Rebecka Lindkvist tidigare studentNamn: Rebecka Lindkvist
Utbildning: Civilekonom, internationell - spanska, examen 2013
Jobb: Business Analyst, Evalueserve, Viña del Mar, Chile
 

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Jag jobbar som affärsanalytiker på ett företag som heter Evalueserve, men på en avdelning som kallas InsightBee. Huvudkontoret ligger i Indien, men jag jobbar på kontoret i Viña del Mar, Chile. Vi gör allt från så kallade "företagsfrågor" (där kunden kan ställa i princip vilken fråga som helst om en industri eller ett företag och vi svarar utifrån hur tillgänglig informationen är) till rena företags- och industrirapporter. I företagsrapporterna vill kunden oftast ha en översikt över företaget, finansiell information fem år tillbaka, en framtidsutsikt och speciella händelser (nyheter, om företaget varit inblandad i något rättsfall, ägarbyten etc). De är ofta potentiella investerare. Industrirapporterna är ofta något kortare och kan gälla vilken typ av industri som helst.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- Jag har mycket nytta av min utbildning på många olika sätt! Speciellt finanskurserna, makroekonomi och redovisning är något jag använder mig av i mitt dagliga arbete, så det känns roligt att man får tillgodogöra sig ett flertal kurser.

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- Absolut! Språket jag använder i arbetet är visserligen engelska, men min chef är chilenare och majoriteten av mina arbetskamrater. Det händer även ibland att vi får spansktalande kunder och då underlättar mina språkkunskaper definitivt arbetet. I vardagslivet använder jag nästan uteslutande min spanska.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- Jag tänker mest på vad viktigt det var att jobba i grupp. Det hjälper mig otroligt mycket i mitt dagliga arbete eftersom vi nästan uteslutande är minst två personer, ibland upp till fyra, på varje projekt. Jag tycker mitt program var bra på att ordna kurserna så att vi fick arbeta i grupp - och inte minst när det kom till uppsatsen! Mina arbetskompisar som är från olika delar av världen tycker oftast att det är jättekonstigt att jag inte skrev min uppsats ensam, men det har hjälpt mig massor att lära mig att arbeta i team.

Utbildning