SeGRID 2021

SeGRID 2021 kommer att äga rum både på plats och online under olika perioder, på grund av Covid-19 viruset. Båda modulerna kommer att ha en “DigiWeek” online under juni och en vecka på plats i Sverige, ”SweWeek”, under augusti, om de rådande omständigheterna tillåter det. Vår främsta prioritet är deltagares och anställdas hälsa. Vi kommer att bekräfta hur det blir med “SweWeek” vid antagning till sommarskolan. 

 

Linköpings universitet välkomnar nya generationen tjänstemän inom offentlig förvaltning till kursen Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic Public Administration (SeGRID). Kursen hålls vid två tillfällen under år 2021, en gång för unga tjänstemän från västra Balkan och en gång för unga tjänstemän från Östersjöregionen.

Ett digitaliserat samhälle: där möjligheter och utmaningar uppstår 

Digitaliseringsprocesser utmanar dagens medel för styrning, vilket skapar ett behov av smart och hållbar användning av digital teknologi. Kursmålen för Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic public administration (SeGRID) syftar till att utveckla kompetens för att förbättra offentliga värden som effektivitet, transparens, tillgänglighet, jämställdhet och andra värden genom användning av smarta och hållbara digitala lösningar. SeGRID fokuserar på digitalisering av statliga tjänster och förvaltning, fångat i begreppet e-förvaltning . Digitalisering har gett upphov till nya behov och möjligheter för medborgare, tjänstemän och beslutsfattare. Svenska Institutets program “Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)” syftar till att utveckla kompetens och skapa kunskap för att hantera utmaningar kring hållbar e-förvaltning – som motståndskraft, innovation och demokrati i ett digitalt samhälle. Deltagarna interagerar med dessa problem genom interaktivt lärande som är förankrat i både teori och praktik. 

Det pedagogiska tillvägagångssättet och arbetsprocessen

Hela modulen karaktäriseras av ett pedagogiskt tillvägagångssätt präglat av interaktivitet, kunskapsskapande, delande och tillämpning. Modulen föregås av mindre förberedande studier i deltagarländerna och två webbseminarier om målet, förväntningarna och arbetsmetoderna i modulen. Den tematiska modulen leds av forskare från Sverige och baseras på flera interaktiva föreläsningar, workshopar och gallery walks,  om e-förvaltning, offentlig verksamhet och förvaltning med fokus på utmaningar, lärdomar och tillämpningsmetoder. Föreläsningarna diskuteras i mindre grupper där reflektioner och frågor från tidigare erfarenheter och andra länder är i fokus. 
 
Deltagarna kommer att fördjupa sin kunskap genom att arbeta i grupper med den pedagogiska metoden gallery walks, där de kommer att samarbeta med varandra för att identifiera framträdande, vanliga eller gömda utmaningar och lösningar. Ett antal studiebesök bygger upp modulen, där vi träffar regionala och nationella nyckelaktörer inom e-förvaltning. Nätverkande och informella diskussioner om ämnet är centralt, liksom sociala evenemang inspirerade av svensk historia, mat och natur. Ett slutgiltigt och viktigt element i modulen är möjligheterna till samarbete för att ytterligare utveckla analysen från modulen i form av konferenspapper eller workshopar som lämnas in till internationella fora som för samman policyskapare, experter, utövare och forskare inom fältet e-förvaltning, e-demokrati och innovation i offentlig förvaltning. Alla deltagare blir medlemmar av SI Alumni Network, ett professionellt och globalt kontaktnätverk vars syfte är att fortsätta skapa gemensamma processer för en hållbar framtid. 
 

Sök kursen!Visa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Mer om Campus Valla och Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

SeGRID 2018 och 2019Visa/dölj innehåll

SeGRID 2018

Är du nyfiken på vad Segrid handlar om? Se vad årets deltagare har att säga om SeGRID.