Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESO är en avdelning för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys  det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies (MA) och forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier (PhD). Därtill finns en internationell forskarskola, REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter.

REMESO är även ett institut (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) som bedriver tvärvetenskaplig forskning om migration, etnicitet och samhälle som utgår från migranters individuella erfarenheter såväl som lokalsamhällenas utveckling, arbetsmarknadens förändringar och EUs migrationspolitik. Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer.

Forskning

Forskarutbildning

 Utbildning

På gång

Nyheter

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Anders Neergaard och Burcu Sahin.

Kunskapscirkulation tillsammans med konst, litteratur och journalistik

Vetenskap är kunskap som är kopplad till teorier och metoder. Även konst och  litteratur m.m. är kunskap, som skapas och förmedlas på andra sätt. Anders Neergaard, professor vid REMESO, driver ett nytänkande projekt med fokus på kunskapscirkulation.

Jonathan Josefsson och Branka Likic-Brboric på konferensen GFMD.

Detaljerna som avslöjar migrationspolitiken

Vem har tillgång till mötesrummen? Vilka går när andra kommer in? Vem pratar med vem? Sådant kan avslöja hur vindarna blåser i migrationspolitiken vid ett internationellt toppmöte. Och forskarna från LiU rör sig i vimlet för att lyssna och observera.

Kontakta oss

Organisation