Allt fler flyttar till städerna, vilket gör att vi blir fler på en liten yta. I ett antal artiklar presenteras forskning från Linköpings universitet om städer ur olika perspektiv – hur städerna påverkar oss och hur vi påverkar dem.
VallastadenStadsdelen Vallastaden i Linköping Foto: Thor Balkhed

Forskning i fokus: Staden

Mer forskning i fokus