07 april 2016

NEXit (Nikotin Exit) är en billig och effektiv metod för att hjälpa unga att sluta röka. Programmet består av ett 12-veckors program där deltagarna tar emot sammanlagt 157 SMS med råd och stöd för att sluta röka. Det har nu prövats i en studie med totalt 1590 universitetsstuderande mellan 21 och 30 år. Ca 25 % av deltagarna lyckades sluta röka med hjälp av programmet.

En man bryter av en cigarett. 

Rökning är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och död i världen.

– Ungefär 6000 personer dör i Sverige varje år i rökningsrelaterade sjukdomar. Det finns många befintliga behandlingar och hjälpmedel för att sluta röka, men det har varit svårt att nå unga människor med dem, berättar universitetslektor Ulrika Müssener, huvudförfattare bakom studien. SMS-baserade metoder har potential att kunna överbrygga barriärer som hindrar bl.a. unga personer att söka sig till den traditionella sjukvården. Tidigare studier på SMS-baserade metoder är få och har visat på blandade resultat.

Nästan 1600 studerande från hela Sverige ingick i studien

NEXit rekryterade 1590 universitetsstuderande mellan 21 och 30 år genom att skicka ut inbjudningar till studerande vid Svenska universitet och högskolor. Deltagarna slumpades till två olika grupper. Den ena gruppen påbörjade behandlingen och den andra gruppen var kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick tillgång till behandlingen efter 4-månadersuppföljningen. Programmet börjar med 1-4 veckor av motiverande förberedelse. Under denna period erbjuds deltagaren att bestämma ett datum för när hon/han ska sluta röka. Därefter påbörjas själva programmet som pågår i 12 veckor. Under den tiden får deltagaren ett antal SMS, flest i början och därefter mer sällan. De har också möjlighet att själva be om mer stöd om de känner ett sug efter att röka eller oro för t.ex. viktuppgång. Resultaten för alla deltagarna följdes upp efter fyra månader.

Var fjärde slutade röka med hjälp av programmet

Efter fyra månader uppgav ca 25 % av deltagarna i behandlingen att de avhållit sig från rökning i åtta veckor (eller rökt högst 5 cigaretter under den perioden) jämfört med ca 14 % i kontrollgruppen. Detta är jämförbara resultat, eller till och med något bättre, som i andra typer av hjälpinsatser för att sluta röka med personligt samtalsstöd och liknande.

– Studien visar också att även en tekniskt relativt enkel behandlingsmetod via SMS som NEXit är minst lika effektiv som tidigare studier där interventionen varit betydligt mer tekniskt avancerad och skräddarsytts efter respektive deltagare. Det gör den till en kostnadseffektiv metod som har potential att kunna nå ut till större delar av befolkningen än som nås av den traditionella sjukvården, fortsätter Müssener.

Resultaten av studien publiceras i JAMA Internal Medicine:

Effectiveness of Short Message Service Text-Based Smoking Cessation Intervention Among University Students - A Randomized Clinical Trial
JAMA Intern Med. Published online February 22, 2016.

Forskare