Intresserad av miljö, klimat och hållbarhet? Sedan programmet startade 1998 har vi kontinuerligt utvecklat utbildningen och idag är den ett självklart val om du vill bli attraktiv på den växande arbetsmarknaden kring att minska klimatpåverkan, förbättra miljön och skynda på en hållbar omställning.

Miljö, klimat och hållbar utveckling, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår

Gröna kompetenser som ger dig stora valmöjligheter

Utbildningen passar dig som har intresse för miljö- och klimatfrågor och vill kunna jobba för en grön omställning. De två första åren får du kunskap om och verktyg för att upptäcka och hantera miljöproblem, övervaka miljöförändringar, analysera och värdera trender och mönster, internationell miljöpolitik, risk- och sårbarhet samt arbeta med strategisk miljöledning, resurshantering, och förändringsarbete och miljökommunikation. Genom fördjupningskurser under år 3 får du möjlighet att skapa din egen kompetensprofil. Under det sista året finns även möjlighet att studera utomlands. Programmet avslutas med en praktikperiod och examensarbete. 

Verklighetsnära projektarbeten och forskningsnära kurser

Genomgående för programmet är den täta kopplingen till aktuella miljöfrågor. Många kurser innehåller konkreta fall där du får tillämpa dina kunskaper för att hantera verkliga problem ur flera perspektiv och träffa potentiella arbetsgivare. Lärarna på programmet är aktiva som forskare inom klimatförändringar, miljö- och klimatpolitik, naturresurser, hållbar omställning, miljöföroreningar, ekonomi och kommunikation. Flera av de uppsatser som skrivs under sista året är antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad.

Förberedd för jobb inom miljö, klimat och hållbarhet

Efter examen väntar en arbetsmarknad som är starkt växande inom många olika branscher. Du kommer att få verktyg för att vara med och driva projekt som kan minska miljö- och klimatpåverkan, utveckla innovationer samt bidra i omställningen till en fossilfri framtid både nationellt och internationellt. Karriärmöjligheterna efter utbildningen är just nu bättre än någonsin. 

Det här läser du

På programmet baseras dina studier på problem- och projektbaserade former. Vissa kurser innehåller projekt som är kopplade till företag och myndigheter och studenterna möter då utmaningarna på plats i samhället och förbereds därigenom för både framtida jobb och vidare studier. Genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar och projektarbete får du en bred spetskompetens inom miljö, klimat och hållbar utveckling.

Karriär och framtid

Efter studierna kan du bland annat arbeta på företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning – på lokal, regional, nationell och global nivå. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara:

 • Miljökonsult
 • Miljö- och hållbarhetsstrateg
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Hållbarhetskoordinator
 • Miljö- och kvalitetschef
 • Miljö- och klimatstrateg
 • Handläggare inom vatten, miljö och naturvård
 • Avfallsstrateg
 • Klimatambassadör
 • Miljörådgivare
 • Miljökommunikatör
 • Energi- och klimatrådgivare
 • Miljösamordnare
 • Projektledare inom miljö, klimat och hållbarhet
 • Hållbarhetskommunikatör
 • Hållbarhetssamordnare

Vill du studera vidare inom miljö, klimat och hållbarhet så erbjuder LiU till exempel masterprogrammet Science for Sustainable Development.

Miljövetenskap - så här läser du

Röster om utbildningen

Nyheter om programmet

Utlandsstudier

Studentlivet

Campus Norrköping