Tunnskiktskompositer har blivit allt större inom kompositindustrin, framför allt för dess möjligheter att skapa lättare laminat och strukturer. Dessutom kan den också erbjuda starkare och mer stryktåliga material.

Tidigare forskning har visat att en tunnskiktskomposit kan vara starkare och mer uthållig än konventionell komposit, vilket gör att materialet håller längre – speciellt när det gäller långvarigt statiskt tryck.

I detta projekt ämnar vi undersöka om även slagskadad tunnskiktskomposit håller längre än slagskadad konventionell komposit, genom uthållighetstester och jämförelser mellan olika material.

Partners: RISE SICOMP, SAAB, Oxeon
Finansiering: Vinnova

Resultat

Kompositmaterial med tunna skikt har de senaste åren fångat stort intresse inom kompositindustrin. Genom att minska tjockleken på skikten ökas interlaminär drag- och skjuvhållfasthet. Inom projektet har skadetålighet testats med utmattning av skadade laminat. Genom att tillföra tunna skikt i ett laminat har den maximala utmattningstöjningen kunnat ökas med över 30%.

Upplägg och genomförande

Tillverkning av tre laminat, förberedning av provstavar och slagskador var alla gjorda av RISE Sicomp. Utmattningsprovning och ultraljudstestning var Linköpings universitet ansvariga för. Projektet har byggt upp erfarenhet kring tillverkning med tunna skikt, delning av laminat och mätning av töjningar. Regelbundna möten inom projektgruppen har hållits för att dela erfarenheter och diskutera frågor relaterade till projektet.

Förväntade effekter

Ett hybridlaminat med blandade tunna- och tjocka skikt är mer kostnadseffektivt än ett laminat av endast tunna skikt. Resultaten visar att genom att bara ersätta några lager traditionell prepreg med tunna skikt kan utmattningsegenskaperna förbättras med 30%. Resultaten möjliggör för Oxeon att ta marknadsandelar där kompositprodukter av endast tunna skikt inte är möjlig.

Forskare

Relaterad forskning