Sju frågor om miljövetarprogrammet

Teresia Svensson är programansvarig för Miljövetarprogrammet. Hon företräder programmet och tar initiativ till diskussioner om pedagogiska frågor och utvecklar programmets profil.

Vad skulle du säga är själva ”hjärtat” i utbildningen?Teresia Svensson, programansvarig för kandidatprogrammet i miljövetenskapTeresia Svensson Foto Jenny Ahlgren

Den är utformad på ett sätt så att studenterna blir förberedda för ett arbetsliv med framtida miljöfrågor. Studenterna lär sig att själva leda och driva projekt framåt och blir kreativa och självgående.

Varför finns utbildningen?

Det finns ett tydligt behov av personer med kunskap och färdigheter i miljövetenskap som också har tränats på att jobba i grupp, driva projekt med mera. Programmet möter ett behov av kompetenser som kan lösa dagens miljöfrågor och samtidigt planera för framtidens miljöfrågor, till exempel att minimera och hantera risker från nuvarande och framtida klimatförändringar.

När programmet startade var det en tydlig efterfrågan från kommuner och regionala organisationer, men sedan har efterfrågan ökat från företag och andra organisationer som jobbar med olika typer av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vilken nytta skapar utbildningen, idag och i morgon?

Den utbildar miljövetare som kan arbeta konkret med miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle. Studenter som går ut kan jobba med frågor som rör strategiskt miljöarbete i företag, hantering av olika aktuella miljöproblem, miljöövervakning, miljöanalys, miljökommunikation med mera. I framtiden kommer miljö- och hållbarhetsfrågorna integreras allt mer i olika verksamheter och därmed kommer behovet av miljövetare även vara stort i framtiden.

Vad erbjuder LiUs miljövetarprogram?

En utbildning där studenterna får en stabil kunskapsbas i miljövetenskap. Miljövetenskap på LiU täcker både samhällsvetenskap och naturvetenskap vilket är viktigt att de har med sig oavsett vilken framtida roll man får som miljövetare. Programmet är designat så att studenterna ska kunna arbeta inom flera olika sektorer som sträcker sig över miljöpolitik, miljöekonomi, biogeokemi, miljöövervakning, analytisk miljökemi och energi- och resursfrågor. Studenterna får en bred bas i början av utbildningen och sedan väljer de fördjupning och önskad spets under det tredje året genom valbara kurser, praktik och uppsats. Vi har många valbara kurser som ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom en rad olika områden för att få till sin spets och flera av kurserna är nära kopplade till pågående forskningsprojekt. Vi har också flera programavtal för utbytesstudier och möjlighet till Minor Field Studies.

Förutom att studenterna får kunskaper inom miljövetenskap, får de genom upplägget av kurser också nödvändiga färdigheter som krävs för att jobba som miljövetare. Exempelvis handlar det om att använda sig av juridik på miljöområdet, övervaka miljötillstånd, göra miljöinspektioner, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och miljöledningssystem, analysera prover, använda GIS-verktyg, göra kommunikationsplaner, ta fram miljöpolicy, mål och handlingsplaner samt upprätta strategier.

I och med att lärarna är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor får studenterna ta del av aktuell forskning inom miljöområdet till exempel inom klimatpolitik, klimatförändringar, miljöföroreningar, vatten- och resurshantering med mera. Dessutom är flera av våra uppsatser antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatsen vilket gör att de har direkt relevans.närbild av karta. Händer pekar på olika delar av kartan Foto Peter Holgersson AB

Varför ska jag välja miljövetarprogrammet vid LiU?

LiU har lång erfarenhet av miljöutbildning (programmet startade 1999) och har stark miljöforskning sedan många år. Våra miljöforskare är aktiva lärare på programmet. Vi har lång och god erfarenhet av olika typer av studentaktivt och studentcentrerat lärande med målsättning att utveckla kompetens för projektledning. Innehållet i utbildningen är format för att vara anpassat inte bara för dagens arbetsliv utan också för framtidens miljöfrågor och redan under utbildningen kommer du att komma i kontakt med aktuell miljöforskning. Utbildningen har god samverkan med olika potentiella arbetsgivare som också har inslag i utbildningen och många av studenterna får också jobb snabbt efter utbildningen.

Vi lägger stor vikt på pedagogiken i programmet för att främja lärandet. Problembaserat lärande (PBL) är unikt för vår miljövetarutbildning och vi har valt denna form för att försöka efterlikna hur man arbetar i yrkeslivet. Vi rustar studenterna för att klara grupparbete, söka, värdera och använda information, arbeta i projekt med mera, vilket våra alumner intygar. Studenterna har också en aktiv roll i kursutvecklingen vilket ger dem en unik chans att påverka och förbättra utbildningen.

Studentlivet är mycket aktivt det finns och goda möjligheter att få bostad. Campus är en integrerad del av Norrköping vilket bidrar till en väldigt trevlig studiemiljö. Campus Norrköping är väldigt vackert och mysigt och erbjuder härliga studieplatser. Det ligger i anslutning till staden och mellan byggnaderna rinner Motala ström.

Vad kännetecknar den som är perfekt för denna utbildning?

Att du är nyfiken och har intresse för miljöfrågor, att du vill veta mera och förstå, till exempel klimatförändringars påverkan på matproduktion, hur vi kan hantera framtida miljöföroreningar, hur organisationer kan strukturera sitt miljöarbete, hur miljöhänsyn kan marknadsföras. Du som vill jobba konkret med miljöfrågor i framtiden, men också för dig som är engagerad i miljöfrågor.

Vad krävs av mig som student?

Det krävs att du har ett intresse för att lära dig mer om miljöfrågor och är beredd på att vara aktiv i att styra ditt lärande. Att du vill skaffa dig kunskap som du sedan kan använda för att göra skillnad.

 

Mer om utbildningen