Strimman - inspelade föreläsningar

En del Strimmaföreläsningar spelas in av ett TV-team och sänds sedan på Kunskapskanalen i UR Samtidens tablå. Du kan också se dem i LiU´s Youtubekanal. Länkar till föreläsningarna hittar du här. 

Människans gränsytor och ansvarVisa/dölj innehåll

Asyl - ansvar, risker och konsekvenser - Anna Lundberg

Hur bereds människor på flykt en fristad i dagens Sverige och hur får vi kunskap om detta? De rättsliga, politiska och etiska dimensionerna av asylrätten har blivit särskilt tydliga efter 2015 och i denna föreläsning belyses de med utgångspunkt i forskningsinitiativet Asylkommissionens arbete.

 

 

Asyl - ansvar, risker och konsekvenser - Elin Palm

Att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner som Sverige har skrivit under. Men, på vilka grunder vilar denna rättighet och vad betyder rätten till asyl ur ett etiskt perspektiv? I vilken mån upprätthålls ”rätten till rättigheter” idag och vilka värden står på spel där rätten hotas? Elin Palm, docent i tillämpad etik, föreläser.

 

 

Digitalisering - den ljusnande framtid är vår?Visa/dölj innehåll

Smarta städer och digitalisering - Malin Granath

 

Digitaliseringen av städer lovar mer effektiv resursanvändning och ett smidigare vardagsliv. Men den smarta stadens förtjänster har även vissa baksidor. Huruvida fördelarna överväger nackdelarna är oklart. Ska alla städer bli smarta?

Smarta städer och digitalisering - Darcy Parks

Vad händer när en stad blir smart? Det finns många olika tolkningar av den smarta staden och i praktiken kan det innebära olika saker på olika platser.

Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden - Sofie Pilemalm

Otrygghet, kriminalitet och uppgivenhet påverkar mångas vardag i utsatta områden – samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. I ett nytt projekt ges boende kunskap och stöd att själva hjälpa till att vända den negativa trenden och öka tryggheten.

När roboten blir bidragshandläggare - Ida Lindgren

I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem?

När roboten blir bidragshandläggare - Daniel Toll

Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden?

 

Förändring och digitalisering, varför är det så svårt? - Johanna Sefyrin

Digitala teknologier är bärare både av drömmar om en bättre värld, men också mardrömmar om okontrollerbara hot. Här blir det viktigt att se att digitala teknologier inte existerar
själva, utan också påverkar bland annat sociala, ekonomiska och politiska regler och olika strukturer.

Förändring och digitalisering, varför är det så svårt? - Göran Goldkuhl

Sverige vill vara världsbäst på digitalisering, det framförs som ett politiskt mål i statliga utredningar. Men varför vill Sverige vara det och vad innebär det?

 

Digitalisering, vad är det vi talar om? - Ulf Melin

Efter mer än ett decennium fortsätter digitalisering som fenomen att vara i högsta grad aktuellt. Men vad menar vi med digitalisering? Vad är nytt i förhållande till tidigare utvecklingsfåror?

Digitalisering, vad är det vi talar om? - Ulf Melin om Fredrik Söderströms forskning

För de flesta av oss är e-ID samma sak som Bank-ID, men kunde det ha varit något annat? Fredrik Söderströms forskning tar upp ett statligt försök att skapa en svensk e-legitimation vid sidan av Bank-ID.

 

Politisk förändring i en orolig världVisa/dölj innehåll

Migrationens positiva och dynamiska aspekter - Khalid Khayati

 

Migrationens positiva och dynamiska aspekter - Peo Hansen

 

Klarar vi de globala miljöutmaningarna? - Björn-Ola Linnér

 

Vart leder FN:s hållbarhetsmål? - Lars Niklasson

 

Donald Trump och den internationella ordningen - Per Jansson

 

Förutsättningarna för utveckling och välfärd - Josefina Syssner

 

Lokal attraktionskraft - Albin Olausson Algotson

 

Den lokala politikens digitala utmaningar - Elin Wihlborg

 

Digitaliseringens omvandling - Mariana S Gustafsson

 

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige? - Bo Persson

 

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige? - Gissur Erlingsson

 

Valet 2018: Svårförutsägbara faktorer - Mikael Rundqvist

 

Valet 2018: Hur gick det? - Richard Öhrvall

 

Olika sorters historiaVisa/dölj innehåll

Ungdomar möter historia
I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv?

 

Föreläsningar av Madeleine Larsson och David Ludvigsson.

Den ojämlika dödligheten
Sårade soldater. Livet efter stormaktens tid

 

Föreläsningar av Björn Grip och Erik Petersson.

Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Guds straff eller naturfenomen?

 

Föreläsningar med Annika Sandén och Sofia Gustavsson.

Linköping under 1950- och 60-talen
Ett tidlöst tema i modern tappning

 Föreläsningar av Gunnar Elfström och Stefan Hammenbeck.

 

Tjänstemannarevolutionen - Ken Bjerregaard

Religionens roll i Sverige och världenVisa/dölj innehåll

Islamiska staten och den kommande apokalypsen - Fredrik Gregorius

 

Är det viktigt att studera Bibeln i dagens samhälle? - Carl-Magnus Carlstein

 

Aktuell föreläsningsserieVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll