Vad händer nu när datainsamlingen är avslutad?

I december 2018 avslutades datainsamlingen för grundstudien i och med att 30 000 deltagare undersökts inom ramen för SCAPIS i Sverige. Nu pågår ett arbete att sammanställa all data i en databas så att den blir tillgänglig för forskning. Parallellt pågår redan nu analyser av insamlad data i forskningssyfte. 

 Provrörsställ med blodprover

Nedan återfinns de vetenskapliga artiklar som hittills publicerats där forskare från Linköping varit delaktiga inom ramen för SCAPIS-projektet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Chronic airflow limitation and its relation to respiratory symptoms among ever-smokers and never-smokers: a cross-sectional study.

Toren K, Schiöler L, Lindberg A, Andersson A, Behndig AF, Bergström G, Blomberg A, Caidahl K, Engvall J, Eriksson M, Hamrefors V, Janson C, Kylhammar D, Lindberg E, Lindén A, Malinovschi A, Persson HL, Sandelin M, Eriksson Ström J, Tanash HA, Vikgren J, Östgren CJ, Wollmer P, Sköld CM. BMJ Open Respir Res. 2020;7(1):e000600. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000600

Assessment of Global Lung Function Initiative (GLI) reference equations for diffusing capacity in relation to respiratory burden in the Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS)
Malinovschi A, Zhou X, Bake B, Bergström G, Blomberg A, Brisman J, Caidahl K, Engström G, Eriksson MJ, Frølich A, Janson C, Jansson K, Vikgren J, Lindberg A, Linder R, Mannila M, Persson HL, Sköld CM, Torén K, Östgren CJ, Wollmer P, Engvall JE.
Eur Respir J. 2020 Apr 27. pii: 1901995. doi: 10.1183/13993003.01995-2019
Normative data and the influence of age and sex on microcirculatory function in a middle-aged cohort: results from the SCAPIS study

Jonasson H, Bergstrand S, Fredriksson I, Larsson M, Östgren CJ, Strömberg T.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Apr 1;318(4):H908-H915. doi: 10.1152/ajpheart.00668.2019

Weight gain and blood pressure

Sundström J, Lind L, Lampa E, Angerås O, Bachus E, Bergström G, Carlberg B, Engström G, Engvall JE, Eriksson M, Gigante B, Hagström E, Hjelmgren O, Jansson JH, Jernberg T, Mannila M, Nyström FH, Oldgren J, Persson M, Sandström A, Swahn E, Söderberg S, Torén K, Östgren CJ, Rosengren A.
J Hypertens. 2020 Mar;38(3):387-394. doi: 10.1097/HJH.0000000000002298

Towards automated quantification of vessel wall composition using MRI
Ziegler M, Good E, Engvall J, Warntjes M, de Muinck E, Dyverfeldt P.
J Magn Reson Imaging. 2020 Mar 10. doi: 10.1002/jmri.27116
Systematic Coronary Risk Evaluation estimated risk and prevalent subclinical atherosclerosis in coronary and carotid arteries: A population-based cohort analysis from the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study

Carl Johan Östgren, Stefan Soderberg, Karin Festin, Oskar Angeras, Goran Bergstrom, Anders Blomberg, John Brandberg, Kerstin Cederlund, Mats Eliasson, Gunnar Engstrom, David Erlinge, Erika Fagman, Emil Hagstrom, Lars Lind, Maria Mannila, Ulf Nilsson, Jonas Oldgren, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Jonas Persson, Margaretha Persson, Annika Rosengren, Johan Sundstrom, Eva Swahn, Jan Engvall, Tomas Jernberg.
Eur J Prev Cardiol. 2020 Mar 3. doi: 10.1177/2047487320909300

The association of body mass index, weight gain and central obesity with activity-related breathlessness: the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study

Magnus Pär Ekstrom, Anders Blomberg, Göran Bergström, John Brandberg, Kenneth Caidahl, Gunnar Engström, Jan Engvall, Maria Eriksson, Klas Gränsbo, Tomas Hansen, Tomas Jernberg, Lars Nilsson, Ulf Nilsson, Anna-Carin Olin, Lennart Persson, Annika Rosengren, Martin Sandelin, Magnus Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Hanan A. Tanash, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Eva Lindberg.
Thorax. 2019 Oct;74(10):958-964. doi:10.1136/thoraxjnl-2019-213349

 
The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study: objectives and design
G Bergström, G Berglund, A Blomberg, J Brandberg, G Engström, Jan Engvall, M Eriksson, U de Faire, A Flinck, M G Hansson, B Hedblad, O Hjelmgren, C Janson, T Jernberg, Å Johnsson, L Johansson, L Lind, C-G Löfdahl, O Melander, Carl Johan Östgren, Anders Persson, M Persson, A Sandström, C Schmidt, S Söderberg, J Sundström, K Toren, A Waldenström, H Wedel, J Vikgren, B Fagerberg, A Rosengren.
J Intern Med. 2015 Dec;278(6):645-59. doi: 10.1111/joim.12384

Visa/dölj innehåll