Namn: Sigrid Jansson

Jobb: Internationell samordnare och projektledare, Länsstyrelsen Östergötland

Examen 2016: Master i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag arbetar idag är som internationell samordnare och projektledare på länsstyrelsen Östergötland, på enheten för ekonomi och regional tillväxt. Som internationell samordnare är min roll att bistå övriga verksamheter på länsstyrelsen i deras internationella arbete. Det kan vara allt från att hjälpa dem hitta internationella partners till olika projekt, skriva projektansökningar och bevaka projektutlysningar, men också handla om generell omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom internationella frågor.

I min roll som projektledare driver jag regionala och internationella projekt inom områdena regional tillväxt och energi och klimat. Som projektledare skriver jag projektansökningar och ser till att projekten håller tidsplan och budget samt koordinerar och följer upp aktiviteterna som ska genomföras.

En stor del av mitt arbete handlar om att omvärldsbevaka och nätverka samt representera länsstyrelsen på olika event och möten. Jag reser också en hel del i min tjänst, framför allt inom våra internationella projekt och har tack vare mitt jobb fått se många intressanta platser i Europa.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag hamnade på länsstyrelsen tack vare min utbildning då jag gjorde min praktik här under termin 2 på masterprogrammet. Efter praktiken blev jag anställd som studentmedarbetare under resterande delen av min utbildning. Efter examen arbetade jag ett år i Norrköpings kommun för att sedan komma tillbaka till länsstyrelsen. Jag upplever att många av mina studiekamrater har gjort en liknande resa som jag, det vill säga att de fick jobb på sin praktikplats.

Utbildningen gjorde mig allmänbildad och gav mig en förståelse för hur samhället styrs och fungerar. Den har också gett mig verktyg för att förstå och analysera samhällsutvecklingen, politik och den offentliga styrningen. Tack vare min utbildning kände jag mig trygg i min kompetens och förmåga att ta mig an kvalificerade arbetsuppgifter när jag kom ut på arbetsmarknaden.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Jag älskade att studera och kan fortfarande sakna det ibland. Det är roligt att få fördjupa sig inom statsvetenskapen och på masternivå ges möjligheten att nischa sig ytterligare i och med masteruppsatsen.

Masterprogrammet i statsvetenskap är en bred utbildning som ger en bra grund för arbete inom offentlig sektor, oavsett roll. Offentlig förvaltning är väldigt brett och man kan arbeta med så många olika samhällsfrågor. Jag hade till exempel aldrig trott att jag skulle kunna jobba så internationellt som jag gör på en myndighet på regional nivå. Något som är roligt med att arbeta inom offentlig sektor är också att jag känner att jag gör nytta för samhället i mitt dagliga arbete. Allting är på något sätt kopplat till att det ska gynna medborgarna vilket gör att arbetet känns viktigt och värdefullt.


Utbildning