Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. REMESO är även en avdelning inom Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningarna Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.), det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESOs tvärvetenskapliga forskning om migration, etnicitet och samhälle utgår ifrån migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer. Läs mer om vår forskning här.

Föreståndare för Institutet är professor Anders Neergaard. Biträdande föreståndare är professor Stefan Jonsson. Avdelningschef är biträdande professor Branka Likic-Brboric.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskning och forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskning

Forskarutbildning

 Utbildning Visa/dölj innehåll

Seminarier Visa/dölj innehåll

REMESO TALKS Visa/dölj innehåll

Ambivalent Solidarities? Migrant Labour and Trade Unions in South Africa, USA and Sweden. 

Seminar at REMESO 2/16, 2021

Speakers: Janet Munakamwe, Els de Graauw, Shannon Gleeson, Anders Neergaard

Commentators: Bridget Anderson and Ronaldo Munck

Moderator: Carl-Ulrik Schierup

Unionizing the precarized, syndicalism and the contemporary working class - panel discussion

Speakers: Eli Adekur, Marissa Begonia, Daria Bogdanska, Franck Iyanga Makelo
 
Moderator: Asher Goldstein
 

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Följ REMESO på facebook och Twitter. 

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll