Här listas samtliga licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar vid Tema Q.

Doktorsavhandlingar vid Tema kultur och samhälle

Larson Lindal, Johan: The Movement of a Musical Work: Ernst Krenek’s Opus 20 in the Interwar Years. Examination 2024.

Lind, Kerstin: Textila konstmöten. Konstslöjdanstalten i Lund 1897-1932. Doktorsexamen 2024.

Martinez, Victoria. Afterlives: Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945-1946. Doktorsexamen 2024.

Strömstedt, Isabelle: The Patent Office on Display: Intellectual Property and the Public Eye. Doktorsexamen 2023.

Zabalueva, Olga: "Not All Museums": Memory, politics, and museum activism on the move. Doktorsexamen 2023.

Karlsson, Mattis: From Fossil to Fact: The Denisova Discovery as Science in Action. Doktorsexamen 2022.

Torstensson Wulf, Matilda: Kärlekens paradis: Konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens litterära dialog. Doktorsexamen, 2021.

Hodén, Tintin: Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013. Doktorsexamen, 2020.

Wagrell, Kristin: Chorus of the Saved: Constructing the Holocaust Survivor in Swedish Public Discours. Doktorsexamen, 2020.

Marcus, Gustaf: Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap. Doktorsexamen, 2018.

Peterson, Erik: Vadstena krigsmanshus En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640-1780. Doktorsexamen, 2017.

Karlsson, Mattis: Discovering Denisova. Licentiatexamen, 2017.

Wagrell, Kristin: The Common Sense of forgetting; Interrogating the Policy-Process of the Living History Forum’s Testimonial Archive, 1997-2016. Licentiatexamen, 2017.

Lindström, Sofia: (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life. Doktorsavhandling, 2016.

Landgraf, Svante: Fångenskap och flykt. Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970. Doktorsavhandling, 2016.

Grip, Björn: Den ojämlika dödligheten. Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer. Doktorsavhandling, 2016.

Johansson, Marit: Livet i en verdensarvby. En casestudie av diskusjoner og omstridte verdier i Angra do Heroísmo, Asorene. Doktorsavhandling, 2015.

Gilboa Runnvik, Ann-Charlotte: Rum, rytm och resande. Genusperspektiv på järnvägsstationer. Doktorsavhandling, 2014.

Dahlin, Johanna: Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven. Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd. Doktorsavhandling, 2012.

Källstrand, Gustav: Medaljens framsida. Nobelpriset i pressen 1897-1911. Doktorsavhandling 2012.

Grip, Björn: Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal. Licentiatuppsats, 2012. 

Andersson, Ragnar: Mainstreaming av integration, om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder i den regionala utvecklingspolitiken, 1998-2007. Doktorsavhandling, 2011.

Gruber, Göran: Medeltider. Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden. Doktorsavhandling, 2010.

Fredriksson, Martin: Skapandets rätt. Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia. Doktorsavhandling, 2010.

Lee, Jenny: The Market Hall Revisited. Cultures of Consumption in Urban Food Retail during the Long twentieth century. Doktorsavhandling, 2009.

Wänström, Johan: Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? Medborgarinflytande i svensk samhällsplanering. Doktorsavhandling, 2009.

Werner, Ann: Smittsamt – En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. Doktorsavhandling, 2009.

Johansson, Carina: Visby visuellt: Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv. Doktorsavhandling, 2009.

Ivarsson Lilieblad, Björn: Moulin Rouge på svenska - Varietéunderhållning i Stockholm 1870-1920. Doktorsavhandling, 2009.

Jarlbrink, Johan: Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal. Doktorsavhandling, 2009.

Andersson, Joakim: Skilda världar. Samtida föreställningar om kulturarvsplatser. Doktorsavhandling, 2008.

Nilsson, Micael: Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006. Doktorsavhandling, 2008.

Rindzeviciute, Egle: Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II. Doktorsavhandling, 2008.

Nyblom, Andreas: Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige.  Doktorsavhandling, 2008.

Andersson, Ragnar: Flernivåstyrning av komplexa mål genom nätverk. Implementering av integrationspolicy i ett regionalt partnerskap för tillväxt 1998-2004. Licentiatavhandling, 2008.

Holt, Kristoffer: Publicisten Ivar Harrie. Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960. Doktorsavhandling, 2008.

Eskilsson, Anna: På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Doktorsavhandling, 2008.

Brusman, Mats: Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter. Doktorsavhandling, 2008.

Kåks, Helena: Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser. Doktorsavhandling, 2007.

Kverndokk, Kyrre: Pilegrim, turist og elev. Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer. Doktorsavhandling, 2007.

Egeland, Helene: Det ekte, det gode og det coole. Södra Teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen. Doktorsavhandling, 2007.

Harding, Tobias: Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970-2002. Doktorsavhandling, 2007.

Lindaräng, Ingemar: Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005. Doktorsavhandling, 2007.

Seifarth, Sofia: Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968. Doktorsavhandling, 2007.

Gunnarsson, Andreas: Genetik i fiktion. Licentiatavhandling, 2006.

Hillström, Magdalena: Ansvaret för kulturarvet. Studier i formeringen av det kulturhistoriska museiväsendet i Sverige med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1870-1920. Doktorsavhandling, 2006.

Johansson, Carina: Mellan ruinromantik och partyfabrik? En etnografisk studie av Visby i bild, berättelse, fantasi och minne. Licentiatavhandling, 2006.

Lindaräng, Ingemar: Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Licentiatavhandling, 2005.

 

Tema kultur och samhälle