5000 personer i Linköping ska undersökas i forskningsprojektet SCAPIS som snart startar. SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga med målet att ta fram bättre behandlingar.

I dagarna får de första 500 inbjudna deltagarna i Linköpings kommun brevet med inbjudan till studien som lokalt drivs av Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet och Hjärt-lungfonden. Totalt ingår sex svenska universitetssjukhus.

– Det här är Sveriges i särklass största studie inom hjärt-kärl- och lungforskning med målet att ta fram bättre behandlingar i vården. Vi hoppas på ett högt deltagande, säger Carl Johan Östgren, forskningsledare i Östergötland.
Förutsäga risk

Deltagarna har valts ut slumpmässigt och erbjuds läkarundersökningar av hjärta, kärl och lungor. Det sker med avancerad datortomografi-teknik som gör det möjligt att upptäcka bland annat förträningar på hjärtats kranskärl på ett tidigt stadium.

– Bland annat ska vi leta efter genetiska markörer som kan användas till att förutsäga riskfaktorer för sjukdom. Det ökar möjligheten att upptäcka sjukliga förändringar tidigt och att skräddarsy behandlingar, säger Carl Johan Östgren.

Vinsten för deltagarna blir att de får en noggrann hälsoundersökning och om riskfaktorer upptäcks kommer de att erbjudas vård. En studieläkare är anställd på halvtid i Östergötland för att ta hand om dem. För att forskningsdata ska bli tillförlitligt kan bara de slumpvis utvalda deltagarna vara med i studien. Det går alltså inte att anmäla sig själv.

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland

Forskningsprojektet