Lunchklubben – mötesplats med fokus på forskning

Det bedrivs forskning av världsklass i vår region och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kommer att betyda för mänskligheten och våra verksamheter i framtiden.

Mingel under LunchklubbenLunchklubben är en mötesplats i Linköping och Norrköping för universitet, näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter till samverkan. 

Se datum för Lunchklubben längre ner.  

Arrangörer

Lunchklubben arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland. 

Kommande tillfällen

Mats Eklund.
- Hållbarhet har blivit en vansinnigt het fråga och ingen kan vara emot det. Men jag är mycket orolig för att det mest blir administrativa åtgärder och inte så mycket verklig förändring. För företagen är det ofta mer kostnadseffektivt att marknadsföra hållbarhet än att verkligen ställa om sina konkreta affärer. Magnus Johansson

Industriell och urban symbios – vetenskapen om det som blir över

Föreläsare: Mats Eklund, professor inom industriell miljöteknik

När: 19 juni kl 12.00-13.00

Var: Online via Zoom

Anmälan

En av de underliggande orsakerna till många av miljöproblemen är att alla fokuserar på sin kärnverksamhet. Företagen, myndigheterna och akademins discipliner finns oftast i sina egna ”stuprör”. Därför behövs tankesätt och aktörer som är tvärsektoriella för att ta hand om allt det som blir över när alla gjort sin kärnverksamhet.

Industriell och Urban Symbios (IUS) är ett strategiskt arbetssätt för att öka resursproduktiviteten genom samverkan. Strategin bygger på långsiktiga samarbeten mellan aktörer och sektorer som ökar värdet av underutnyttjade resurser och främjar miljöinnovation. IUS förbättrar företagens konkurrenskraft, minskar utsläpp och användning av primära och fossila resurser samtidigt som regional utveckling och resurssäkerhet stärks.

Artiklar om Lunchklubbens föreläsningar

Här kan du läsa om artiklar kopplade till Lunchklubben.

Se föreläsningarna igen

Nyhetsbrev

Ta del av mer kunskap från LiU