Sveriges största forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor (SCAPIS)

CT-undersökning i SCAPIS-studien
Datortomografiundersökningar ingick i den stora insamlingen av data i SCAPIS-studien.

Genom utförliga undersökningar av totalt 30 000 personer i Sverige har SCAPIS, Swedish CArdioPulomonary bioImage Study, skapat en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Linköpings universitet har tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping varit med och drivit datainsamlingen som finansierats i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS i Linköping

Nyheter

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.

illustration av hjärta och lungor

Nio miljoner testamenteras till LiU:s hjärtforskning

Magnus Hjertén blev bara 31 år. Ett medfött hjärtfel tog hans liv 1999. Till minne av honom har hans föräldrar testamenterat alla sina tillgångar till Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet.

CT-undersökning

Fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl

Den första vetenskapliga publikationen som behandlar data från CT-kranskärlsundersökningar för hela SCAPIS-kohorten är nu publicerad i den internationellt erkända medicinska tidskriften Circulation.

Kontaktinformation

Carl Johan Östgren leder SCAPIS i Linköping och Charlotte Brage fungerar som koordinator. Det finns även en styrgrupp och en operativ grupp som har det övergripande ansvaret över hur SCAPIS ska utformas och drivas i framtiden. Dessa gruppers sammansättning finns på sidan "För forskare".

Relaterad forskning