RSP)

Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 

Avtalet gäller åtta hybridtidskrifter och två helt öppet tillgängliga tidskrifter:

 • Biology Letters
 • Interface Focus
 • Journal of the Royal Society Interface
 • Notes and Records of the Royal Society
 • Philosophical Transactions of the Royal Society A
 • Philosophical Transactions of the Royal Society B
 • Proceedings of the Royal Society A
 • Proceedings of the Royal Society B                                                                       
 • Open Biology (helt öppet tillgänglig tidskrift)
 • Royal Society Open Science (helt öppet tillgänglig tidskrift)

Licens: CC-BY

Artikeltyper: Avtalet täcker alla artikeltyper.
Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Artiklar som är inskickade efter 1 januari 2023 ingår i avtalet.

SAGE

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter
 • Licens: CC-BY är standard, men andra creative common-licenser förekommer. Meddela förlaget om du har specifika krav på licens från din forskningsfinansiär som inte överensstämmer med den licens som förlaget erbjuder.
 • Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet

Läs mer på förlagets webbplats

OBS! Om du är dubbelaffilierad – ange Linköpings universitet som första affiliering. Man riskerar annars att inte få ta del av avtalet med Sage.
Artiklar som accepteras efter 1 januari 2024 omfattas av avtalet.

SPIE

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC:n). 
 • Avtalet gäller förlagets samtliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY

Läs mer på förlagets webbplats

Springer

 • Biblioteket har två publiceringsavtal med Springer. Båda avtalen täcker hela avgiften för öppen publicering (APC). 
 • Springer Compact-avtalet gäller ett urval av hybridtidskrifter (Open Choice Journals).
 • Springer Nature Fully OA-avtalet gäller ett urval av helt öppet tillgängliga tidskrifter (från BioMed Central, Springer Open Journals, Springer Nature, NatureResearch och Palgrave Mcmillan).
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.

Läs mer på förlagets webbplats: Springer compact (hybridtidskrifter) och Springer Nature Fully OA (helt öppet tillgängliga tidskrifter).

Taylor & Francis

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller ett urval av förlagets hybridtidskrifter (Open Select Journals) och helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Licens: CC-BY, CC-BY-NC-ND
 • Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar.

Läs mer på förlagets webbplats

Wiley

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter på plattformen Wiley Online Library.
 • Licens: Varierar mellan tidskrifter, kontrollera innan du skickar in artikeln.
 • Artikeltyper: Forsknings- och översiktsartiklar.

Läs mer på förlagets webbplats

Här kan du få svar på vilka förlag Linköpings universitet har OA-avtal med och vad som gäller för respektive avtal.

Forskningsfinansiärers avtal

Copernicus

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Alla artikeltyper täcks av avtalet.

OBS! Artiklar som ska publiceras inom avtalet identifieras redan då ett manuskript skickas in till en av Copernicus tidskrifter. När artikeln skickas in får man frågan "Is the corresponding author affiliated with one of the following organizations". Välj alternativet "Swedish universities, university colleges, public agencies, and research institutes" i en rullgardingsmeny och ange därefter Linköping University. 

eLife

 • Avtalet täcker hela avgiften för publicering.  
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter. 
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Research Articles, Short Reports, Research Advances och Tools och Resources Articles 

Artiklar som accepteras för publicering efter 1 april 2024 omfattas av avtalet.

Frontiers

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Alla artikeltyper täcks av avtalet.

OBS! För att avtalet ska täcka avgiften för öppen publicering måste corresponding author använda sig av @liu.se-epostadress

JMIR

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC). 
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter. 
 • Licens: CC-BY. 
 • Artikeltyper: Alla artikeltyper täcks av avtalet. 

Artiklar som accepteras för publicering efter 1 juni 2024 omfattas av avtalet. 

Medical Journals Sweden 

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY
 • Artikeltyper: Alla artikeltyper täcks av avtalet.

OBS! För att ta del av avtalet ska corresponding author vid insändning av manuskript ange att vederbörande hör till en organisation med förbetalda publiceringsavgifter. För att avtalet ska kunna täcka APC måste corresponding author även använda @liu.se-epostadress.
Artiklar som accepteras för publicering efter 1 januari 2024 omfattas av avtalet. Inga avgifter för submissions, supplementary material och liknande tillkommer.

Public Library of Science (PLoS)

 • Avtalet täcker hela avgiften för öppen publicering (APC).
 • Avtalet gäller samtliga förlagets tidskrifter.
 • Licens: CC-BY.
 • Artikeltyper: Alla artikeltyper täcks av avtalet.

Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova  finansierar publicering hos ett antal förlag som enbart ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Det innebär att du som forskare vid Linköpings universitet kan publicera artiklar i dessa förlags tidskrifter utan avgift. Samma villkor gäller för alla forskare som är kopplade till en organisation i Bibsamkonsortiet.

Tidskrifter

PNAS

Biblioteket prenumererar på tidskriften och LiU:s forskare får därför en prenumerationsrabatt på APC:n. Den rabatterade kostnaden faktureras corresponding author. För aktuellt rabatterat pris hänvisar vi till förlagets prisinformation. 
Licens: CC-BY eller CC-BY-NC-ND

Läs mer på tidskriftens webbplats

OBS! För att få ta del av rabatten måste du ange att institutionell rabatt gäller.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se