Mycket av forskningen vid Linköpings universitet är gränsöverskridande. Över ämnen, fakulteter och länder. I populärvetenskapliga artiklar belyser vi en del av denna forskning utifrån olika teman. 

Forskning i fokus

Mer forskning i fokus