Läs vad alumner från SeGRID 2023 har att säga om kursen.

Tetiana Momot

29-åriga Tetiana kommer från Kiev och deltog i Segrid 2023. Hon fick reda på Segrids existens i Ukraina via en portal för NGOs.

Där fanns information om svenska institutet och om Segrid-kursen, vilket hon bestämde sig för att söka. Tetiana blev antagen till programmet, och i juni åkte hon till Sverige. Efter en lång resa från Ukraina med alldeles för lite sömn drog studiebesöken i gång dagen efter ankomst.

– Kungliga biblioteket var en höjdpunkt! Jag var så imponerad över deras passion och möjlighet att bevara böcker på det sättet de gjort.

Väl på plats i Linköping var höjdpunkten att lära sig mer om change management (förändringsledning) som var hennes favoritämne under kursen. Att dessutom få arbeta i team och få ta del av erfarenheter från deltagarnas hemländer var något som Tetiana såg som mycket givande. Ett annat moment hon lärde sig mycket av var rollspelet.

– Det lärde mig mer om hur vi kan utveckla digitaliseringen i mitt hemland Ukraina. Jag tror att vi har mycket att lära av det svenska systemet och hur svenska digitaliseringen är utformad.

Tetiana är tacksam för att hon bestämde sig för att söka kursen och att hon blev antagen och tipsar om att våga ta steget och söka. Hon vill även tipsa om att gå in med ett öppet sinne. Hon berättar hur Segrid har varit ett bra forum för att lära känna nya människor, nätverka och lära sig om andra människors kulturer. Tetiana tror att hon kommer ha stor användning för kunskaperna hon inhämtat i Sverige.

Vid frågan kring vad som hade kunnat göras annorlunda till nästa gång svarar hon att hon hade föredragit en extra dag för att ha mer tid till grupparbetet, men förutom det något kompakta schemat är hon mycket nöjd. 

 
En bild på en ung kvinna.

Tetiana Momot

Jag har utvecklat mina kunskaper inom digital transformering och hur det kan tillämpas i Ukraina. Dessutom har jag fått inspiration till min masteruppsats och fått verktygen för att konkret tillämpa min tidigare kunskap. Tack vare Segrid har jag därför fått både inspiration och faktiska färdigheter. Sök! 

Jubo Beridzishvili

27-åriga Jubo från Georgien fick reda på programmet från en vän som hade varit med och som rekommenderade programmet.

Detta väckte hans intresse och fick honom att läsa på mer kring kursen och även söka sig dit. Han blev antagen och påbörjade kursen sommaren 2022. 

Tack vare programmet har Jubo fått ett stort kontaktnät av människor som han antingen arbetar med eller umgås med privat. Det var människor från Georgien, Moldavien och Armenien, och de kom bra överens. Jubo ler när han beskriver atmosfären på Campus Valla i Linköping.

– Det var en sådan härlig atmosfär på Folkhögskolan med naturen och hästarna.

Förutom den inspirerande miljön och möjligheten att lära känna de andra deltagarna på kursen har Jubo utvecklat kunskaper kring teamwork, kommunikation och ledarskap. Han lärde sig även mer om inkludering kopplat till digitalisering.

– En lärdom jag tar med mig är vikten av inkludering kring olika grupper i samhället. Det kan handla om att inkludera åldersgrupper eller liknande. I mitt hemland Georgien har vi inte det tankesättet då vi har andra mer akuta utmaningar att prioritera. Av den anledningen prioriterar vi inte ett inkluderande samhälle, vilket jag tycker är synd. När jag arbetar med projekt på mitt jobb försöker jag alltid tänka inkluderande, vilket är ett redskap från Segrid-kursen.

En bild på en ung man.

Jubo Beridzishvili

Jubo rekommenderar alla som är intresserade av digital styrning, e-styrning, e-tjänster och inkluderande samhällen att söka sig till Segrid kursen. Han ger Segrid 10 av 10 poäng.

Milica Zindovic

26-åriga Milica från Montenegro fick reda på programmet via en tidigare deltagare som varit med för tre år sedan.

