Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är en avdelning för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys  det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESO är även ett institut (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) som bedriver tvärvetenskaplig forskning om migration, etnicitet och samhälle som utgår från migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer.

Forskning

Forskarutbildning

 Utbildning

Seminarier och konferenser

Nyheter

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

En man som heter Zoran Slavnic.

Jag vill inspirera framtidens tjänstemän och beslutsfattare

– Temporalitet är ett laddat ord, ett hett ämne som alla pratar om i dag, jag var en av de första som forskade om det. Zoran Slavnic är professor i sociologi vid REMESO, LiU, han forskar och undervisar inom bla migration, integration och etnicitet.

Studenter i samtal.

Framtidens lärande: Internationellt dubbelt examensprogram i fokus

I en värld präglad av mångfald och globala utmaningar utgör LiU:s dubbla examensprogram i migrationsstudier en nyskapande resurs. Programmet är en unik möjlighet för studenterna som får bredda sina perspektiv vid två universitet i två olika länder.

Kontakta oss

Organisation