Det bedrivs forskning av världsklass i vår region och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kommer att betyda för mänskligheten och våra verksamheter i framtiden.

Mingel under LunchklubbenLunchklubben är en mötesplats i Linköping och Norrköping för universitet, näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter till samverkan. 

Datum och tema för nästa Lunchklubb publiceras nedan när programmet är klart.   

Arrangörer

Lunchklubben arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland. 

Lunchklubben 25 mars, kl 11:45 - 13:00

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta
Mattias Tiger är postdoktor i Artificiell intelligens (AI) på Institutionen för datavetenskap, (IDA). Charlotte Perhammar

AI och dess samhällspåverkan i vår nära framtid

AI har slagit igenom på bred front i samhället, men dess användande har bara skrapats på ytan. Med perspektiv från dess rötter till forskning & samverkan i absoluta framkant tar AI-forskaren Mattias Tiger med er på en vision av samhället 5-10 år bort, förankrad i nuvarande AI-tekniks begränsningar och möjligheter. 

Med erfarenhet av applicerad AI inom såväl offentlig som privat sektor över en rad olika applikationsområden, presenteras även många lärdomar och hur man undviker de vanligaste misstagen som görs när man vill dra nytta av AI i sin verksamhet. Detta oavsett om ens verksamhet är forskning, produktutveckling, tjänster eller förvaltning.

Plats: Norrköping Science Park, Källvindsgatan 5


Varmt välkommen med din anmälan här. Anmälan stänger den 22 mars kl. 10. 00.

Artiklar om Lunchklubbens föreläsningar

Här kan du läsa om artiklar kopplade till Lunchklubben.

Markus Heilig.

Alkohol: den enes njutning, den andres sjukdom

De flesta brukar alkohol gör det utan att utveckla problem eller skador. Hos en minoritet utvecklas bruket på ett destruktivt sätt - vad som orsakar detta har länge gäckat forskarna. LiU-forskaren Markus Heilig har en del av svaren.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya material kan lösa energilagring

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet pågår flera lovande forskningsprojekt inom bland annat energilagring.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya innovativa material en nyckelroll i en global klimat- och energiomställning

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Det säger Xavier Crispin, professor i organisk elektronik och som är nästa föreläsare på Lunchklubben den 25 april.

Se föreläsningarna igen

Nyhetsbrev

Ta del av mer kunskap från LiU