Ingenjörer som träffar rätt

I slutet av 1900-talet växer glappet mellan det som lärs ut på ingenjörsutbildningar och kraven som ställs när studenterna kommer ut. Det är dags att förnya utbildningen och toppuniversitetet MIT i USA slår sig ihop med Linköpings universitet, Chalmers och KTH för att göra just det.

Foto Anna Nilsen

De startar ett projekt tillsammans där de ska ta fram ett nytt ramverk: CDIO. Förkortningen står för Conceive, Design, Implement, Operate – det vill säga komma på idén, utforma, implementera och använda. Sättet studenterna arbetar på ska vara så likt industrin som möjligt.

Det hela börjar i liten skala år 2000 med en utbildning från varje lärosäte. Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och elektroteknik är LiU:s pilot.

Men den ska snart följas av fler. CDIO visar sig ge fördjupad förståelse för den kommande yrkesrollen och studenterna är mycket nöjda. Andra universitet hakar på och arbetssättet sprids till fler utbildningar på LiU.

I dag ingår ett hundratal lärosäten över hela världen i det internationella CDIO-nätverket och CDIO-kurser ges vid alla LiU:s civilingenjörsprogram och flera ingenjörsprogram. De brukar vara mycket uppskattade. Det finns kurser som studenterna ser fram emot flera år i förväg. Vem vill inte få chansen att bygga en datorstyrd robot, eller en perfekt justerad kastmaskin?

Och 2018 är LiU först med att använda CDIO även inom medicinsk utbildning, när ett internationellt utbildningsprogram i experimentell och industriell biomedicin drar i gång. Utvecklingen fortsätter. Industrins behov förändras allt snabbare och med hjälp av CDIO-ramverket kan universitetet och studenterna möta dem.

CDIO på LiU: studenter bygger en undervattensdrönare

 

Här får du läsa CDIO-kurser
Visa/dölj innehåll

Mer om hur LiU var med och förnyade utbildningen
Visa/dölj innehåll

Fler berättelser från LiU
Visa/dölj innehåll