Mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial

Forskare med maskiner i labb.
Johan Moverare.

För att möta framtidens krav och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste alla företag ständigt utveckla mer och mer effektiva produkter och tekniska lösningar.  

Detta innebär med största sannolikhet att kraven på de material som används också ökar. Som en följd, måste materialen vara starkare, segare och mer motståndskraftig mot temperatur eller korrosiva miljöer och på samma gång bör de vara billigare och mer hållbara. För att uppnå detta måste kunskapen om materialets egenskaper öka. Dessutom måste responsen från ett material när det används i en industriell tillämpning vara känd och förutsägbar. Detta är i fokus för den forskning som bedrivs i vår forskargrupp.

Vår specialitet är avancerade mekaniska provningsmetoder såsom utmattningsprovning, spricktillväxtprovning, termomekanisk utmattningsprovning (TMF) och krypning. Deformationsegenskaper och skademekanismer som är aktiva under provningarna karaktäriseras med hjälp av högupplösande mikroskopi. Resultaten från testerna och förståelsen av de fysikaliska mekanismer används för att ta fram modeller som antingen beskriver materialens konstitutiva beteende eller föreskriver materialets livslängd för en given temperatur- och belastningscykel.

Kontaktperson

Aktuell forskning

Forskare

Relaterad forskning