Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD

Gammal skrivmaskin i lövhög.
Aureliy Movila*

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD - är en forskningsmiljö inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik som startade 2011.

Vid TekNaD ägnar vi oss åt praktiknära eller praktikrelevant forskning i teknikens och naturvetenskapernas didaktik som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning. Den forskning som bedrivs vid TekNaD inordnas för närvarande under följande fyra gemensamma teman:

  • Historiska, filosofiska och kulturella perspektiv på naturvetenskap och teknik i skolan
  • Språk, redskap och representationer inom naturvetenskap och teknik i skolan
  • Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom naturvetenskap och teknik i skolan
  • Bedömning och skolans styrning

Forskningsfält

Forskarutbildning

Kontakta oss

Rapport om ämnesdidaktiska miljöer vid LiU

Översiktlig presentation av TekNaD:s forskning

Omslag för publikation 'Ämnesdidaktik vid Linköpings universitet'
Karolina Muhrman (Redaktörskap) (2020)

Nyheter

Organisation