Kåren håller kollen

Vid Linköpings universitet finns det tre studentkårer som var och en representerar studenterna vid de fyra fakulteterna.

En studentkår är en intresseorganisation med och för studenter som studerar ett visst ämnesområde. Studentkåren företräder studenterna gentemot universitetet och ser till att studenterna har inflytande på universitetet.

Via kåren har studenter rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ vid universitetet som rör utveckling av utbildning och förutsättningar för studier. Kårens arbete är därför viktigt för att utbildningarna och studiemiljöerna ska hålla en hög kvalité.

Vem som ska sitta i kårernas styrelser bestäms i kårval eller på kårens stämma, där du som medlem har möjlighet att rösta. Medlemskapet ger dig också rabatter och förmåner. 

Medlemskapet är frivilligt.

Hur blir man medlem i kåren?

Vill du bli medlem i någon av LiU:s kårer kan du besöka respektive hemsida (se nedan) och bli medlem via medlemsportalen.

Kårernas husVisa/dölj innehåll

Kårallen är studenternas hus på Campus Valla där studentkårerna och många studentföreningar håller till.  Magnus Johansson

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat. 
Kårallen sedd söderifrån. På dagtid är Kårallen en naturlig samlingsplats och kaffeoas för många studenter. Här finns möjlighet att köpa kaffe och "klägg" (det vill säga kaffetillägg) i det studentdrivna fiket Baljan. På kvällarna förvandlas Kårallen ofta till en stor festlokal då många av studentlivets största fester arrangeras här varje år. Magnus Johansson

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.
Sara Sandberg och Annika Samuelsson från Kårservice (kårernas gemensamma serviceorganisation) ger studenter praktisk service och svarar på frågor om bland annat bostäder och studiemedel. Du hittar dem inne i Kårallen. Magnus Johansson

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.
Manlig student med röd tröja som sitter framför en bärbar dator med ett par hörlurar i händerna
Kårhuset Kollektivet är studentstället mitt i Linköping. Här finns flera studieplatser och ett café/pub. På torsdagar är det quiz-kväll. Anna Nilsen

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.
Trappan är studenternas hus på Campus Norrköping och huserar i Kåkenhus, i den del som brukar kallas Färgeriet. Här finns studieplatser, café, restaurangkök och plats för stora pubar, sittningar och nattklubb. Magnus Johansson

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.
Brunt hus i skymningen
Kårhuset Örat på Campus US har fått sitt namn av att byggnaden tidigare innehöll avdelningen för hörselvård och teknisk audiologi. På dagarna är huset café och lunchrestaurang. Kvällstid förvandlas det ibland till pub och festlokal. Maria Karlberg

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.
Bild på hg
Beläget mitt i studentområdet Ryd i Linköping ligger Ryds herrgård. Kårhuset kallas i folkmun för [hg]. Charlotte Perhammar

Fem kårhus. Fem mötesplatser.

På LiU finns hela fem kårhus där studenter kan mötas: Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård, Kollektivet och Örat.

LiU:s tre studentkårerVisa/dölj innehåll

Consensus

Consensus är studentkåren för dig som ska studera vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Consensus arbetar för att studietiden ska vara så bra som möjligt för dig och dina medstudenter. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet, till exempel genom kunniga och engagerade lärare, tentorna ska vara på rätt nivå och det ska inte vara för många studenter som delar handledare ute på praktiken.

Consensus verkar även för att allt runt omkring studierna ska fungera; tillräckliga och funktionella lokaler och möjligheten att träffa andra studenter och ha roligt på studentpubar och kårhus. Consensus är närvarande vid alla beslut som fattas på LiU, driver frågor gentemot universitetsledningen och ser till att besluten blir så bra som möjligt för studenterna.

Till Consensus

LinTek 

LinTek är Linköpings teknologers studentkår. Det är en ideell förening som består av aktiva studenter som arbetar med allt från utbildningsbevakning, kvalitetssäkring, studiemiljö, studiesociala frågor och arbetsmarknadsfrågor.

LinTek för studenternas åsikt och har studeranderepresentanter på alla nivåer vid universitetet där beslut fattas om utbildning och studier. Kåren finns till för att du som student ska få en så bra utbildning som möjligt, känna dig trygg och få uppleva en minnesrik studietid samt för att kunna knyta kontakter med näringslivet.

LinTek samlar även en rad förmåner och anordnar några av årets största evenemang, bland annat arrangerar LinTek företagsmässan LARM (LinTeks arbetsmarknadsdagar), Studentorkesterfestivalen (SOF) och München Hoben under mottagningsperioden och mycket mer.

Till LinTek

 

StuFF

StuFF är studentkåren för dig som läser vid området för utbildningsvetenskap eller vid den filosofiska fakulteten. StuFF arbetar med påverkan och fokus är på utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. StuFF ser till att alla beslut som fattas på universitetet passerar minst en studentrepresentant, och på så vis synliggörs alltid studenternas åsikter. StuFF ger hjälp och stöd till både studenter och föreningar vid Linköpings universitet. 

StuFF arrangerar även mottagningsperioden tillsammans med sektionerna och ser till att alla studenter välkomnas till Linköpings universitet. 

Till StuFF

Gemensam kårserviceVisa/dölj innehåll

Tillsammans har de tre kårerna vid Linköpings Universitet; StuFF, LinTek och Consensus en gemensam serviceorganisation kallad Kårservice som ger dig praktisk service. Här kan du få hjälp med bostadsförmedling, studiemedelsfrågor och mycket mera.

Till Kårservice

Mer om studentinflytandeVisa/dölj innehåll