Språk, redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande

En nyckelpiga på en rostig taggtråd.

Lärande av naturvetenskap sker inte i ett vacuum utan alltid med hjälp av fysiska och mentala redskap såsom begrepp, metaforer, diagram, bilder, laboratorieutrustning, NTA-lådor eller animationer.

Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga lärandepraktiker i sig.

Kontakter

Forskningsprojekt

Forskarutbildningsprojekt

Relaterad information

Relaterat innehåll