Tema kultur och samhälle (Tema Q)

Ung kvinna jobbar koncentrerat på datorn

Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver problemorienterad kulturvetenskaplig forskning i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.

Vår verksamhet syftar till att utveckla en kritisk/analytisk förståelse av kulturens roll i samhället, såväl i samtiden som i det förflutna. Forskare vid Tema Q delar ett intresse för kulturens sociala dimension, oavsett om de studerar kultur främst som tecken och betydelse eller som ett yrkesområde påverkat av ekonomi, juridik och politik.

Mötesplats för kulturforskning

Tema Q är en dynamisk miljö som vill fortsätta vara en stark mötesplats för tvärvetenskaplig forskning men som också hoppas kunna stimulera till utvecklingen av kulturvetenskapen som forskningsfält i Sverige. 

Vi välkomnar kontakter från kollegor både nationellt och internationellt som är intresserade av att samverka kring dessa frågor och aktiviteter.  

ForskningVisa/dölj innehåll

Forskningen vid Tema Kultur och samhälle har under hela forskningsmiljöns existens varit stadd i dynamisk förändring. Utifrån den grund som ligger i att bedriva forskning kring kulturens och kulturskapandets roll och funktioner i samhällsutvecklingen har de vetenskapliga frågeställningarna i projekt och program skiftat, liksom de ingående forskarnas kompetensprofiler.

Forskningsmiljön har sett det som en av sina uppgifter att på ett aktivt sätt förhålla sig med lyhördhet till omvärldsförändringar samt att stödja framväxten av nya konstellationer av kompetenser inom och utom miljön som kan formulera forskningsproblemen på andra sätt än tidigare.

Genom åren har forskningsmiljön återkommit till kulturarvsfrågor, formerna för kulturpolitiken och relationen mellan kulturella uttryck och media. Under senare år har bland annat villkoren för kulturell verksamhet och kultur som identitetsskapande process, får att nämna två teman, fått större tyngds i verksamheten.

Urval av tidigare forskningsprojekt

Rumsliga perspektiv på mellanhänder och "kuratorer" i värdeskapande processer

Jenny Sjöholm
Riksbankens jubileumsfond
2015-2018

EuNaMus, European National Museums

Peter Aronsson
FP7, EU:s sjunde ramprogram
2010–2012

Den transatlantiska familjen: svensk-amerikansk släktforskning och historisk tillhörighet över nationsgränser, ca 1945-2016

Adam Hjorthén
Vetenskapsrådet
2017–2018

Kulturhistoriska studier med inriktning mot trädgårdshistoria

Inger Olausson
Kungl. Vitterhetsakademien
2015–2016

 

Att återintegrera svenskheten: Tillhörighetens politik bland hemvändande svenska migrantkvinnor

Catrin Lundström
Vetenskapsrådet
2014–2016

LiU Research Fellow

Catrin Lundström
Linköpings universitet
2013–2016

ACSIS

Ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning med syfte att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet i Sverige. ACSIS fungerade som en samordnande och pådrivande resurs med länkar till transnationella fältet för cultural studies. Dess styrelse bestod av välrenommerade akademiker som representerade tio svenska universitet med vetenskaplig bas i bland annat etnologi, litteratur, genusvetenskap, litteratur och språk, konstvetenskap och tvärvetenskap. Centrala verksamheter var en stor internationell konferens, seminarier och doktorandkurser samt forskarutbyten och gästforskning inom kulturfältet.
2002-2018

 

Nätverk

  • Université Paris-Sorbonne
  • Institute for Culture and Society University of Western Sydney, Australien
  • Amsterdam School of Cultural Analysis vid University of Amsterdam
  • Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
  • Royal Holloway, University of London
  • University of Kent, Canterbury

SkriftserieVisa/dölj innehåll

Skriftserien startades 2002 på Tema Q och är en serie rapporter och licentiatuppsatser inom forskningsämnet.

2012:2. Grip, Björn: Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal.

2012:1. Beckman, Svante: Kulturaliseringens samhälle. Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012.

2011:1. Bödker-Pedersen, Monica & Beckman, Svante: Bibliografi för Tema Q 2002 – 2010.

2010:1. Axelsson, Bodil: Sound machine through city space: The sprawled studio and the signature at the center.

2009:1 Sylvain Briens & Martin Kylhammar: Lyriska ingenjörer: Tåg och telefon i svensk litteratur.

2008:1. Legnér, Mattias: Historic Rehabilitation of Industrial Sites: Cases from North American and Swedish Cities.

2007:5. Fornäs, Johan & Aronsson, Peter & Becker, Karin & Beckman, Svante & Bjurström, Erling & Friberg, Tora & Kylhammar, Martin & Qvarsell, Roger: Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation.

2007:4. Aronsson, Peter & Sandén, Annika: Idéer om hembygden. Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld.

2007:3. Holt, Kristoffer: Stockholms Skandinavistsymposium. Två rapporter: ”Hur nordiskt är Baltikum?” och ”svensk kultur sedd utifrån”.

2007:2. Seifarth, Sofia: Kropp, knopp, själ och samhälle: En kartläggning av frågeprogram i svensk radio 1945-1975.

2007:1. Fornäs, Johan: Reading the Euro. Money as a Medium of Transnational Identification.

2006:2. Gunnarsson, Andreas: Genetik i fiktion.

2006:1. Alzén, Annika & Aronsson, Peter: Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker.

2005:3. Beckman, Svante & Cavallin, Jens: Konsten, kulturpolitiken, forskningen. Rapport från en seminarieserie 2004.

2005:2. Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena: Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar.

2005:1. Lindaräng, Ingemar: Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk.

Culture UnboundVisa/dölj innehåll

Kommande disputationerVisa/dölj innehåll

26 februari 2021

Disputation inom Kultur och samhälle: Matilda Torstensson Wulf

kl. 10.00 – 13.00 Online via Zoom

Matilda Torstensson Wulf, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Kärlekens paradis: Om konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens äktenskapsdialog”. Opponent är Sven Anders Johansson, professor, Mittuniversitetet. För länk till Zoom-sändningen, vänligen kontakta Sofie Gustafsson senast den 25 februari. 

Kontakt

DoktorsavhandlingarVisa/dölj innehåll

Samtliga licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar vid Tema Q

Marcus, Gustaf: Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap. Doktorsexamen, 2018.

Peterson, Erik: Vadstena krigsmanshus En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640-1780. Doktorsexamen, 2017.

Karlsson, Mattis: Discovering Denisova. Licentiatexamen, 2017.

Wagrell, Kristin: The Common Sense of forgetting; Interrogating the Policy-Process of the Living History Forum’s Testimonial Archive, 1997-2016. Licentiatexamen, 2017.

Lindström, Sofia: (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life. Doktorsavhandling, 2016.

Landgraf, Svante: Fångenskap och flykt. Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970. Doktorsavhandling, 2016.

Grip, Björn: Den ojämlika dödligheten. Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer. Doktorsavhandling, 2016.

Johansson, Marit: Livet i en verdensarvby. En casestudie av diskusjoner og omstridte verdier i Angra do Heroísmo, Asorene. Doktorsavhandling, 2015.

Gilboa Runnvik, Ann-Charlotte: Rum, rytm och resande. Genusperspektiv på järnvägsstationer. Doktorsavhandling, 2014.

Dahlin, Johanna: Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven. Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd. Doktorsavhandling, 2012.

Källstrand, Gustav: Medaljens framsida. Nobelpriset i pressen 1897-1911. Doktorsavhandling 2012.

Grip, Björn: Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal. Licentiatuppsats, 2012. 

Andersson, Ragnar: Mainstreaming av integration, om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder i den regionala utvecklingspolitiken, 1998-2007. Doktorsavhandling, 2011.

Gruber, Göran: Medeltider. Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden. Doktorsavhandling, 2010.

