08 oktober 2015

Expertisen på hörselforskning samlas i Linköping den 14-17 juni 2015 för en konferens om vad hjärnan spelar för roll när vi lyssnar.
Nästan en miljon svenskar har någon form av hörselnedsättning och hjärnans betydelse vid lyssnandet är stor. Man skulle kunna säga att man hör med örat, men lyssnar med hjärnan. Genom den tredje konferensen i kognitivt hörande träffas 200 forskare från hela världen för att diskutera den senaste forskningen på området.

Third International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication hålls i Konsert och Kongress Linköping 14-17 juni och sätter fokus på det som sker i hjärnan vid svåra lyssningsförhållanden, exempelvis bakgrundsljud, samt hur den kognitiva hjärnan fungerar.

– Att vi förstår hur lyssnandet fungerar är väldigt viktigt. Inte bara för att vi forskare lär oss mer om hjärnan utan också för att det ska komma vården till gagn. När man provar ut hörapparater exempelvis är detta betydelsefull kunskap, säger Jerker Rönnberg, professor i psykologi, med inriktning mot handikappvetenskap.

Inbjudna att tala är bland annat Bencie Woll, professor i teckenspråk och dövstudier vid University College London, samt Arthur Wingfield, professor i psykologi och kognitiv neurovetenskap vid Brandeis University i USA.

Konferensen är indelad i ett antal teman där man tar upp se senaste rönen inom hjärnforskning, teckenspråk, hörselhjälpmedel, påverkan av åldrande, olika mätmetoder med mera. Dessutom kommer det att presenteras drygt hundra posters, redovisningar av forskningsresultat, i pauserna i det späckade programmet.Therese Ekstrand Amaya 2015-06-11

Forskare - kognitiv hörselvetenskap