Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är en avdelning för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys  det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESO är även ett institut (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) som bedriver tvärvetenskaplig forskning om migration, etnicitet och samhälle som utgår från migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer.

Forskning

Forskarutbildning

 Utbildning

Seminarier och konferenser

Nyheter

Ett ansikte målat i olika färger.

Samhällsvetenskaperna brottas med kolonialismens arv

Under tre dagar skapar LiU en internationell arena i Norrköping för att diskutera hur kunskapsproduktionen förändras inom samhällskunskaperna. Perspektiven har länge hämtats från och dominerats av Europa – med problematiska följder

Porträtt av Ola Larsmo, mot blå himmel och med Moa Martinson-skulpturen i bakgrunden.

Författaren Ola Larsmo blir gästprofessor i Moa Martinsons namn

Hur kan romaner användas för att upptäcka oväntade sidor av historien? Och hur kan vi motverka historieförfalskning? Det är några av de frågor som står i fokus för Ola Larsmo när han blir gästprofessor i Moa Martinsons namn.

Bild på ett bokomslag med ljusgröna och vita grafiska halvcirklar

Internationell utmärkelse till Peo Hansen

Peo Hansen, professor vid REMESO, har fått ett hedersomnämnande i utmärkelsen ”Best Book in European Union Studies Award”. Han får det för sin bok “Migrationsmyten: sanningen om flyktinginvandringen och välfärden - ett nytt ekonomiskt paradigm”.

Kontakta oss

Organisation