Fredriksson, Martin: Skapandets rätt. Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia. Doktorsavhandling, 2010.

Lee, Jenny: The Market Hall Revisited. Cultures of Consumption in Urban Food Retail during the Long twentieth century. Doktorsavhandling, 2009.

Wänström, Johan: Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? Medborgarinflytande i svensk samhällsplanering. Doktorsavhandling, 2009.

Werner, Ann: Smittsamt – En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. Doktorsavhandling, 2009.

Johansson, Carina: Visby visuellt: Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv. Doktorsavhandling, 2009.

Ivarsson Lilieblad, Björn: Moulin Rouge på svenska - Varietéunderhållning i Stockholm 1870-1920. Doktorsavhandling, 2009.

Jarlbrink, Johan: Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal. Doktorsavhandling, 2009.

Andersson, Joakim: Skilda världar. Samtida föreställningar om kulturarvsplatser. Doktorsavhandling, 2008.

Nilsson, Micael: Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006. Doktorsavhandling, 2008.

Rindzeviciute, Egle: Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II. Doktorsavhandling, 2008.

Nyblom, Andreas: Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige.  Doktorsavhandling, 2008.

Andersson, Ragnar: Flernivåstyrning av komplexa mål genom nätverk. Implementering av integrationspolicy i ett regionalt partnerskap för tillväxt 1998-2004. Licentiatavhandling, 2008.

Holt, Kristoffer: Publicisten Ivar Harrie. Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960. Doktorsavhandling, 2008.

Eskilsson, Anna: På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Doktorsavhandling, 2008.

Brusman, Mats: Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter. Doktorsavhandling, 2008.

Kåks, Helena: Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser. Doktorsavhandling, 2007.

Kverndokk, Kyrre: Pilegrim, turist og elev. Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer. Doktorsavhandling, 2007.

Egeland, Helene: Det ekte, det gode og det coole. Södra Teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen. Doktorsavhandling, 2007.

Harding, Tobias: Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970-2002. Doktorsavhandling, 2007.

Lindaräng, Ingemar: Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005. Doktorsavhandling, 2007.

Seifarth, Sofia: Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968. Doktorsavhandling, 2007.

Gunnarsson, Andreas: Genetik i fiktion. Licentiatavhandling, 2006.

Hillström, Magdalena: Ansvaret för kulturarvet. Studier i formeringen av det kulturhistoriska museiväsendet i Sverige med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1870-1920. Doktorsavhandling, 2006.

Johansson, Carina: Mellan ruinromantik och partyfabrik? En etnografisk studie av Visby i bild, berättelse, fantasi och minne. Licentiatavhandling, 2006.

Lindaräng, Ingemar: Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Licentiatavhandling, 2005.

 

UtbildningVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning

Grundutbildning

Vid sidan av forskning och forskarutbildning är Tema Q även engagerat i akademisk grundutbildning på flera nivåer. Medarbetarna på Tema Q är eller har varit verksamma som lärare på flera program och kurser vid IKOS, men deltar också vid utbildningar på andra institutioner vid Linköpings universitet samt vid andra lärosäten.

Den enskilt största insatsen inom akademisk grundutbildning har under många år varit inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Här deltar Tema Q på samtliga nivåer med föreläsningar, seminarier samt som examinatorer. Tema Q ingår i programrådet för MKV. 

Sedan 2018 driver medarbetare på Tema Q även kursen The use (and abuse) of culture som ges inom ramarna för LIU:s internationella sommarakademi, ett projekt som riktar sig till utbytesstudenter vid LIU:s samarbetsuniversitet. 

ÅrsberättelserVisa/dölj innehåll

Tema Q:s årsberättelser sammanfattar bland annat det gångna årets vetenskapliga publikationer, vetenskapliga uppdrag, avhandlingar och medarbetares verksamhet.

SeminarierVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

AdresserVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Norrköping

Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56), Hus C, plan 3

Postadress

Linköpings universitet

IKOS
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Sociala medier

OrganisationVisa/dölj innehåll