System för ”collaborative intelligent transport systems” (C-ITS) bedöms ha stor potential att bidra till ett säkrare, effektivare och mer hållbart transportsystem. Den tekniska utvecklingen är ofta snabbare än kunskapsutvecklingen kring hur tekniken ska anammas och nyttjas av intressenter och slutanvändare. 

I de pågående EU-finansierade projekten Nordic Way 2 och Nordic Way 3 ska användarcentrerad metoder användas för att säkerställa att dessa tjänster får adekvat utformning genom simulatorbaserade interaktionsstudier där olika designalternativ utvärderas. Körsimulatorexperiment designas på ett sätt som möjliggör att data från körsimulering kan användas i trafikmodeller för att studera effekten av C-ITS tjänster.

Inom ramen för detta delprojekt i Framtidens Skadeplats samverkar forskare från Nordic Way (VTI) och CARER för att fokusera på dessa frågeställningar i relation till utryckningskörning. Detta projekt syftar därför specifikt till att med hjälp av simulatorstudier undersöka hur olika C-ITS-tjänster kan användas för att skapa en säkrare interaktion mellan civila förare och utryckningsfordon. Det är främst C-ITS-tjänsterna EVA-meddelanden (Emergency Vehicle Approaching) och Geofencing som är relevanta för detta projekt.