Anna Carlsén tog examen från kandidatprogrammet i Systemvetenskap år 2016. Idag arbetar hon som Senior Cyber Consultant på företaget Ernst and Young i Australien, och rekommenderar alla att gå utanför sin komfortzon och studera eller arbeta utomlands.

Vad arbetar du med idag och hur ser en vanlig arbetsvecka ut?Anna Carlsén, alumn systemvetenskap

Efter min examen vid programmet så blev jag antagen till IT Young Professionals på SEB, det heter idag SEB Tech Programme. Det ledde till att jag efter sex månader på programmet blev heltidsanställd på avdelningen för informationssäkerhet på företaget där jag stannade i två år, och sedan jobbade jag ett år som produktägare för identifiering och signering på SEB.

Sedan 2019 jobbar jag som på Ernst and Young (EY) i Sydney, Australien. Min titel är Senior Cyber Security Consultant med inriktning mot den finansiella sektorn, vilket innebär uppdrag på storbanker och försäkringsbolag i Australien.

Som konsult är arbetet väldigt varierande. Just nu jobbar jag mot ett stort försäkringsbolag i Sydney som Subject Matter Expert mot sekretess, integritet och säkerhetsfrågor, vilket innebär mycket kontakt med olika Project Managers och rådgivare på bolaget. Jag är också engagerad i en förening på EY som heter Women in Technology, vilket innebär att jag planerar och genomför nätverksevent och föreläsningar för medlemmar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Utöver att möta nya människor så tycker jag att det är intressant att försöka förstå trender inom ny teknik. Eftersom jag jobbar inom cybersäkerhet så hänger teknik och omvärldsbevakning nära ihop för att förstå hotbilden mot olika bolag, vilket jag tycker är spännande.
Mina största utmaningar i mitt jobb just nu är att kommunicera på professionell engelska och lära mig de kulturella skillnaderna i arbetslivet, vilket är väldigt givande! Jag rekommenderar alla att arbeta utomlands för att få perspektiv och ta ett kliv utanför sin komfortzon.

Vad tycker du var det bästa med programmet?

Jag har alltid haft ett intresse för teknik och Systemvetenskap passade mig perfekt. Jag har aldrig ångrat mitt val av utbildning. Det är en värdefull kombination att förstå både IT och organisation. I arbetslivet är det väldigt viktigt att se helhetsbilden för att kunna leverera värde. 

Jag har också haft mycket nytta av utlandsutbytet under termin fem då jag studerade i Singapore. Det var så värdefullt att få studera utanför Sverige och förstå skillnaderna!

Till sist, har du något råd till de som studerar på programmet idag?

Våga ta risker och fråga om hjälp om du vill lära dig något nytt! När du sen ska ut i arbetslivet är mitt råd att vara intresserad och ställa frågor. Många med erfarenhet vill hjälpa yngre in i arbetslivet så var inte rädd att kliva utanför din komfortzon och vara ny på något.

Mer om utbildningen