Höstterminen börjar normalt i slutet av augusti och vårterminen i slutet av januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera hittar du på liu.se/antagen eller via mejl som skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna.

illustration av en kalender

Aktuella terminstider

Terminstider för de olika fakulteterna vid LiU

Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakulteten ger program och kurser inom humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, affärsjuridik, ekonomi, datavetenskap och tematisk naturvetenskap.

Höstterminen 2023

Terminen pågår 2023-08-21 (vecka 34) - 2024-01-21 (vecka 3).

Vårterminen 2024

Terminen pågår 2024-01-22 (vecka 4) - 2024-06-09 (vecka 23).

Höstterminen 2024

Terminen pågår 2024-08-19 (vecka 34) - 2025-01-19 (vecka 3)

Vårterminen 2025

Terminen pågår 2025-01-20 (vecka 4) - 2025-06-08 (vecka 23)

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten ger utbildningar inom medicin, vård och hälsa.

Vårterminen 2025

Terminen pågår 2025-01-20 (v 4) – 2025-06-08 (v 23)

Undantag:

 • Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen: Studieperioderna följer de gemensamma studieperioderna för Medicinska fakulteten med undantag av termin 4 vårterminen 2025 som slutar vecka 13, söndagen den 30 mars 2025.
Höstterminen 2024

Terminen pågår 2024-08-26 (v 35) – 2025-01-12 (v 2)

Undantag:

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten): vecka 36 – vecka 3, måndagen den 2 september 2024 – söndagen den 19 januari 2025. Undantaget är programmets termin 1 som startar fredag 30 augusti (vecka 35).
 • Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin (följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten): vecka 36 – vecka 3, måndagen den 2 september 2024 – söndagen den 19 januari 2025. Undantaget programmets termin 1 som startar fredag 23 augusti (vecka 34).
 • Läkarprogrammets terminer 6 - 11: vecka 34 – vecka 2, måndagen den 19 augusti 2024 – söndagen den 12 januari 2025, med uppehåll vecka 52.
 • Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen: Studieperioderna följer de gemensamma studieperioderna för Medicinska fakulteten med undantag av termin 1 höstterminen 2024 som startar vecka 45, måndagen den 4 november 2024.
Vårterminen 2024

Terminen pågår 2024-01-22 (vecka 4) - 2024-06-09 (vecka 23).

Undantag:

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten): vecka 3 – vecka 22, måndagen 15 januari 2024 – söndagen den 2 juni 2024.
 • Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten: vecka 3 – vecka 22, måndagen 15 januari 2024 – söndagen den 2 juni 2024
 • Läkarprogrammet termin 6-11: vecka 4 – vecka 23, måndagen den 22 januari 2024 – söndagen den 9 juni 2024.
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen: vecka 4 - vecka 23, måndagen den 22 januari 2024 - söndagen den 9 juni 2024.
Höstterminen 2023

Terminen pågår 2023-08-28 (vecka 35) - 2024-01-14 (vecka 2).

Undantag:

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten): vecka 35 – vecka 2, måndagen den 28 augusti 2023 – söndagen den 14 januari 2024.
 • Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin följer de tider som fastställts av Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet med undantag för termin 1 hösten 2023 som startar v 33 och slutar v 2, tisdagen den 15 augusti 2023 - söndagen den 14 januari 2024.
 • Läkarprogrammet termin 6-11: vecka 34 – vecka 2, måndagen den 21 augusti 2023 – söndagen den 14 januari 2024, med uppehåll vecka 52.
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen: vecka 35 - vecka 3, måndagen den 28 augusti 2023 – söndagen den 21 januari 2024 med uppehåll vecka 52.
 • Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning följer de generella studieperioderna för Medicinska fakulteten med undantag av termin 1 som startar vecka 45, måndagen den 6 november 2023 samt termin 4 som slutar vecka 13, söndagen den 31 mars 2024.

Tekniska fakulteten

Tekniska fakulteten utbildar ingenjörer, fysiker, kemister, biologer, matematiker, datavetare, logistiker och möbeldesigners.

Höstterminen 2023

Terminen pågår 2023-08-15 (vecka 33) till 2024-01-13 (vecka 2).

Vårterminen 2024

Terminen pågår 2024-01-15 (vecka 3) till 2024-06-07 (vecka 23).

Höstterminen 2024

Terminen pågår 24-08-19 (vecka 34) till 25-01-18 (vecka 3)

Mer om studie- och examinationsperioder

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap vid LiU ger lärarutbildningar och kurser inom pedagogik och lärande.

Höstterminen 2023

Terminen pågår 2023-08-21 (vecka 34) till 2024-01-21 (vecka 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen.

Vårterminen 2024

Terminen pågår 2024-01-22 (vecka 4) till 2024-06-09 (vecka 23).

Hösttermin 2024

Terminen pågår 2024-08-19 (vecka 34) till 2025-01-19 (vecka 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen.

Vårtermin 2025

Terminen pågår 2025-01-20 (vecka 4) till 2025-06-08 (vecka 23)

Vilken fakultet hör jag till?

Hitta din utbildning via väljaren på liu.se/utbildning eller via sökfunktionen. Gå till utbildnings- och programplanen, eller kursplanen om du läser fristående kurser, för att hitta information om aktuell fakultet.

Uppropstillfälle och studieperioder

Du hittar information om studieperioder för utbildningar via våra kurs- och programsidor. Där ser du också tid och plats för uppropstillfällen när det närmar sig studiestart. Uppropsinformationen finns även på antagen-sidan för dig som ska bli programstudent, se liu.se/antagen.

Du hittar kurs- och programsidorna via väljaren på liu.se/utbildning eller via sökfunktionen. 

Kolla ditt schema

Genom att ange kurskoden kan du söka fram ditt schema. I manualen kan du läsa mer om hur du anpassar det för utskrift eller nedladdning. Du kan också skapa en kalenderprenumeration för mobilen.

Sök fram ditt schema

Ny student