I projektet studeras hur multimediala verktyg kan användas i naturvetenskaplig undervisning.

Representationsformernas betydelseFoto: Shutterstone.com Dave Dyet Dyet.com

De två kunskapsområden som är i fokus är evolution och kemiska reaktioner. Båda dessa kunskapsområden omfattar förlopp som är svåra att skåda med blotta ögat. Evolutionära processer är utsträckta över mycket lång tid medan kemiska reaktioner sker på en mikronivå. I projektet undersöks hur visualiseringar av dessa processer kan bidra till ökad förståelse bland elever och studenter för dessa naturvetenskapliga fenomen. Dels används redan färdigproducerade visualiseringar som syftar till att hjälpa studenter tillägna sig tröskelbegrepp som är nödvändiga för att förstå evolution. I andra delprojekt får elever och blivande lärarstudenter skapa egna animationer av naturvetenskapliga processer inom områdena evolution och kemiska reaktioner.

Relaterat innehåll