Språk, redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande

Språk redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande - topp

Lärande av naturvetenskap sker inte i ett vacuum utan alltid med hjälp av fysiska och mentala redskap såsom begrepp, metaforer, diagram, bilder, laboratorieutrustning, NTA-lådor eller animationer.

Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga lärandepraktiker i sig.

KontakterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

ForskarutbildningsprojektVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll