Sveriges största forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor (SCAPIS)

CT-undersökning i SCAPIS-studien
Datortomografiundersökningar ingick i den stora insamlingen av data i SCAPIS-studien.

Genom utförliga undersökningar av totalt 30 000 personer i Sverige har SCAPIS, Swedish CArdioPulomonary bioImage Study, skapat en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Linköpings universitet har tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping varit med och drivit datainsamlingen som finansierats i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS i Linköping

Nyheter

Kontaktinformation

Carl Johan Östgren leder SCAPIS i Linköping och Charlotte Brage fungerar som koordinator. Det finns även en styrgrupp och en operativ grupp som har det övergripande ansvaret över hur SCAPIS ska utformas och drivas i framtiden. Dessa gruppers sammansättning finns på sidan "För forskare".

Relaterad forskning