Det bedrivs forskning av världsklass i vår region och via LiU Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kommer att betyda för mänskligheten och våra verksamheter i framtiden.

Människor som minglar i ett rumLiU Lunchklubben är en mötesplats i Linköping och Norrköping för universitet, näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter till samverkan. 

Datum och tema för nästa LiU Lunchklubb publiceras nedan när programmet är klart.   

Arrangörer

LiU Lunchklubben arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland. 

Tack för i vår!

Bild på ett gullregnsträd
Försommar på Campus Norrköping.  Marie-Louise Elebring

Föreläsningar hösten 2024

Ett stort tack till alla som deltagit i LiU Lunchklubbens föreläsningar i vår! Håll utkik här för höstens datum som publiceras inom kort.

Artiklar om LiU Lunchklubbens föreläsningar

Här kan du läsa om tidigare föreläsningar på LiU Lunchklubben.

Markus Heilig.

Alkohol: den enes njutning, den andres sjukdom

De flesta brukar alkohol gör det utan att utveckla problem eller skador. Hos en minoritet utvecklas bruket på ett destruktivt sätt - vad som orsakar detta har länge gäckat forskarna. LiU-forskaren Markus Heilig har en del av svaren.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya material kan lösa energilagring

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet pågår flera lovande forskningsprojekt inom bland annat energilagring.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya innovativa material en nyckelroll i en global klimat- och energiomställning

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Det säger Xavier Crispin, professor i organisk elektronik och som är nästa föreläsare på Lunchklubben den 25 april.

Se föreläsningarna igen

Nyhetsbrev

Ta del av mer kunskap från LiU