Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är en avdelning för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys  det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESO är även ett institut (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) som bedriver tvärvetenskaplig forskning om migration, etnicitet och samhälle som utgår från migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer.

Forskning

Forskarutbildning

 Utbildning

Seminarier och konferenser

Nyheter

Kontakta oss

Organisation