11 oktober 2016

Möbelsnickaralumnen Julia Greek har fått Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100 000 kronor för att hon förnyat möbelsnickeriet med tekniskt tänkande.

Julia Greek står bakom sitt gesällprov, en serveringsvagn. Design Markus Barvestig.Möbelsnickaralumnen Julia Greek har fått Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100 000 kronor. Under sitt examensarbete undersökte Julia olika tillverkningsmetoder för komplexa parkettläggningar och fick nu stipendiet för att hon förnyat möbelsnickeriet med tekniskt tänkande.

Julia Greek har en naturvetenskaplig bakgrund med matematisk inriktning på sina studier innan hon började på LiU Malmstens möbelsnickarutbildning och nominerades till stipendiet för att hon i sitt examensarbete ”på ett föredömligt sätt förenat praktiskt kunnande med teoretiska insikter i ett arbete som syftar till att med utgångspunkt i traditionella tekniker utveckla rationella tillverkningsprocesser.”

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung hantverkare/konsthantverkare.

Malmstens Linköpings universitet