Antagen: Senare del av program vid Tekniska högskolan

Välkommen till studier på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet!

För att säkra din plats ska du innan den 24 augusti:

Boka tid för ett möte med studievägledaren för det program du blivit antagen till. Använd bokningssystemet på sidan när du bokar tid.

Förbered dig genom att jämföra programmets kurser med de kurser du har läst tidigare. Här hittar du programplaner för att kunna göra detta.

OBS. Du som är antagen till senare del av program ska inte närvara på uppropet för åk 1.

Terminen och undervisningen startar den 31 augusti.

Tillgodoräknande

För att se om dina tidigare högskolepoäng kan tillgodoräknas görs en bedömning, kurs för kurs.

Det innebär att du inte per automatik ersätter det första året med tidigare studiemeriter. Exakt hur lång utbildningstiden blir beror på hur väl kursinnehållet i tidigare kurser bedöms motsvara programmets. Bedömningen påbörjas först när du fått din plats.

Om du inte är LiU-student sedan tidigare ska du ladda upp kursplaner för dina tidigare kurser på Antagning.se, annars kan inte bedömningen genomföras. 

Frågor?

Har du frågor som rör programmet vänder du dig till programmets studievägledare. Se studievägledningens hemsida.

Har du frågor om ansökan och den grundläggande eller särskilda behörigheten (gymnasiemeriterna), kontakta Antagningen.

LiU och Coronavirus/Covid-19

Linköpings universitet kommer successivt att återgå till campusförlagd verksamhet under höstterminen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut om åtgärder för att minska smittspridning. Så påverkas LiU av Corona/Covid-19.

Kontakt, frågor och supportVisa/dölj innehåll

Antagen till Linköpings universitetVisa/dölj innehåll