Situerat skrivande som metod i socialt arbete var temat för ett seminarium som Mona Livholts, docent i socialt arbete vid Linköpings universitet, nyligen genomförde vid Centre for Social Work Innovation in Research, SCWIR, University of Sussex. 

Mona Livholst


Mona Livholts genomför en gästforskarperiod i England med projektet Situerat skrivande som teori och metod, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Frågor om skrivandet som teori och metod har hittills haft en undanskymd roll i socialt arbete, men den är en central hållbarhetsfråga både för socialt arbete och tvärvetenskapligt visar Livholts.

Hur skriver vi det komplexa sociala livet, utsatthet, starka känslor, aktörskap och social förändring?

Hur kan genre-överskridande praktiker bidra till reflexiv och etiskt hållbar forskning, utbildning och kommunikation med samhällsaktörer?

Orden och språket genomsyrar de strukturer vi arbetar i dagligen och är det verktyg med vilket vi ’dokumenterar’ och skildrar människors liv, men även forskarens perspektivval och erfarenhetsbaserade kunskap behöver i större grad utveckla kreativa och reflexiva skrivformer i socialt arbetes forskning och utbildning. 

Bild: Mona Livholts

Dokument

Relaterat innehåll