Terminstider

Höstterminen börjar normalt omkring 20 augusti och vårterminen omkring 20 januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna. 

För fullständiga och aktuella terminstider se:

www.student.liu.se/studenttjanster/terminstider?l=sv

    Ny student