Namn: Sofia Bengtsson

Jobb: Konsult PwC, offentlig sektor

Examen: Politices kandidatexamen 2017

Varför valde du Politices kandidat?

Jag valde att läsa Politices kandidatprogrammet eftersom jag älskade samhällsvetenskap på gymnasiet och är intresserad av samhällsfrågor. Planen var att läsa statsvetenskaplig inriktning och sedan plugga vidare till journalist – jag gillar även att skriva. Som med många planer justerades min och det tog inte lång tid innan jag upptäckte nationalekonomin och istället inriktade min utbildning mot det.

Vad arbetar du med idag?

Sedan jag tog min masterexamen i nationalekonomi 2019 jobbar jag som konsult mot offentlig sektor på PwC. Vi jobbar med revision och rådgivning och våra kunder är kommuner och regioner, kommunala bolag med flera. Det är kul och känns meningsfullt att jobba med att göra offentlig sektor bättre.

Vad i utbildningen har du haft nytta av i ditt nuvarande arbete?

Med en Politices kandidatexamen har jag en otroligt bred utbildning och möjligheten att arbeta med olika saker är stor. Eftersom våra kunder är politiskt styrda organisationer har jag stor nytta av kurser inom statsvetenskap och juridik. Efter att ha läst inriktning mot nationalekonomi har jag även en god förståelse för hur kunderna förhåller sig till andra aktörer i samhället och vilka krafter som kan påverka deras agerande.

Kurser jag minns som extra givande är bland annat utredningskunskap och matematiska metoder i nationalekonomi, två riktigt bra om än mycket olika kurser. I mitt nuvarande arbete skriver jag mycket och har stor nytta av att kunna strukturera upp en text och förmedla ett budskap på ett tydligt sätt. Därför tar jag med mig mycket från att skriva två uppsatser inom ramen för Politices kandidatprogrammet och masterprogrammet i nationalekonomi. Det var dessutom de moment jag tyckte var roligast under hela min studietid.

Vad är dina roligaste minnen från studietid?

Mina roligaste minnen berör främst alla vänner och den gemenskap som studierna medför. Utbytesterminen på University of Pittsburgh i USA är ett annat minne jag kommer bära med mig resten av livet.

Varför skulle du vilja rekommendera utbildningen?

Det kommer låta klyschigt. Men vill du ha möjligheten att arbeta med något där du kan bidra till ett bättre samhälle? Läs Politices kandidatprogrammet!

Utbildningsprogram