Linköpings regnbågsvecka infaller den 25/9 - 1/10 2017. LiU arrangerar föreläsningar och workshops fredag den 29/9 och går med i Regnbågsparaden lördag den 30/9. Välkommen!

Regnbågsveckan är en upplysande folkfest för alla i Linköping och arrangeras av RFSL Linköping med stöd av Linköpings kommun. Syftet är att förankra alla människors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter med extra fokus på HBTQ-personers.

Linköpings universitet samarbetar och är stolta vänner med RFSL Linköping. Vi ställer oss bakom deras värdegrund om alla människors lika värde!

-  Att delta i regnbågsveckan är ett sätt för oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Då tar vi chansen att öka kunskapen om transpersoners livsvillkor och rätt till hälsa och vård på lika villkor. Vi utbildar människor så vi har en stor potential att lyfta fram vikten av att främja ett välkomnande och inkluderande samhälle, men också förmedla praktisk kunskap i hur detta kan göras på ett konkret sätt inom olika typer av yrken och organisationer, säger Ulrica Engdahl Tollin, Forum för genusvetenskap och jämställdhet och som ansvarar för temadagen. 

Temadagen riktar sig i första hand till studerande på våra vårdutbildningar, men även övriga studerande, medarbetare och en intresserad allmänhet. 

Välkommen att delta!

Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet i samarbete med Lika Villkor, genuslektorn vid Filosofiska fakulteten, sjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet och socionomprogrammet.

Program med LiU

Temadag om transpersoners hälsa och livsvillkor (länk till anmälan längre ned på sidan)

Fredag den 29/9 kl 9.00-16.00, Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55, Linköping 

9.00-9.15 Välkommen!

9.15-9.45 We have nothing for you here - Non-binary Experiences of Healthcare & Lack of Legal Recognition

Cat McIlroy, transaktivist i Trans Fest Stockholm och tidigare medordförande i Transgender Europe (TGEU). Cat will briefly address the challenges of accessing healthcare, including trans-specific care, experienced by non-binary and gender-diverse people, as well as the political context regarding legal recognition of additional gender (neutral) category options in Sweden. (Föreläsningen hålls på engelska, the lecture is held in English)

9.50-10.20 Transpersoner inom vården

Cecilia Dhejne, psykiater, klinisk sexolog och överläkare på ANOVA (andrologi, sexualmedicin, transmedicin) vid Karolinska universitetssjukhuset, talar om transpersoner inom vården och om den medicinska transvårdens historia.

10.20-11.00 Fika och fikadiskussion

Med föreläsarna Cat McIlroy och Cecilia Dhejne.

11.00-12.00 Tre parallella workshops

Två presentationer á 15 min + 15 frågor och diskussion.

Workshop 1:
1 A) Om transpersoner inom äldrevården, Jenny Löf, doktorand på avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper, Linköpings universitet.
1 B) Om rapporten LGBT Asylum Seekers in Sweden: Conceptualising Queer Migration Beyond the Concept of "Safe Third Country, Ines Lukac, masterstuderande genusstudier vid Lunds universitet, transaktivist (presentation på engelska, held in English).

Workshop 2:
2 A) Om självmedicinering, Max Karlsson, sjuksköterska, Karolinska sjukhuset.
2 B) Om mäns/transmäns erfarenheter av att själva bära och föda barn, Felicitas Falck, ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Workshop 3:
3 A) Könsdysforiteamet berättar om sitt arbete, Linköpings universitetssjukhus.
3 B) Om endokrins del av verksamheten, Jeanette Wahlberg, endokrinolog vid Könsdysforiteamet, Universitetssjukhuset i Linköping.

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.45 Livskvalitet, självskattad hälsa och funktionsnedsättning hos transpersoner

Galit Zeluf, forskarstuderande vid Karolinska Institutet, talar om Faktorer som bidrar till livskvalitet, självskattad hälsa och funktionsnedsättning hos transpersoner i Sverige - en webbaserad studie.

13.50-14.20 Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare för utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, berättar om några av utredningens resultat.

14.20-15.00 Fika och fikadiskussion

Med föreläsarna Galit Zeluf och Ulrika Westerlund. 

15.00-16.00 Om att äntligen finnas på riktigt

William A, studerande vid Chalmers tekniska högskola, har skrivit TS-guiden - en personlig berättelse med fokus på känslor, utmaningar, fördelar och sociala lärdomar som livet som transperson har inneburit.

Välkommen!

Regnbågsparaden

Tåga med oss i Regnbågsparaden (ingen föranmälan behövs)

Lördag den 30/9, samling kl 13.30, avgång kl 14.00, Stora Torget, Linköping

Du som vill gå i paraden tillsammans med oss behöver inte anmäla dig i förväg. Vi har med oss LiU-flaggor så leta upp oss och haka på.

Vi samlas vid Stora Torget kl 13.30, lördag den 30/9. Paraden avgår kl 14.00 och avslutar cirka kl 14.30 i Trädgårdsföreningen.

Vad är trans?

Vad är trans?

"Trans" är en förkortning för transperson, som är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.

Begreppet transpersoner inbegriper människor som inte är antingen kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), personer som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses typiska för ett annat än ens eget kön (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (som agender, ickebinär, neutrois, nongender).

Källa: transformering.se

LiU på Lika Villkor