Naturvetenskapernas didaktik

Naturvetenskapernas didaktik

Naturvetenskapernas didaktik är en forskningsmiljö som bedriver forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Linköpings universitet, speciellt den del som genomförs i Norrköping.

Forskningen i naturvetenskapernas didaktik i Norrköping kännetecknas av mångfald. Det är våra frågor och problemställningar som i hög grad avgör vilka forskningsansatser vi antar. Kärnan består av praktiknära forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i förskola, fritidshem, skola, vid science center och lärarutbildning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med den teknikdidaktiska miljön och med forskargrupper runt om i Sverige och utomlands.

Exempel på pågående forskningsprojekt:

  • Lärande av teknik och naturvetenskap på fritidshemmet (doktorandprojekt, Alma Memisevic)
  • De yngsta barnens möten med natur och teknik i förskolan (doktorandprojekt, Helene Berggren).
  • Barns egna bilder i lärande av naturvetenskap (post-doc, Johanna Andersson)
  • Animation och digitala verktyg möter NO-ämnets traditioner i år 3-4 (projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet med Magnus Hultén och Astrid Berg)

Våra kunskapsområden

Forskningsledare

Forskare

Relaterat innehåll