Välkommen till studier på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet!

För att säkra din plats ska du:

  • Tacka ja till din plats, senast den 21 juli:
  • Innan terminen börjar behöver du boka in ett möte med studievägledaren för programmet för att planera dina studier för höstterminen. Kontaktuppgifter till respektive studievägledare finns på studievägledning för Tekniska högskolan. Om du inte bokat in ett möte eller på annat sätt tagit kontakt med studievägledare senast en vecka innan terminsstart utgår vi från att du inte vill ta din plats i anspråk.
    Förbered dig genom att jämföra programmets kurser (se programplaner) med de kurser du har läst tidigare.

OBS. Du som är antagen till senare del av program ska inte närvara på uppropet för åk 1.

Terminen och undervisningen startar den 28 augusti.

Tillgodoräknande

För att se om dina tidigare högskolepoäng kan tillgodoräknas görs en bedömning, kurs för kurs.

Det innebär att du inte per automatik ersätter det första året med tidigare studiemeriter. Exakt hur lång utbildningstiden blir beror på hur väl kursinnehållet i tidigare kurser bedöms motsvara programmets. Bedömningen påbörjas först när du fått din plats.

Om du inte är LiU-student sedan tidigare ska du ladda upp kursplaner för dina tidigare kurser på Antagning.se, annars kan inte bedömningen genomföras. 

Ny på Linköpings universitet?

Du som är ny på LiU kommer och som antagits via senare del av program kommer bjudas in till en digital informationsträff. Här får du bland annat praktisk information kring registrering och kursanmälan samt tillgodoräkning. Du får också information om olika grupper och funktioner som kan vara bra att känna till.

Håll utkik i din mejl i augusti för inbjudan!

Har du frågor?

Frågor om programmet ställer du till programmets studievägledare. Se studievägledningens hemsida.

Har du frågor som gäller ansökan eller grundläggande/särskild behörighet (gymnasiemeriterna), kontakta Antagningen.

Kontakt, frågor och svar

Antagen till Linköpings universitet