Vad händer nu när datainsamlingen är avslutad?

I december 2018 avslutades datainsamlingen för grundstudien i och med att 30 000 deltagare undersökts inom ramen för SCAPIS i Sverige. Nu pågår ett arbete att sammanställa all data i en databas så att den blir tillgänglig för forskning. Parallellt pågår redan nu analyser av insamlad data i forskningssyfte. 

 Provrörsställ med blodprover

Nedan återfinns de vetenskapliga artiklar som hittills publicerats där forskare från Linköping varit delaktiga inom ramen för SCAPIS-projektet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

G Bergström, G Berglund, A Blomberg, J Brandberg, G Engström, Jan Engvall, M Eriksson, U de Faire, A Flinck, M G Hansson, B Hedblad, O Hjelmgren, C Janson, T Jernberg, Å Johnsson, L Johansson, L Lind, C-G Löfdahl, O Melander, Carl Johan Östgren, Anders Persson, M Persson, A Sandström, C Schmidt, S Söderberg, J Sundström, K Toren, A Waldenström, H Wedel, J Vikgren, B Fagerberg, A Rosengren (2015)

Journal of Internal Medicine , Vol.278 , s.645-659 Vidare till DOI

Magnus Pär Ekstrom, Anders Blomberg, Göran Bergström, John Brandberg, Kenneth Caidahl, Gunnar Engström, Jan Engvall, Maria Eriksson, Klas Gränsbo, Tomas Hansen, Tomas Jernberg, Lars Nilsson, Ulf Nilsson, Anna-Carin Olin, Lennart Persson, Annika Rosengren, Martin Sandelin, Magnus Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Hanan A. Tanash, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Eva Lindberg (2019)

Thorax , Vol.74 , s.958-964 Vidare till DOI

Visa/dölj innehåll