Välkommen till Linköpings universitet och kursen Sustainable e-Government: Resilience, Innovation, Democracy (SeGRID). Kursen är organiserad i två program som riktar sig till tjänstemän, politiker och aktivister från västra Balkan med fokus på global styrning; tjänstemän, politiker och aktivister från Östersjöregionen med fokus på en hållbar offentlig förvaltning i en digital tid. 

Sustainable e-Government: Resilience, Innovation, Democracy (SeGRID)

SeGRID är till för dig som:

  • är i början av din professionella karriär
  • är  mellan 25- 40 år
  • kommer från Sverige, västra Balkan, Östra Europa eller Baltikum.
  • vill lära dig mer om offentligt ledarskap och styrning i en allt mer digital och globaliserad värld.

Du som söker och blir antagen till kursen kommer att få delta i onlineaktiviteter och besöka Sverige. Alla utgifter som resor, boende och måltider är finansierade av Svenska Institutet.

SeGRID 2024

Om SeGRID

Du kommer att få tillgång till en digital modul som börjar i maj med online föreläsningar och material, workshops och samarbete med unga tjänstemän från olika länder. Samproduktionen av kunskap kommer att förbättra din yrkeskarriär och kasta nytt ljus över de utmaningar du möter i ditt arbete.

Du kommer att arbeta i små grupper med en tilldelad handledare för att lära dig om och diskutera nyckelområdena resilience och innovation, demokratisk styrning och bästa praxis som förberedelse för veckan på campus.

I augusti reser du till Sverige, bland annat Stockholm, Linköping och Norrköping. Det blir flera studiebesök hos offentliga organisationer som leder vår digitala omvandling. Programmet kommer att täcka alla dina kostnader för campusveckan i Sverige, inklusive resor från ditt hemland, hotell, alla måltider, lokala transporter och sociala evenemang.

Ett digitaliserat samhälle: där möjligheter och utmaningar uppstår

Digitaliseringsprocesser utmanar dagens medel för styrning, vilket skapar ett behov av smart och hållbar användning av digital teknologi. Kursmålen för Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic public administration (SeGRID) syftar till att utveckla kompetens för att förbättra offentliga värden som effektivitet, transparens, tillgänglighet, jämställdhet och andra värden genom användning av smarta och hållbara digitala lösningar.

SeGRID fokuserar på digitalisering av statliga tjänster och förvaltning, fångat i begreppet e-förvaltning. Digitalisering har gett upphov till nya behov och möjligheter för medborgare, tjänstemän och beslutsfattare. Svenska Institutets program “Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)” syftar till att utveckla kompetens och skapa kunskap för att hantera utmaningar kring hållbar e-förvaltning – som motståndskraft, innovation och demokrati i ett digitalt samhälle. Deltagarna interagerar med dessa problem genom interaktivt lärande som är förankrat i både teori och praktik. 

Det pedagogiska tillvägagångssättet och arbetsprocessen

Hela modulen karaktäriseras av ett pedagogiskt tillvägagångssätt präglat av interaktivitet, kunskapsskapande, delande och tillämpning. Modulen föregås av mindre förberedande studier i deltagarländerna och två webbseminarier om målet, förväntningarna och arbetsmetoderna i modulen. Den tematiska modulen leds av forskare från Sverige och baseras på flera interaktiva föreläsningar, workshopar och gallery walks, om e-förvaltning, offentlig verksamhet och förvaltning med fokus på utmaningar, lärdomar och tillämpningsmetoder. Föreläsningarna diskuteras i mindre grupper där reflektioner och frågor från tidigare erfarenheter och andra länder är i fokus.

Deltagarna kommer att fördjupa sin kunskap genom att arbeta i grupper med den pedagogiska metoden gallery walks, där de kommer att samarbeta med varandra för att identifiera framträdande, vanliga eller gömda utmaningar och lösningar. Ett antal studiebesök bygger upp modulen, där vi träffar regionala och nationella nyckelaktörer inom e-förvaltning. Nätverkande och informella diskussioner om ämnet är centralt, liksom sociala evenemang inspirerade av svensk historia, mat och natur.

Ett slutgiltigt och viktigt element i modulen är möjligheterna till samarbete för att ytterligare utveckla analysen från modulen i form av konferenspapper eller workshopar som lämnas in till internationella fora som för samman policyskapare, experter, utövare och forskare inom fältet e-förvaltning, e-demokrati och innovation i offentlig förvaltning. Alla deltagare blir medlemmar av SI Alumni Network, ett professionellt och globalt kontaktnätverk vars syfte är att fortsätta skapa gemensamma processer för en hållbar framtid.

Återblick - SeGRID 2018, 2019 och 2023

SeGRID 2018

Är du nyfiken på vad Segrid handlar om? Se vad årets deltagare har att säga om SeGRID. 

Medlemmar i Team SeGRID

Mer om Campus Valla och Linköpings universitet

Relaterad information