Montenegro är ett litet land och inom hennes sektor tenderar man att känna en hel del människor. Hon hörde endast positiva peppande ord om kursen och tidigare deltagare hade varit mycket nöjda med sin upplevelse. Efter att ha blivit tipsad om programmet från flera håll väcktes en nyfikenhet och fick henne att läsa på mer.

Att få vara på plats i Sverige berikade Milica med många nya erfarenheter. Kulturen, normerna och människorna var något annat än det hon var van vid sedan tidigare. På plats på Campus var hon positivt överraskad av engagemanget och passionen för personalen och föreläsarna. När det kommer till den teoretiska och praktiska delen så var studiebesöken Milicas höjdpunkter, och speciellt Visualiseringscentrum,som hon var extra imponerad av.  Förutom att lära känna kulturen och landet bättre så lärde sig Milica många nya färdigheter under programmets gång.

–E-governance var det fältet där jag lärde mig mest inom, och även det fältet som jag allra helst ville utveckla och stärka min kompetens inom då det är inom det området jag arbetar. I mitt arbete arbetar jag med motståndskraft, innovation, offentlighet och öppenhet i offentlig sektor. Tack vare Segrid kunde jag stärka min kompetens inom dessa områden. Det var även värdefullt att ta del av erfarenheter och lärdomar från mina kollegor i västra Balkan och ta del av de arbetssätt som tillämpas i exempelvis Albanien och Bosnien.

Milica har rekommenderat Segrid till sina kollegor i Montenegro. 

– Det är ett unikt tillfälle att lära sig mer om Sverige, digitalisering, skapa kontakter och uppleva en ny miljö och kultur. Du får även möjlighet att resa och träffa likasinnade unga människor som är intresserade av samma frågor som du själv. Dessa erfarenheter hade inte gått att inhämta på hemmaplan. Studiebesöken och robotarna är tydliga exempel på sådana upplevelser och erfarenheter.

 
En bild på En ung kvinna.

Milica Zindovic

Att få ta del av den höga standarden som Sverige har och få inspiration och lärdomar var viktigt för att kunna utveckla våra egna verksamheter i Montenegro. Tack vare idéerna jag fick när vi presenterade posters för varandra kring e-practices så kunde jag använda mig av några av de idéerna i mitt arbete.

Eugeniu Harabara 

-

Eugeniu Harabara 

35-åriga Eugeniu från Moldavien fick först reda på information om kursen via Linkedin efter att ha sett en post som en bekant hade delat. Efter att ha läst på mer om kursen anmälde han sig och blev senare antagen.

En av höjdpunkterna under Segrid var att se hur Stockholm stad hade utvecklat och digitaliserat transportsektorn. Efter att ha låtit sig inspireras pratade Eugeniu med den svenska ambassaden i Moldavien för att diskutera huruvida det går att använda sig av den svenska strategin i Moldavien när det kommer till smart transport. Han berättar att detta kunde genomföras tack vare erfarenheterna från Segrid-kursen. Vidare förklarar han att samarbetet förhoppningsvis snart kan ta fart och komma igång ordentligt.

Eugeniu förklarar att hans sociala färdigheter utmanades och utvecklades under kursens gång eftersom det var ett intensivt schema där deltagarna ständigt umgicks. Därtill utvecklade han även sina kommunikativa färdigheter, exempelvis vid presentationen av grupparbeten. Därtill utvecklade han även sina färdigheter inom processer kopplat till digitalisering.

– Jag skulle definitivt rekommendera Segrid, och det har jag redan gjort till ett gäng av mina kollegor. Det är en fantastisk möjlighet att möta nya människor och skapa kontakter och samtidigt få uppleva ett nytt land och kultur. Det är framförallt ett sätt att upptäcka hur mer utvecklade länder arbetar med digitalisering och avancerar inom detta fält. Ingen har ett facit på hur det ska vara men det är ett bra sätt att ta lärdomar av varandra.  


Tillbaka till SeGRID

Taggar