Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling, 300 hp

Design och produktutveckling huvudbild programsida 6cdpu

Civilingenjörer i design och produktutveckling utformar framtidens produkter och tjänster. Som produktutvecklare arbetar du kreativt och bidrar till hållbara lösningar.

Civilingenjör i design och produktutveckling

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Att kunna förena olika perspektiv till en helhet, förstå användarbehov och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle är viktiga komponenter i utbildningen till design och produktutvecklare. Utbildningen gör dig till nyckelperson i framtagandet av nya produkter och tjänster. Du blir skicklig på att förena traditionella ingenjörskunskaper med ny teknik och morgondagens behov. Under utbildningen löser du uppgifter som är verkliga uppdrag från företag. Dessa genomförs i projektform och sker i grupp. Viktiga komponenter i utbildningen är matematik, fysik och maskinteknik. Tillsammans med produktutveckling, design och olika projektarbeten blir dessa ämnen ryggraden i undervisningen. Gruppdynamik och gruppers funktion är viktiga inslag i arbetslivet och har därför också en viktig plats i utbildningen. Det finns även ett starkt hållbarhetsfokus genom hela utbildningen som lägger vikt vid både tjänster och produkter.

Metoder och verktyg för problemlösning

I undervisningen används olika verktyg för att visualisera och förstå teknik i nya sammanhang. Under de första åren lär du dig metoder och att använda verktyg genom att lösa praktiska problem. Under utbildningens senare del får du möjlighet att skapa dig ett eget uttryck som kommer att ge dig en trygg identitet som civilingenjör i design och produktutveckling. Valbara kurser gör det möjligt att anpassa studierna och inför fjärde året väljer du en av följande tre masterprofiler:

 • Produktutvecklingsteknisk design
 • Produktutveckling-konstruktion
 • Produktutveckling-management

Läs ett år utomlands

Studenter på detta civilingenjörsprogram gör ofta en utbytesbytestermin eller ett utbytesår i ett annat land, exempelvis i USA, Kina, Singapore eller Australien. Som civilingenjör i design och produktutveckling från LiU är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta som produktutvecklare, designer eller projektledare inom traditionell tillverkningsindustri eller med utveckling av nya, interaktiva tekniker för sjukvården.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i design och produktutveckling kommer du att vara en del av ett produktutvecklingsteam. Ditt första jobb är troligtvis som produktingenjör för att sedan avancera till projektledare, produktutvecklingsledare eller design manager/projektägare.

 • Produktutveckling baserar sig på maskinteknik och ergonomi/marknadsföring. Du kommer därför att jobba med saker som:
 • Ergonomi och biomekanik – förståelsen för hur djur, människor och växter fungerar ur ett mekaniskt perspektiv – där du använder kunskaperna till att anpassa produkter till människors fysiska förutsättningar.
 • Materialkunskap, där du använder allt från klassisk materiallära till kunskaper om nanopartiklar för att t.ex. skapa slitstarka, greppvänliga och miljötåliga produkter.
 • Mekanik, där du använder kunskaper om hur fysiska kroppar påverkas av yttre krafter och rörelser för att skapa allt från aktiva stötdämpare till den lilla dynan som får det att säga klick när man trycker på en musknapp.
 • Hållfasthetslära, där du beräknar hur saker ska dimensioneras för att säkerställa att produkter är säkra för användarna och omgivningen.
   

Arbetsområden

Med en civilingenjörsexamen i design och produktutveckling har du möjlighet att jobba med alla steg av produktutveckling, från idé till livscykelsanalys och marknadsföring. Du kan även välja att öppna egen designstudio och jobba som konsult, eller att fortsätta inom akademin och läsa till en doktorsexamen inom till exempel produktutveckling, maskinteknik eller industriell produktionsteknik.

Exempel på vanliga arbetsuppgifter inom produktutveckling är:

 • Produktdesign och utveckling av produktkoncept
 • Prototyputveckling
 • Komponentdesign, där du utvecklar delar av komplexa produkter
 • Designtestning, där du testar och förbättrar prototyper och existerande produkter
 • Produktionssäkerhet och säkerhetsdesign, där du ser till att produkten är säker för användarna
 • Industriell produktionsteknik, där du skapar nya sätt att tillverka saker på

Som produktdesigner arbetar du i stort sett alltid i projekt och tillsammans med ett team där du samarbetar med många olika typer av kompetenser.Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Gruppchef inom produktutveckling
 • Projektledare
 • Konsult
 • Mechanical design engineer

Tidigare student
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll