Detta projekt tillämpar de senaste framstegen inom datorbaserad textanalys för att undersöka processen som leder fram till tilldelningen av Nobelpriset inom vetenskap och litteratur.

Nobelprisutdelningen 2018.Utdelningen av Nobelpriset 2018. Foto Alexander Mahmoud

Varje år står utdelarna av Nobelpriset inför ett till synes omöjligt beslut. För varje pris måste de välja en vinnare (eller ibland två eller tre) från en mycket lång lista med möjliga kandidater.

Detta projekt behandlar tilldelningen av Nobelpriset som en organisationsprocess, i vilken de tilldelande organisationerna, deras kommittéer och de externa parter som nominerar kandidater arbetar tillsammans för att gradera olika meriter. När det gäller vetenskap och litteratur kan bedömningar av meriter baseras på många kriterier, viktigast av allt det uppfattade intellektuella eller sociala värdet av ett nominerat bidrag. Men andra överväganden spelar också en roll i processen, till exempel de nominerade själva och deras anhängare.

För sortera bland dessa faktorer undersöker detta projekt nomineringsregister och kommittérapporter för nobelpriset i vetenskap och litteratur från 1901 till 1969, det senaste året som finns tillgängligt enligt Nobelstadgarna. Genom att tillämpa de senaste framstegen inom datorbaserad textanalys på nomineringsmaterial och den stora mängden text skriven av nominerade och de som nominerat, är det möjligt att identifiera de intellektuella preferenser bland inblandade parter såväl och att kartlägga dessas långtgående sociala nätverk.

Detta projekt har möjliggjorts genom generöst stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Forskare

Läs mer om IAS