Terminstider

Höstterminen börjar normalt i slutet av augusti och vårterminen i slutet av januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera hittar du på liu.se/antagen eller via mejl som skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna.

Du hittar information om studieperiod för din utbildning på våra kurs- och programsidor. Där ser du också också tid och plats för uppropstillfällen, när det närmar sig studiestart. Uppropsinformationen finns även på antagen-sidan för dig som ska bli programstudent, se liu.se/antagen.

Du hittar kurs- och programsidorna via väljaren på liu.se/utbildning eller via sökfunktionen. 

Kolla ditt schema

Genom att ange kurskoden kan du söka fram ditt schema. I manualen kan du läsa mer om hur du anpassar det för utskrift eller nedladdning. Du kan också skapa en kalenderprenumeration för mobilen.

Sök fram ditt schema

Ny student