Vad händer nu när datainsamlingen är avslutad?

I december 2018 avslutades datainsamlingen för grundstudien i och med att 30 000 deltagare undersökts inom ramen för SCAPIS Sverige. Insamlad data sammanställs i SCAPIS nationella Datatjänst som därmed blir en nationell kunskapsbank för forskning.

Forskare från Sverige kan nu ansöka om att få ut insamlad data från SCAPIS-studien för att göra analyser i forskningssyfte. Innan forskare kan ansöka om data från SCAPIS krävs att forskaren har ett etiskt godkännande av Etikprövningsmyndigheten för de analyser som forskaren ska utföra. Provrörsställ med blodprover

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nedan återfinns de vetenskapliga artiklar som hittills publicerats där forskare från Linköping varit delaktiga inom ramen för SCAPIS-projektet.

Prevalence of Subclinical Coronary Artery Atherosclerosis in the General Population

Bergström G.,  Persson M., Adiels M. et al. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055340

 

Post-ischemic skin peak oxygen saturation is associated with cardiovascular risk factors: a Swedish cohort study.

Jonasson H, Bergstrand S, Fredriksson I, Larsson M, Östgren CJ, Strömberg T. Microvasc Res. 2021 Nov 23:104284. doi: 10.1016/j.mvr.2021.104284. Epub ahead of print.PMID: 34826433. Doi: 10.1016/j.mvr.2021.104284

Elevated levels of cortisol in hair precede acute myocardial infarction

Tomas Faresjö, Susanna Strömberg, Mike Jones, Andreas Stomby, Jan-Erik Karlsson, Carl Johan Östgren, Åshild Faresjö & Elvar Theodorsson. Sci Rep 10, 22456 (2020). doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80559-9

Automated segmentation of the individual branches of the carotid arteries in contrast-enhanced MR angiography using DeepMedic

Ziegler, M., Alfraeus, J., Bustamante, M. et al. Automated segmentation of the individual branches of the carotid arteries in contrast-enhanced MR angiography using DeepMedic. BMC Med Imaging 21, 38 (2021). doi: https://doi.org/10.1186/s12880-021-00568-6

Relationships between cardiovascular risk factors and white-coat hypertension diagnosed by home blood pressure recordings in a middle-aged population.

Johansson MAK, Östgren CJ, Engvall J, Swahn E, Wijkman M, Nystrom FH.  J Hypertens. 2021 May 10. doi: 10.1097/HJH.0000000000002888. Epub ahead of print. PMID: 33973957. doi: 10.1097/HJH.0000000000002888

Chronic airflow limitation and its relation to respiratory symptoms among ever-smokers and never-smokers: a cross-sectional study.

Toren K, Schiöler L, Lindberg A, Andersson A, Behndig AF, Bergström G, Blomberg A, Caidahl K, Engvall J, Eriksson M, Hamrefors V, Janson C, Kylhammar D, Lindberg E, Lindén A, Malinovschi A, Persson HL, Sandelin M, Eriksson Ström J, Tanash HA, Vikgren J, Östgren CJ, Wollmer P, Sköld CM. BMJ Open Respir Res. 2020;7(1):e000600. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000600

Assessment of Global Lung Function Initiative (GLI) reference equations for diffusing capacity in relation to respiratory burden in the Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS)
Malinovschi A, Zhou X, Bake B, Bergström G, Blomberg A, Brisman J, Caidahl K, Engström G, Eriksson MJ, Frølich A, Janson C, Jansson K, Vikgren J, Lindberg A, Linder R, Mannila M, Persson HL, Sköld CM, Torén K, Östgren CJ, Wollmer P, Engvall JE.
Eur Respir J. 2020 Apr 27. pii: 1901995. doi: 10.1183/13993003.01995-2019
Exploring the Relationships Between Hemodynamic Stresses in the Carotid Arteries

Magnus Ziegler, Jesper Alfraeus, Elin Good, Jan Engvall, Ebo de Muinck and Petter Dyverfeldt. Front. Cardiovasc. Med., 03 February 2021 doi: https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.617755

Normative data and the influence of age and sex on microcirculatory function in a middle-aged cohort: results from the SCAPIS study

Jonasson H, Bergstrand S, Fredriksson I, Larsson M, Östgren CJ, Strömberg T.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Apr 1;318(4):H908-H915. doi: 10.1152/ajpheart.00668.2019

Weight gain and blood pressure

Sundström J, Lind L, Lampa E, Angerås O, Bachus E, Bergström G, Carlberg B, Engström G, Engvall JE, Eriksson M, Gigante B, Hagström E, Hjelmgren O, Jansson JH, Jernberg T, Mannila M, Nyström FH, Oldgren J, Persson M, Sandström A, Swahn E, Söderberg S, Torén K, Östgren CJ, Rosengren A.
J Hypertens. 2020 Mar;38(3):387-394. doi: 10.1097/HJH.0000000000002298

Towards automated quantification of vessel wall composition using MRI
Ziegler M, Good E, Engvall J, Warntjes M, de Muinck E, Dyverfeldt P.
J Magn Reson Imaging. 2020 Mar 10. doi: 10.1002/jmri.27116
Systematic Coronary Risk Evaluation estimated risk and prevalent subclinical atherosclerosis in coronary and carotid arteries: A population-based cohort analysis from the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study

Carl Johan Östgren, Stefan Soderberg, Karin Festin, Oskar Angeras, Goran Bergstrom, Anders Blomberg, John Brandberg, Kerstin Cederlund, Mats Eliasson, Gunnar Engstrom, David Erlinge, Erika Fagman, Emil Hagstrom, Lars Lind, Maria Mannila, Ulf Nilsson, Jonas Oldgren, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Jonas Persson, Margaretha Persson, Annika Rosengren, Johan Sundstrom, Eva Swahn, Jan Engvall, Tomas Jernberg.
Eur J Prev Cardiol. 2020 Mar 3. doi: 10.1177/2047487320909300

The association of body mass index, weight gain and central obesity with activity-related breathlessness: the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study

Magnus Pär Ekstrom, Anders Blomberg, Göran Bergström, John Brandberg, Kenneth Caidahl, Gunnar Engström, Jan Engvall, Maria Eriksson, Klas Gränsbo, Tomas Hansen, Tomas Jernberg, Lars Nilsson, Ulf Nilsson, Anna-Carin Olin, Lennart Persson, Annika Rosengren, Martin Sandelin, Magnus Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Hanan A. Tanash, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Eva Lindberg.
Thorax. 2019 Oct;74(10):958-964. doi:10.1136/thoraxjnl-2019-213349

 
The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study: objectives and design
G Bergström, G Berglund, A Blomberg, J Brandberg, G Engström, Jan Engvall, M Eriksson, U de Faire, A Flinck, M G Hansson, B Hedblad, O Hjelmgren, C Janson, T Jernberg, Å Johnsson, L Johansson, L Lind, C-G Löfdahl, O Melander, Carl Johan Östgren, Anders Persson, M Persson, A Sandström, C Schmidt, S Söderberg, J Sundström, K Toren, A Waldenström, H Wedel, J Vikgren, B Fagerberg, A Rosengren.
J Intern Med. 2015 Dec;278(6):645-59. doi: 10.1111/joim.12384

Pågående forskning kring hjärta, kärl och lungor Visa/dölj innehåll