Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. REMESO är även en avdelning inom Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningarna Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.), det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. 

Föreståndare för Institutet är Professor Anders Neergaard. Biträdande föreståndare samt chef för avdelningen är Biträdande professor Branka Likic-Brboric. 

REMESO startade i januari 2008 med stöd från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för en stark forskningsmiljö. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd.

REMESOs forskning är indelad i fem olika spår:

  • Migration, Welfare and the Political Economy of Labour Market Segmentation
  • Globalisation and the Reconstitution of Normative and Legal Frameworks
  • Post-National Strategies for Growth, Inclusion and Diversity
  • Citizenship and Ethnic Relations: Social, Cultural and Historical Perspectives
  • Migration, Public Service and Health

Se alla projekt i REMESOs forskningsdatabas

 

För en översikt över vad REMESO gjort och hur forskningen utvärderats se följande länkar:

Forskning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning

 Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Seminarier, konferenser och disputationer
Visa/dölj innehåll

REMESO i sociala medier
Visa/dölj innehåll

Följ REMESO på facebook och Twitter. 

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll