Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är ett institut under Rektor och en avdelning inom IKOS för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningsprogrammen Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.), forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier och ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier. Därtill finns sedan 2010 en internationell forskarskola REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. 

Föreståndare för Institutet är Professor Anders Neergaard och biträdande föreståndare är Professor Stefan Jonsson. Chef för avdelningen är Biträdande professor Branka Likic-Brboric.

Institutet startade i januari 2008 med stöd från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för en stark forskningsmiljö kring frågor om arbetsliv, migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd för verksamheten. Institutet är placerat vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och vår fysiska adress är Bomullsspinneriet, Campus Norrköping, mitt i Industrilandskapet.

FORTE har nyligen utvärderat REMESO avseende de första tio årens verksamhet. Längre ner kan du läsa REMESOs självevaluering och FORTEs utvärdering.

REMESOs forskning är indelad i fem olika spår:

  • Migration, Welfare and the Political Economy of Labour Market Segmentation
  • Globalisation and the Reconstitution of Normative and Legal Frameworks
  • Post-National Strategies for Growth, Inclusion and Diversity
  • Citizenship and Ethnic Relations: Social, Cultural and Historical Perspectives
  • Migration, Public Service and Health

 

Se alla projekt i REMESOs forskningsdatabas >>

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Seminarier, workshops och konferenser
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Grund- och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll