En växande världsbefolkning, klimatproblem och livsmedelsbrist. Lönsamhet och möjligheter att leva på landet. Det är några av de globala och nationella utmaningar lantbruket står inför. På Lunchklubben den 9 september presenteras Agtech 2030, ett initiativ som ska bidra till lösningar inom framtidens lantbruk.

Eva Bergstedt
Gästföreläsare är Charlotte Norrman, universitetslektor inom industriell organisation, och Per Frankelius, universitetslektor inom företagsekonomi. De är båda medlemmar i processledningen för Agtech.

Vad är Agtech 2030?

– Det är ett Vinnväxtinitiativ med syfte att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling inom lantbruksteknik. Vi vill att Agtech 2030 ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden. Vårt fokus är nya koncept baserade på till exempel sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer, säger Charlotte Norrman.
Bakom initiativet finns ett 20-tal organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Vilka är utmaningarna inom lantbruket?

– Globalt sett har vi en växande världsbefolkning och därmed också ett växande matbehov, ändrade matvanor, klimatutmaningar som torka och extremväder. I spåren av det finns stora risker för livsmedelsbrist vilket i sin tur kan leda till kriser, krig, svält och flyktingströmmar. Strukturrationaliseringen driver utvecklingen mot större enheter och mer intensiv odling, och det kan skapa både problem och möjligheter. I media framställs till exempel lantbruket ofta som en miljöbov och det är något vi vill problematisera.
– På det nationella planet handlar utmaningarna om lönsamhet i branschen, om möjligheterna att leva på landsbygden och om frågeställningar kring vår inhemska produktion och vår självförsörjningsgrad – det sista har ju varit ytterst aktuellt nu under pandemin.

Vilka reaktioner möter Agtech från lantbrukets sida?

– Vi har haft en fantastisk mediaexponering och många är nog nyfikna på vad vi gör. Vi för kontinuerliga dialoger med lantbrukare och andra aktörer i branschen för att säkerställa att det vi gör ska skapa nytta för näringen.

Vilket är ert framtidsscenario?

– Om man tittar på vad som skrivits om det framtida lantbruket pratas det om Agtech 4.0 eller ”det uppkopplade lantbruket” som något vi nu är på väg in i. Så en ökad digitalisering är helt klart att vänta. Nästa fas, Agtech 5.0, innebär en ökad automatisering eller robotisering är också något som ligger i framtiden. I ett sådant scenario kanske vi ser svärmar av drönare som självständigt och enligt programmerade rutter är ute på olika datainsamlings- eller fältuppdrag. Vi kanske även får se självkörande dragare och fältmaskiner, säger Charlotte Norrman.

Lunchklubben kommer att sändas via Zoom.

Läs gärna mer om Lunchklubben.