I slutet av 1900-talet växer glappet mellan det som lärs ut på ingenjörsutbildningar och kraven som ställs när studenterna kommer ut. Det är dags att förnya utbildningen och toppuniversitetet MIT i USA slår sig ihop med Linköpings universitet, Chalmers och KTH för att göra just det.

Bilder tagna för story om CDIO. ”Katapultkursen” ges på civilingenjörsutbildningarna i maskinteknik och energi – miljö – management samt högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik.   Kontakta Maria Karlberg eller Jenny Widén på KOM vid önskemål om användning. Foto Anna NilsenDe startar ett projekt tillsammans där de ska ta fram ett nytt ramverk: CDIO. Förkortningen står för Conceive, Design, Implement, Operate – det vill säga komma på idén, utforma, implementera och använda. Sättet studenterna arbetar på ska vara så likt industrin som möjligt.

Det hela börjar i liten skala år 2000 med en utbildning från varje lärosäte. Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och elektroteknik är LiU:s pilot.

Men den ska snart följas av fler. CDIO visar sig ge fördjupad förståelse för den kommande yrkesrollen och studenterna är mycket nöjda. Andra universitet hakar på och arbetssättet sprids till fler utbildningar på LiU.

I dag ingår över 200 lärosäten över hela världen i det internationella CDIO-nätverket och CDIO-kurser ges vid alla LiU:s civilingenjörsprogram och flera ingenjörsprogram. De brukar vara mycket uppskattade. Det finns kurser som studenterna ser fram emot flera år i förväg. Vem vill inte få chansen att bygga en datorstyrd robot, eller en perfekt justerad kastmaskin?

Lärare från LiU exporterar dessutom CDIO till Brasilien eftersom brasilianska universitetslärare hör av sig och vill diskutera hur de kan utveckla sin utbildning. Och 2018 är Linköpings universitet först med att använda CDIO även inom medicinsk utbildning, när ett internationellt utbildningsprogram i experimentell och industriell biomedicin drar i gång.

Utvecklingen fortsätter. Industrins behov förändras allt snabbare och med hjälp av CDIO-ramverket kan universitetet och studenterna möta dem.

Stenhård katapulttävling

Anna Nilsen

Se studenternas kastmaskiner

Så här kan det se ut när CDIO-studenterna visar upp och tävlar med sina skapelser.

Här får du läsa CDIO-kurser

Förnyare från början