Lisa och Agnes examensarbete resulterade i en prototyp på en resväska, ett par kolfiberprover och två jobb.

Lisa Sandström och Agnes Johansson läste design- och produktutvecklingsprogrammet vid Linköpings universitet och letade efter ett examensarbete. Företaget Aston Harald Composite, som bland annat bygger katamaraner i kompositmaterial, var nyfikna på om kolfiber kunde användas vid tillverkning av resväskor.

- Vi fick kontakt med Aston Harald genom Jonas Sothell som är VD på teknikkonsultbolaget Essiq. Jonas tipsade om att företaget var intresserade av att titta på nya applikationsområden för kolfiber. Det hela slutade i att vi fick i uppdrag att ta fram ett koncept på en resväska i kolfiber som examensarbete, berättar Lisa.

Under arbetet fick de stöd från Jonas Sothell och Essiq. Från att erfarna produktutvecklare var med i workshops, till programvara och kontor att arbeta från. Det låg mycket arbete i design- och produktutveckling av väskan för att ta fram alla data kring att använda kolfiber som material.

- Det roligaste var att få ta ansvar över en så stor del av produktutvecklingsprocessen. Vår handledare Mats Nåbo var väldigt bra och gav oss positiv energi. Vi började i en frågeställning om material, arbetade fram ett koncept som vi sedan beredde till en fullt fungerande prototyp och några materialprover. Det var otroligt kul att arbeta med väskan. Alla parter stöttade oss i att fortsätta ta idéen hela vägen, förklarar Lisa.

Verkstäderna på LiU – en tillgång för studenterna

På LiU finns det verkstäder och laboratoriemiljöer där studenterna får möjlighet att förverkliga sina idéer och projekt. Lisa och Agnes arbetade med sin prototyp i trä- och kompositverkstaden på LiU. Men för att de skulle kunna ta fram en fullskalig prototyp fick de först utveckla en maskin som kunde vakuumforma plastdelarna till resväskan.

- Thomas Larsson i verkstaden gav oss stöd och råd i byggandet av maskinen som kunde vakuumforma plastskalet till väskan. Han hade koll på processen som krävdes och vi fick testa oss fram. Vi gjöt ut en form i CNC-maskinen som vi sedan använde i vår vakuumpress, berättar Lisa.

Under tiden som studenterna förfinade prototypen analyserade de hur olika fiberriktningar i kolfiber påverkade hållbarheten och elasticiteten hos materialet. Resultatet av examensarbetet presenterades för Aston Harald Composite och samtidigt överlämnades även kolfiberprover, all data och en fullt fungerade prototyp av resväskan i plast. Efter avslutade studier blev både Agnes och Lisa erbjudna arbete på konsultföretaget Essiq.

Stöd från LiU

Utbildningsprogram

Trä- och kompositverkstaden