Mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial

Forskare med maskiner i labb.
Johan Moverare.

För att möta framtidens krav och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste alla företag ständigt utveckla mer och mer effektiva produkter och tekniska lösningar.  

Detta innebär med största sannolikhet att kraven på de material som används också ökar. Som en följd, måste materialen vara starkare, segare och mer motståndskraftig mot temperatur eller korrosiva miljöer och på samma gång bör de vara billigare och mer hållbara. För att uppnå detta måste kunskapen om materialets egenskaper öka. Dessutom måste responsen från ett material när det används i en industriell tillämpning vara känd och förutsägbar. Detta är i fokus för den forskning som bedrivs i vår forskargrupp.

Vår specialitet är avancerade mekaniska provningsmetoder såsom utmattningsprovning, spricktillväxtprovning, termomekanisk utmattningsprovning (TMF) och krypning. Deformationsegenskaper och skademekanismer som är aktiva under provningarna karaktäriseras med hjälp av högupplösande mikroskopi. Resultaten från testerna och förståelsen av de fysikaliska mekanismer används för att ta fram modeller som antingen beskriver materialens konstitutiva beteende eller föreskriver materialets livslängd för en given temperatur- och belastningscykel.

Kontaktperson

Aktuell forskning

En bild från en C-Scan som visar slagskadornas omfattning i kompositmaterialet

Utmattning av slagskadade kompositer

I detta projekt undersöker vi om slagskadad tunnskiktskomposit håller längre än slagskadad konventionell komposit, genom uthållighetstester och jämförelser mellan olika material.

Närbild på material som testas i maskin.

Innovativ tillverkningsmetod för kompositmaterial

Tillverkningsmetoder av kompositmaterial utan autoklaver (out of autoclave - OOA) innebär stora möjligheter för kostnadsbesparingar, speciellt för flygindustrin. Detta projekt syftar till att påvisa en innovativ form av OOA-metod.

Sprickpropagering i nickelbaserade superlegeringar

Användningen av smidda finkorniga superlegeringar begränsas ibland av deras känslighet för snabb spricktillväxt vid hålltider i förhöjde temperatur. I detta projekt studerar vi olika aspekter av detta fenomen.

Forskare

Relaterad forskning