Sektioner och nationer är till för att förgylla din tillvaro som student. Sektionerna är kopplade till ett visst utbildningsprogram medan nationerna är studentföreningar uppdelade efter landskap eller andra geografiska områden.

Sektioner

Vad gör en sektion?

Till varje utbildning hör en sektion med frivilligt medlemskap. Sektionerna bevakar utbildningens kvalitet men har också hand om andra aktiviteter som arbetsmarknadsdagar, företagskvällar, traditionella event och Nolle-P för nya studenter. Varje sektion har ett festeri som arrangerar sektionens fester, sittningar och andra aktiviteter.

Hitta din sektion

Gå med i en av Consensus sektioner!

Här hittar du sektioner vid den medicinska fakulteten:

Arbetsterapeutsektionen

BMA-sektionen - Biomedicinska analytiker

Domfil - Doktorandförening

Logopedsektionen

Medicinsk biologi

MF - Medicinska föreningen

Fysioterapeutsektionen

SSK-L - Sjuksköterskesektionen i Linköping

SSK-N - Sjuksköterskesektionen i Norrköping

Gå med i en av LinTeks sektioner!

Här hittar du sektioner vid den tekniska fakulteten:

D – Datateknologsektionen

EAA – Sektionen för asienkunskap

ED – Sektionen för elektronikdesign

GDK – Grafisk design och kommunikation

I – Sektionen för industriell ekonomi

– Maskinteknologsektionen

Ling – Sektionen för högskoleingenjörsutbildningarna

Malmstenssektionen

MatNat – Matematisk- naturvetenskapliga sektionen

MT – Sektionen för medieteknik

TBi – Sektionen för teknisk och kemisk biologi

Y – Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik

LiUPhD – Doktorandsektionen

Logistiksektionen – Sektionen för logistikprogrammen

N – Sektionen för byggnadsteknik


Gå med i en av Stuffs sektioner!

Här hittar du sektioner vid den filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap:

AJF - Affärsjuridiska Föreningen

ELIN - Ekonomföreningen vid Linköpings universitet

FLiNS - Sektionen för Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet

GLO - Sektionen för Globala Studier

KogVet - Sektionen för kognitionsvetenskap

LiSA - Sektionen för samhällsplanering i Linköping

LSEK - Lärarsektionen i Linköping

MiP - Miljövetarsektionen

NLSek - Norrköpings lärarsektion

PULS - Föreningen för Personal- och Arbetsvetenskap, masterprogrammet i HRM/HRD och Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings universitet

SAKS - Sektionen för systemvetenskap vid Linköpings universitet

SeKel - Sektionen för kultur Linköping

SKA - Samhälls- och kulturanalytikernas intresseorganisation

SKuM - Skumsektionen

Socionomsektionen - Socionomprogrammet LiU

SSHF - Sektionen för slöjd, hantverk & formgivning

StatLin - Sektionen StatLin

Stimulus - Psykologprogrammets sektion vid Linköpings universitet

LiUPhD - Doktorandsektionen vid Linköpings universitet

Nationer

Känn dig som hemma

Nationer är studentföreningar uppdelade efter landskap eller andra geografiska områden. Här samlas studenter efter ursprung eller hemort, oberoende av utbildning. Det finns inga krav på anknytning till nationens område för att bli medlem, utan du kan gå med i vilken nation du vill. Nationerna arrangerar fester, pubar, sport- och kulturevenemang, resor med mera. Många av aktiviteterna infaller under de stora helgerna eller under Nolle-P.

Gå med i en av LiU:s nationer!

Wermlands Nation

För stôlligt fôlk från Värmland eller Dalsland. Nationstillhörigheten är dock snarare ett sinnestillstånd!

Wermlands Nation

Västgöta Nation

Kom som du är, gå som du blev!

Västgöta Nation

Vargtass

Norrlands Nation i Norrköping.

Vargtass

Läs mer om studentlivet vid LiU