SeGRID 2020

Covid-19-viruset sprider sig för närvarande och påverkar möjligheten för oss att genomföra SeGRID på campus som planerat under de valda datumen. Båda våra sommarskolor har därför skjutits upp, men vi utvärderar olika sätt att genomföra programmet på distans och skjuta upp den campusförlagda delen. Våra deltagares och vår personals hälsa kommer alltid först. Vi kommer att hålla dig uppdaterad under de kommande veckorna.

 

Linköpings universitet välkomnar nya generationen tjänstemän inom offentlig förvaltning till kursen SeGRID (Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic Public Administration). Kursen hålls vid två tillfällen under år 2020, i juni för unga tjänstemän från västra Balkan och i augusti för unga tjänstemän från Östersjöregionen.

Vem kan gå kursen?

Vi välkomnar alla nyckelaktörer som är involverade i digitalisering av offentliga verksamheter och tjänster. Vår modul vänder sig huvudsakligen, men inte uteslutande, till: 

  • Beslutsfattare (politiker, tjänstemän och anställda av politiska partier)
  • Offentliga tjänstemän som arbetar på myndigheter, verk, departement
  • Anställda inom civilsamhället eller vid ickestatliga organisationer

Kursens avancerande föreläsningar, seminarier och uppgifter utgår ifrån att deltagarna har en viss typ av kunskap om och erfarenhet av att arbeta med e-förvaltningar eller e-tjänster. Om deltagarna inte har erfarenhet eller tidigare kunskap om ämnet, behöver de visa på ett intresse kring e-förvaltning som möjliggörare för utmaningar med transparens, jämlikhet och effektivitet i en mer hållbar offentlig förvaltning. De behöver även uttrycka en avsiktlighet till att tillämpa de nya kunskaperna från kursen i sitt arbete hemma.

Det pedagogiska tillvägagångssättet och arbetsprocessen

Hela modulen karaktäriseras av ett pedagogiskt tillvägagångssätt av interaktivitet, kunskapande, delande och tillämpning. Modulen föregås av mindre förberedande studier i deltagarländerna och två webbseminarier om mål, förväntningar och arbetsmetoder i modulen. På plats vid linköpings universitet baseras den tematiska modulen på flera interaktiva föreläsningar, workshopar och så kallade gallery walks (en typ av grupparbete) som leds av forskare från Sverige. Dessa handlar om e-förvaltning, offentliga verksamhet och förvaltning med fokus på utmaningar, lärdomar och tillämpningsmetoder. Diskussionerna från föreläsningarna används i mindre grupper där reflektioner och frågor från tidigare erfarenheter från andra länder är i fokus.

 

Deltagarna kommer att fördjupa sina kunskaper genom att arbeta i grupper med den pedagogiska metoden gallery walks, där de kommer att samarbeta med varandra för att identifiera vanliga eller underliggande utmaningar och lösningar. Ett antal studiebesök bygger upp modulen, där vi träffar regionala och nationella nyckelaktörer inom e-förvaltning. Nätverkande och informella diskussioner om ämnet är centralt, så väl som sociala evenemang inspirerade av svensk historia, mat och kultur. Ett annat viktigt element i modulen är möjligheterna till fortsatt samarbete för att ytterligare utveckla analysen från modulen i form av konferenspapper eller workshops som lämnas in till internationella forum för policyskapare, experter, praktiker och forskare i fältet om e-förvaltning, e-demokrati och innovation i offentlig förvaltning.

Alla deltagare blir medlemmar i SI Alumni Network, ett professionellt och globalt nätverk vars syfte är att fortsätta skapa gemensamt lärande för en mer hållbar framtid. 

Sök kursen!Visa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Mer om Campus Valla och Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

SeGRID 2018 och 2019Visa/dölj innehåll

SeGRID 2018

Är du nyfiken på vad Segrid handlar om? Se vad årets deltagare har att säga om SeGRID.