Maja Gabrielsson tycker att det bästa med Systemvetarprogrammet är dess bredd och möjligheten att axla så många olika arbetsroller efter studierna. Hon tog examen 2015 och arbetar idag som testledare inom IT inom modeföretaget H&M.

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?Maja Gabrielsson, alumn systemvetenskap Foto David Thunander

Majoriteten av min tid sitter jag i olika möten. De flesta är statusmöten, antingen då jag som testledare rapporterar status till projektledningen eller då mina testkoordinatorer rapporterar status till mig. Innehållet i mötena beror på var vi är i projektet. Är det innan testperioden så handlar mötena om förberedelserna inför testerna. Är det under testperioden går vi mer in på defekter och andra saker som blockerar oss.

Utöver alla möten är det mitt ansvar att sätta upp en tidsplan, säkra att det finns testmiljöer tillgängliga, resursplanera, begära resurser från våra leverantörer samt fungera som bollplank till testkoordinatorerna i mitt team. Som teamledare är det också viktigt att skapa god teamkänsla, vara uppmärksam på hur mycket alla har att göra och se till att ingen jobbar för mycket eller för lite.

Det bästa med mitt jobb är att besöka våra lager som vi har utplacerade i världen och träffa de som jobbar där. Det är väldigt roligt att kunna se hur de jobbar i systemen och hur våra förbättringar påverkar deras operativa arbete.

Varför valde du systemvetenskap?

Det var av en ren slump! Jag ville framför allt studera i Linköping på grund av stadens studentliv så jag tittade på vilka utbildningar som fanns vid LiU. Jag hade länge tyckt att det kändes häftigt med IT så då föll valet på kandidatprogrammet i Systemvetenskap, vilket jag är väldigt glad över idag.

Under min studietid var jag väldigt aktiv i sektionen för systemvetenskap - SAKS och även deras fadderi och festeri Saksmästeriet, och var med på de flesta evenemangen som anordnades.

Efter min kandidatexamen valde jag även att studera vid masterprogrammet IT och management vid LiU, som är en fördjupning av kandidatprogrammet i Systemvetenskap.

Vad har du haft mest nytta av i ditt arbetsliv?

Jag skulle säga de tekniska kurserna. Även om de definitivt var de mest utmanande för min del så har de gett mig en teknisk förståelse som jag har användning av varje dag. Sen tyckte jag att IT-projektkurserna var väldigt bra att ha i bagaget när jag började jobba för de gav mig grundläggande förståelse för hur projekt kunde gå till.

Det bästa med programmet är att det ger en bra kunskapsbredd som gör det möjligt att jobba i många olika roller inom flera olika områden.

Har du något råd att ge studenter på Systemvetarprogrammet?

Se till att alltid skapa bra kontakter med de andra studenterna. IT-världen är liten så du kommer med största sannolikhet jobba med någon i framtiden.

Och glöm inte att slappna av och ha roligt! Universitetstiden var definitivt en av de roligaste perioderna i mitt liv så se till att ta vara på det.

Mer om utbildningen