Det bedrivs forskning av världsklass i vår region och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kommer att betyda för mänskligheten och våra verksamheter i framtiden.

Mingel under LunchklubbenLunchklubben är en mötesplats i Linköping och Norrköping för universitet, näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter till samverkan. 

Datum och tema för nästa Lunchklubb publiceras nedan när programmet är klart.   

Arrangörer

Lunchklubben arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland. 

Lunchklubben 11 december, kl 11:45 - 13:00

Flygperspektiv på en bil som kör ner en väg genom skogen
AscentXmedia

Samverkan för en mer hållbar logistik

Hållbar logistik är ett spännande område i stark förändring. Det handlar om att minska den negativa miljöbelastningen och öka det sociala ansvaret i dagens och framtidens logistiksystem. Men området är mycket större än så. För att möta uppsatta mål, i till exempel Agenda 2030, måste vi omvärdera logistikens roll i samhället och utveckla logistikkunskap i enlighet med detta. 
 
Lunchklubben bjuder in till en föreläsning med Maria Björklund, professor i logistik, som berättar om sin forskning. Hon är en logistiker som brinner för miljön och det sociala ansvarstagandet. Maria Björklund menar att om vi ska nå långsiktig hållbarhet behöver logistiksystemen även vara ekonomiskt bärkraftiga. I sin föreläsning kommer Maria visa på det stora antal aktörer som på olika sätt har en viktig roll i omställningen. Hon går också djupare in på den centrala interaktionen mellan logistikföretag och transportköparen.

Varmt välkommen med din anmälan här!
 

 

Artiklar om Lunchklubbens föreläsningar

Här kan du läsa om artiklar kopplade till Lunchklubben.

Markus Heilig.

Alkohol: den enes njutning, den andres sjukdom

De flesta brukar alkohol gör det utan att utveckla problem eller skador. Hos en minoritet utvecklas bruket på ett destruktivt sätt - vad som orsakar detta har länge gäckat forskarna. LiU-forskaren Markus Heilig har en del av svaren.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya material kan lösa energilagring

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet pågår flera lovande forskningsprojekt inom bland annat energilagring.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya innovativa material en nyckelroll i en global klimat- och energiomställning

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Det säger Xavier Crispin, professor i organisk elektronik och som är nästa föreläsare på Lunchklubben den 25 april.

Se föreläsningarna igen

Nyhetsbrev

Ta del av mer kunskap från LiU