Spanska fackspråkskurser

Att integrera ekonomi, matematik, fysik, juridik och språk är unikt för Linköpings universitet.

Vår pedagogik är unik i Sverige genom att vi i språkkurserna utgår från den fackkunskap som Du får inom programmets ordinarie kurser i t.ex. ekonomi, juridik eller teknik. Inom dessa kurser får du lära dig att tillämpa det aktuella språket. På detta sätt ger fackspråksundervisningen Din utbildning ett mervärde och en internationell trovärdighet som få andra program kan erbjuda.

Här hittar du alla fackspråkskurser i spanska:

Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell 

THSP21 Teknisk kommunikation på spanska I - del 1, 2 hp
THSP22 Teknisk kommunikation på spanska I - del 2, 6 hp
THSP41Teknisk kommunikation på spanska II - del 1, 6 hp
THSP42 Teknisk kommunikation på spanska II - del 2, 2 hp
THSP18 Teknisk kommunikation på spanska III, 6 hp

Här kan du läsa mer om programmet

Civilekonom, internationell -Spanska

713G15 Kommunicera på spanska 1, 10hp
713G18 Kommunicera på spanska 2, 9hp
713G23 Kommunicera på spanska 3, 5hp
713G24 Kommunicera på spanska 4, 10 hp
713G25 Kommunicera på spanska 5, 10 hp

Här kan du läsa mer om programmet

Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

THSP21 Teknisk kommunikation på spanska I - del 1, 2 hp
THSP22 Teknisk kommunikation på spanska I - del 2, 6 hp
THSP41 Teknisk kommunikation på spanska II - del 1, 6 hp
THSP42 Teknisk kommunikation på spanska II - del 2, 2 hp
THSP18 Teknisk kommunikation på spanska III, 6 hp

Här kan du läsa mer om programmet

Valbara kurser på civilingenjörsutbildningarna

THSP05 Kommunikativ spanska, 6hp

 

Kontakta oss

Läs mer om Fackspråk