Masterstudenterna i Etnicitet och migration har producerat en rapport om Norrköping - "City of Immigration"

REMS seminar

Rapporten som masterstudenterna nu ger ut är ett resultat av endast fem veckors intensivt arbete i en kurs som letts av Professor Stefan Jonsson och lektor Martin Klinthäll. Den markerar också starten för en ny rapportserie knuten till programmet: Reports from the Master's Program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.

Den 20 oktober fylldes Sessionssalen i Norrköpings kommunhus Rosen för en tre timmars genomgång av rapporten, med diskussioner. Uppslutningen från kommunen var mycket god, såväl centrala politiker som tjänstemän deltog. Flera av studenternas rapporter väckte sedan diskussioner som utmynnade i frågor och förslag på fortsatt arbete på flera olika områden. 

Mötet på kommunen kom till stånd efter ett initiativ av Erik Berggren, kommunikationsansvarig på REMESO, som kontaktat Jörgen Jonsson på Norrköpings k

REMS seminar

ommun, som gemensamt organiserat mötet tillsammans med de två lärarna på programmet.

"City of Immigration" ger en mångfacetterad bild av Norrköping som invandrings-, integrations- och mottagandestad. Den belyser arbetsmarknaden, kulturlivet, boendesegregation och desegregation, idrottens betydelse för skapa möten och bryta utanförskap och ensamhet. Rapporten låter en rad av Norrköping invånare, sk etniska svenskar och de med bakgrund i andra länder sedan en eller flera generationer, dela med sig av sin syn på staden,vardagslivet, tillhörigheten. I rapporten ingår också fördjupningar och vetenskapliga analyser av en rad aktuella frågor, varvat med mer impressionistiska journalistiska bilder, intervjuer och recensioner. 

Här kan du ladda ned rapporten

Läs NT:s rapport från mötet.

rems seminar

Relaterat innehåll