Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i ämnet "våld i nära relation" ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Krossat glas / Broken glassFoto: Fodor90

Ämnet "våld i nära relation" tillämpas ur ett normkritiskt perspektiv, utifrån nationella riktlinjer, internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Fokus läggs även på etiska frågeställningar i samband med att möta personer som upplever/upplevt våld i nära relation.


Kursen är uppdelad i tre delar:

  • förståelse
  • omfattning
  • ansvar utifrån profession

Vi studerar ämnet utifrån teoretiska begrepp, definitioner och forskning för att sedan kunna tillämpa utifrån autentiska fall där man arbetar i grupp.

Relaterat innehåll