Namn: Theo Odenryd
Utbildning: Civilekonom, internationell - tyska, examen 2015
Jobb: Business controller Scania

Theo Odenryd tidigare student

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Under studietiden funderade jag mycket på vad jag ville göra efter examen, det fanns otroligt många valmöjligheter och många spännande arbetsplatser! För mig stod det klart att jag ville arbeta i ett internationellt företag där jag skulle få goda utvecklings- och karriärmöjligheter samtidigt som jag ville jobba i ett innovativt och ledande företag. Jag kom till lastbilstillverkaren Scania och fick en position som Business Controller för en egen produktionsfabrik. Förenklat kan man säga att varje produktionsfabrik är ett eget ”företag" inom Scania. Tillsammans med ekonomichefen för produktionsfabriken sköter jag all controlling vilket gör att mina arbetsuppgifter spänner över ett brett område - jag tar fram kvartalsvisa prognoser, gör månadsbokslut, är ansvarig för fixed assets och löser löpande business case. 

Övergripande är mitt mål att säkerställa att vi styr verksamheten så att vi når kostnadsmålen. Det dagliga arbetet handlar därför mycket om att utmana verksamheten till ständiga förbättringar vilket jag brinner för! En stor del av controllerrollen är kunna kommunicera enkelt och effektivt i sin verksamhetsstyrning, man ställs alltid inför nya utmaningar och får ständigt utveckla sin problemlösningsförmåga. Controlleryrket är väldigt givande, belönande och utvecklande vilket gör att man hittar controllers både nyexaminerade ända upp till väldigt seniora nivåer i företagen.  

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- Jag har stor nytta av min utbildning! De kurser jag har haft mest nytta av är självklart sista året med fördjupningskurser inom management control och finans men även makro- och mikroekonomikurserna har varit användbara! Alla kurser har mer eller mindre lagt grunden till att jag kan arbeta med det jag gör idag och att jag har en blandning av övergripande- och spetskunskap inom ekonomiområdena. Samtidigt tror jag det jag har mest nytta av från programmet är att man utvecklar sin problemlösningsförmåga, att lära sig att sätta sig in i ett detaljproblem på kort tid eller att kunna zooma ut och se helheten.    

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- Språk är alltid uppskattat! Att kunna kommunicera på engelska är mer eller mindre förväntat i arbetslivet, företag blir mer och mer internationella och globala. Språk kommer alltid att värderas som en spetskompetens. På min nuvarande position har jag inte användning av mina tyskakunskaper, dock ingår Scania i Volkswagenkoncernen vilket gör att möjligheterna för att få användning av mina tyskakunskaper i framtiden är väldigt stora. Utlandsåret är något jag har haft mer nytta av, dels genom rekryteringsprocessen då det ses som en extra merit men också att jag känner mig mer bekväm med internationella kontaktytor i arbetet. Genom utlandsstudier tror jag man får större perspektiv, skapar förståelse för andra kulturer och blir mer anpassningsbar till nya miljöer. 

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- Här finns det nästan bara ett svar - vänner. Under din utbildning kommer du få vänner för livet, de band man knyter med andra studenter under ideella engagemang, på utlandsstudier, i A-huset eller på Villervalla är band som består även efter universitetstiden är slut - oavsett var ni hamnar i världen. När jag ser tillbaka på universitetstiden så är de otvivelaktigt bland de fyra bästa åren i mitt liv och det går nästan inte att jämföra med något annat och jag tror att många håller med mig här. 

Till alla studenter som fortfarande lever i studentbubblan eller till dig som funderar på att söka en utbildning så ska jag passa på att föra vidare ett tips jag fick precis när jag hade blivit antagen till utbildningen, ett tips som jag många gånger tänkt tillbaka på. ”Stort grattis till den bästa tiden i ditt liv! Se till att ha roligt och lev i nuet för du kommer ha fantastiska minnen att se tillbaka på efter din utbildning. När du är klar börjar vuxenlivet på allvar”. 
utbildning