Sofia Faxell går första året på kandidatprogrammet Samhällsplanering på Linköpings universitet och har precis avslutat en kurs om samhällsplaneringens processer. I kursen ingick den uppskattade övningen att hålla i ett fiktivt samråd i Beslutsarenan på Campus Norrköping.

Foto Jenny Ahlgren

- Jag och mina 2 kamrater valde som projekt att göra en detaljplan över hur vi kan utöka Colonia (ett studentboende intill Campus Valla med 367 lägenheter i 8 hus). Vi bjöd in studenter, LiU-personal och byggherren för att presentera vårt förslag för dem. Alla personerna spelades av andra studenter som blivit tilldelade dessa roller, berättar Sofia. 

Sofia och hennes två kamrater som höll i samrådet spelade rollerna som samhällsplanerare och planarkitekter från kommunen.

Sofia Faxell, student på Samhällsplanerarprogrammet Foto Jenny Ahlgren- Det är jättebra att få sitta i Beslutsarenan och diskutera. Man sitter runt och man kommer nära, ljudet är bra och man kan visa upp till 10 bilder samtidigt. Vi simulerade ett riktigt samråd och fick här en känsla av hur det kan gå till.

Det är att vara i situationen som är den stora övningen. Studenterna lär sig bland annat att hantera intressekonflikter, vilken typ av frågor man får och vilka frågor man bör ställa för att få en bra diskussion.

- Jag lärde mig massor. Att bemöta frågor på ett bra sätt och kunna beskriva en plan så att alla förstår. Man lär sig möta kritiken och att argumentera för något och förklara varför det behövs en utveckling.

Mattias Hjerpe som är kursansvarig har lyssnat på alla samråd som har fått vara max en timme långa och sedan givit ansvarig studentgrupp feedback.Mattias Hjerpe Foto Jenny Ahlgren

- Generellt var de väldigt bra på att presentera innehållet och syftet med planerna, till exempel att bygga om en förskola eller stadsutveckling i ett större område. Det som är ovant för dem är att hantera relativt oförutsägbara och omedelbara och ibland kritiska synpunkter. Detta är något som man behöver träna på för att känna sig mer komfortabel i sin yrkesroll.

Mattias berättar att de i denna kurs främst tränar yrkesrelaterade färdigheter kopplade till rollen som planerare, det vill säga att planera samråd, genomföra det och dokumentera det på ett professionellt sätt. De får då också se hur olika personer och samhällsaktörer påverkas av planeringsarbete.

- Momentet uppskattas. Framför allt att det känns som verklighetsnära och viktigt i den kommande yrkesrollen, berättar Mattias om den feedback som han har fått från studenterna.

- En väldigt rolig övning! Den var konkret och kändes verklig. Och det var roligt att få komma till Norrköping och Beslutsarenan, bekräftar Sofia, som i framtiden vill jobba med översiktsplanering.

- Där kan jag jobba med smarta lösningar för klimatet. Det är den största utmaningen för oss samhällsplanerare, avslutar Sofia.


Läs mer om utbildningen