Terminstider

Höstterminen börjar normalt omkring 20 augusti och vårterminen omkring 20 januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna. 


  Vårterminen 2017

  Filosofiska fakulteten:

  2017-01-23 (v 4) -- 2017-06-09 (v 23)

  Utbildningsvetenskap:

  2017-01-23 (v 4) -- 2017-06-11 (v 23)

  Undantag:
  Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2017-01-23 -- 2017-06-18

  Medicinska fakulteten:

  2017-01-23 (v 4) -- 2017-06-11 (v 23)

  Undantag:
  Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

  Tekniska högskolan:

  2017-01-16 (v 3) -- 2017-06-04 (v 22)


  Höstterminen 2017

  Filosofiska fakulteten:

  2017-08-21 (v 34) -- 2018-01-21 (v 3)

  Utbildningsvetenskap:

  2017-08-21 (v 34) -- 2018-01-21 (v3)

  Undantag
  Adult Learning and Global Change, 60 hp. 2017-08-14 (v 33) -- 2018-01-21 (v3)

  Medicinska fakulteten:

  2017-08-28 (v35) - 2018-01-14 (2)

  Undantag:
  Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

  Tekniska högskolan:

  2017-08-28 (v35) --2018-01-14 (v2)

  Undantag årskurs 1:

  Civilingenjör-, ingenjör- och kandidatprogram (gäller även Carl Malmsten): 2017-08-15

  Asienkunskap: 2017-08-21

  Masterprogram på engelska: 2017-08-23

  Tekniskt/naturvetenskapligt basår: 2017-08-25

  Masterprogram på svenska: 2017-08-28

   


  Vårterminen 2018

  Filosofiska fakulteten:

  2018-01-22 (v 4) -- 2018-06-10 (v 23)

  Utbildningsvetenskap:

  2018-01-22 (v 4) -- 2018-06-10 (v 23)

  Undantag:
  Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2018-01-22 -- 2018-06-17

  Medicinska fakulteten:

  2018-01-22 (v4) - 2018-06-10 (v23)

  Undantag:
  Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

  Tekniska högskolan:

  2018-01-15 (v 3) -- 2018-06-03 (v 22)

  Ny student