Språk, redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande

Språk redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande - topp

Lärande av naturvetenskap sker inte i ett vacuum utan alltid med hjälp av fysiska och mentala redskap såsom begrepp, metaforer, diagram, bilder, laboratorieutrustning, NTA-lådor eller animationer.

Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga lärandepraktiker i sig.

Kontakter
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Relaterad information
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll