Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. REMESO är även en avdelning inom Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningarna Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.), det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESO s tvärvetenskapliga forskning om migration, etnicitet och samhälle utgår ifrån migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer. Läs mer om vår forskning här.

Föreståndare för Institutet är Professor Anders Neergaard. Biträdande föreståndare samt chef för avdelningen är Biträdande professor Branka Likic-Brboric.

NyheterVisa/dölj innehåll

Forskning och forskarutbildningVisa/dölj innehåll

 UtbildningVisa/dölj innehåll

SeminarierVisa/dölj innehåll

Ambivalent Solidarities? Migrant Labour and Trade Unions in South Africa, The United States and Sweden 

Migration is a critical constituent in the institutionalisation of vulnerability and insecurity. The “migrant question” is central for rethinking the future of democracy, collective subjects and citizenry threatened by populist politics that have deserted visions of solidarity, equality, and social justice. This poses a challenge for the international trade union movement, confronted by a vindictive neoliberalism on the one hand and a truculent xenophobia on the other.

Börjar 16 februari 2021 kl. 15.00
Slutar 16 februari 2021 kl. 17.00
Plats Seminar on Zoom - link to Zoom
Kontakt Carl-Ulrik Schierup
011-36 32 28

REMESO TALKSVisa/dölj innehåll

Unionizing the precarized, syndicalism and the contemporary working class - panel discussion

Speakers: Eli Adekur, Marissa Begonia, Daria Bogdanska, Franck Iyanga Makelo
 
Moderator: Asher Goldstein
 

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Följ REMESO på facebook och Twitter. 

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll