Teresia Svensson är programansvarig för kandidatprogrammet Miljö, klimat och hållbar utveckling. Hon driver programmets utveckling både när det gäller innehåll och kvalitet. Detta görs tillsammans med våra engagerade lärare och studenter.

Vad skulle du säga är själva ”hjärtat” i utbildningen?Teresia Svensson, programansvarig för kandidatprogrammet i miljövetenskapTeresia Svensson Foto Jenny Ahlgren

Den är utformad på ett sätt så att studenterna blir förberedda för att arbeta med dagens och framtidens viktigaste frågor: miljö, klimat och hållbar utveckling. Studenterna lär sig att själva leda och driva projekt framåt och blir kreativa och självgående.

Varför finns utbildningen?

Det finns ett tydligt behov i samhället av personer med kunskaper och färdigheter i miljö, klimat och hållbarhetsfrågor som också har tränats på att jobba i grupp, driva projekt med mera. Det är extra tydligt idag att programmet möter upp ett behov av gröna kompetenser som kan ta sig an komplexa utmaningar vi står inför idag och samtidigt planera för framtidens knäckfrågor, till exempel att arbeta effektivt med både utsläppsminskningar och klimatanpassning

När programmet startade var det en tydlig efterfrågan från kommuner och regionala organisationer, men sedan har efterfrågan ökat från företag och andra organisationer som jobbar med olika typer av miljö- och hållbarhetsfrågor. Därav har vi nu också reviderat innehållet för att matcha hur arbetsmarknaden ser ut idag och framåt.

Vilken nytta skapar utbildningen, idag och i morgon?

Utbildningen skapar nytta genom att utbilda personer som konkret kan arbeta med miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle. Studenter som tar examen kan jobba med frågor som rör strategiskt miljöarbete i företag, hantering av olika aktuella miljöproblem, miljöövervakning, miljöanalys, klimat- och hållbarhetsstrategier, miljökommunikation med mera. Redan idag integreras miljö, klimat - och hållbarhetsfrågorna i en mängd olika verksamheter så behovet av personer med dessa kompetenser är stort idag och kommer inte minska i framtiden.

Vad erbjuder LiUs program Miljö, klimat och hållbar utveckling?

En utbildning där studenterna får en stabil kunskapsbas med hjälp av aktuell forskning och inte minst i praktiskt arbete. Programmet på LiU täcker in både samhällsvetenskap och naturvetenskap vilket är viktigt att de har med sig oavsett vilken den framtida yrkesrollen blir. Programmet är designat så att studenterna ska kunna arbeta inom flera olika sektorer som där miljö- och hållbarhetsfrågor är relevanta. Studenterna får en bred bas med teori och praktik i början av utbildningen och sedan väljer de fördjupning med önskad spets under det tredje året genom valbara kurser, praktik och uppsats. Vi har många valbara kurser som ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom en rad olika områden för att få till sin spets och flera av kurserna är nära kopplade till pågående forskningsprojekt. Det finns också möjligheter för studenterna att läsa utomlands en period.

I varje kurs ingår praktiska moment där studenterna får grundläggande kunskaper och praktisk färdighet om metoder och tekniker och nödvändiga färdigheter som krävs för framtida jobb. Till exempel handlar det om att övervaka miljötillstånd, göra miljöinspektioner, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och miljöledningssystem, analysera prover, använda GIS-verktyg, göra kommunikationsplaner, ta fram miljöpolicy, mål och handlingsplaner samt upprätta strategier.

I och med att lärarna är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor får studenterna ta del av aktuell forskning inom miljöområdet till exempel inom klimatpolitik, klimatförändringar, miljöföroreningar, hållbar utveckling, vatten- och resurshantering med mera. Dessutom är flera av våra uppsatser antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatsen vilket gör att de har direkt relevans.närbild av karta. Händer pekar på olika delar av kartan Foto Peter Holgersson AB

Varför ska jag välja miljövetarprogrammet vid LiU?

LiU har lång erfarenhet av utbildning inom miljöområdet (utbildningen startade 1999) där vår miljöforskning har varit kopplade sedan start. Vi har lång och god erfarenhet av olika typer av studentaktivt och studentcentrerat lärande med målsättning att utveckla kompetens för projektledning. Innehållet i utbildningen är format för att vara anpassat inte bara för dagens arbetsliv utan också för framtidens miljöfrågor och redan under utbildningen kommer du att komma i kontakt med aktuell miljöforskning. Utbildningen har god samverkan med olika potentiella arbetsgivare som också har inslag i utbildningen och många av studenterna får också jobb snabbt efter utbildningen.

Vi lägger stor vikt på pedagogiken i utbildningen för att främja lärandet. Problembaserat lärande (PBL) är unikt för vår utbildning och denna form är en av flera former på programmet för att försöka efterlikna hur man arbetar i yrkeslivet. Studenterna arbetar också i kurser med hållbarhetsutmaningar i projektform i samspel med externa aktörer vilket i vissa sammanhang benämns som utmaningsdriven pedagogik. Vi rustar därmed studenterna för att arbeta och leda projekt, söka, värdera och använda information lösa problem och utmaningar med mera, vilket våra alumner kan intyga. Studenterna har också en aktiv roll i kursutvecklingen vilket ger dem en unik chans att påverka och förbättra utbildningen.

Studentlivet är mycket aktivt och det finns goda möjligheter att få bostad. Campus är en integrerad del av Norrköping vilket bidrar till en väldigt trevlig studiemiljö. Campus Norrköping är väldigt vackert och mysigt och erbjuder härliga studieplatser. Det ligger i anslutning till staden och mellan byggnaderna rinner Motala ström.

Vad kännetecknar den som kan vara intresserad för denna utbildning?

Att du är nyfiken och har intresse för miljöfrågor, att du vill veta mera och förstå, till exempel klimatförändringars påverkan på matproduktion, hur vi kan hantera framtida miljöföroreningar, hur organisationer kan strukturera sitt miljöarbete, hur miljöhänsyn kan marknadsföras. Du som vill jobba konkret med miljöfrågor i framtiden. Du som vill göra något för att lösa problemen men inte riktigt vet hur. Här får du verktygen för att bli en del av lösningen.

Vad krävs av mig som student?

Det krävs att du har ett intresse för att lära dig mer om miljöfrågor och är beredd på att vara aktiv i att styra ditt lärande. Att du vill skaffa dig kunskap som du sedan kan använda för att göra skillnad.

 

Mer om utbildningen